Štítek: EUIPO

19. 6. 2024

Podle studie úřadu EUIPO o vnímání, informovanosti a chování občanů EU využilo 12 % občanů EU nelegální zdroje za účelem sledování nebo streamování sportovních přenosů.

21. 5. 2024

V boji proti nelegálnímu sdílení autorských děl je u dětí a mládeže nezbytná edukace.

26. 3. 2024

Dnešní děti na internetu běžně surfují již v deseti letech, často i dříve. Počítač a internet jsou pro ně přirozené prostředky k zábavě a komunikaci. Proto je potřeba je edukovat i v oblasti problematiky porušování autorských práv.

18. 11. 2023

Jedna z hypotéz uvedených v rámci studie zaměřené na digitální pirátství, kterou nedávno zveřejnil Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO), se zabývá vztahem mezi postojem k pirátství a konzumací nelegálního obsahu. Podle této hypotézy existuje mezi postojem k pirátství a výší spotřeby pirátského obsahu jistý vztah.

3. 11. 2023

Podle studie Porušování autorských práv online v Evropské unii, kterou zpracoval EUIPO, mají na nelegální užívání autorského obsahu významný vliv i socioekonomické faktory.

31. 10. 2023

Televizní obsah je hlavním terčem digitálního pirátství. Mezi nejčastěji zneužívaný obsah patří televizní pořady, seriály a filmy i sport.

23. 10. 2023

Novodobý fenomén spojený s šířícím se online prostředím a internetem - to je digitální pirátství, kterým se zabývá nová studie Porušování autorských práv online v Evropské unii.

13. 10. 2023

Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) zveřejnil novou studii nazvanou Porušování autorských práv online v Evropské unii. Výzkum navazující na studie z let 2019 a 2021 se zaměřil na konzumaci obsahu porušujícího autorská práva ve 27 členských státech EU.

5. 10. 2023

Nová studie Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) zjistila, že trend poklesu pirátství, který byl zaznamenán v posledních letech, se obrátil.