Štítek: Nielsen

11. 4. 2023

Tuzemské televizní stanice doručily v prvním čtvrtletí 2023 na reklamním televizním trhu jen velmi mírně nižší počet GRP než ve stejném období o rok dříve (-1,5 %). Nejsilnějšími obchodními sítěmi z pohledu doručených GRP zůstávají Media Club a Nova Group.

6. 3. 2023

Stanice České televize dosáhly i v únoru nejvyššího podílu v divácké skupině starší 15 let. Svůj podíl dál zvyšují komerční skupiny Nova a Prima.

16. 2. 2023

Čeští diváci strávili loni před obrazovkou každý den v průměru 3 hodiny a 25 minut. Bylo to téměř stejně jako před nástupem pandemie covid-19.

5. 12. 2022

V celodenní sledovanosti v divácké skupině starší 15 let zůstávají pozice skupin Prima a Nova v této divácké skupině vyrovnané, ukazují oficiální data ATO-Nielsen Admosphere.

26. 8. 2022

Hrubé investice do nákupu reklamního prostoru v médiích se za prvních sedm měsíců roku zvýšily o téměř 13 %.

20. 6. 2022

Meziroční růst reklamních investic do médií pokračoval i v květnu, byl ale nižší než v předcházejícím měsíci.

19. 5. 2022

Monitorované reklamní investice v médiích v dubnu meziročně vyrostly téměř o čtvrtinu. Za první čtyři měsíce 2022 jsou pak vyšší o 15 procent, ukazuje monitoring Nielsen Admosphere.

26. 4. 2022

eGRPové kampaně přinášejí vyšší zásah a zlepšenou afinitu zejména klientům, kteří chtějí oslovit mladší cílovou skupinu, popisuje Petr Hatlapatka z Media Clubu.

25. 4. 2022

Za období prvního čtvrtletí letošních roku se objem televizních reklamních GRP ve srovnání se stejným loňským obdobím téměř nezměnil. Podle dat z monitoringu Nielsen Admosphere byl v prvním letošním čtvrtletí nižší o 0,5 %. Výsledek se vztahuje na televizní spoty i na sponzoring.

7. 4. 2022

Asociace komunikačních agentur očekává v letošním roce růst investic do marketingové komunikace o 12 %. Dynamika investic má tak oproti předešlým letům zrychlit.

24. 3. 2022

Reklamní trh se v roce 2021 zotavil z dopadů pandemie covid-19 a ve srovnání s rokem 2020 zaznamenal podle monitoringu AdIntel 8% růst investic do nadlinkových médií.

17. 3. 2022

První dva letošní měsíce jsou podle dat z monitoringu Nielsen Admosphere co do celkového objemu reklamních investic v médiích výrazně lepší než leden a únor 2021.