DĚTI A NELEGÁLNÍ STAHOVÁNÍ OBSAHU: ALARMUJÍCÍ VÝSLEDKY PRŮZKUMU SI ŽÁDAJÍ OSVĚTU


Svět dětí je plný rizik souvisejících s používáním internetu, což kromě nejrůznějších typů kyberkriminality zahrnuje i riziko porušování autorských práv. Pro dnešní děti je počítač nedílnou součástí života od velmi útlého věku. Na internetu jsou jako doma a běžně po netu surfují již v deseti letech, často i dříve. Počítač a internet jsou pro ně přirozené prostředky k zábavě a komunikaci. Obvykle začínají se streamováním písniček a hraním her, postupně přecházejí ke stahování softwaru, filmů apod. Jenže často vůbec netuší, že to, co dělají, může být i nelegální.

S překotným rozvojem internetu už dávno zmizela omezení týkající se objemu dat, která byla dříve přirozenou bariérou pro rychlé a nekontrolovatelné šíření obsahu, včetně toho pirátského. Zatímco ještě před pár lety vyžadovalo stahování filmů obrovskou trpělivost, dnes je možné stáhnout velké soubory, jako jsou filmy, během několika málo minut.

Výzkumy bohužel naznačují, že děti se aktivně zapojují do morálně a sociálně nejednoznačného chování na internetu, které zahrnuje sexuální socializaci, bezohlednost, hrubé a urážlivé chování a nezákonné nebo neschválené činnosti na internetu, včetně hackování nebo neoprávněného stahování či šíření obsahu chráněného autorskými právy.

Online pirátství se stalo činností, která je, jak se nyní ukazuje, v každodenním životě dětí pevně zakotvená. Rodiče často nemají ani hrubou představu, k čemu všemu děti počítač využívají, a pokud se je přece jen snaží kontrolovat, zpravidla se jejich zájem soustředí pouze na základní bezpečnost. Poučení o autorských právech obvykle nechávají stranou, příp. na škole apod.

Děti a mládež nejsou vedeny k respektu k duševnímu vlastnictví. Autorská díla jsou vnímána jako neuchopitelná, a proto všem neomezeně dostupná. Autorská práva a duševní vlastnictví nemají v široké veřejnosti aktivní podporu. Jak je zřejmé z různých diskuzí na internetu, veřejnost je považuje za něco nepochopitelného, složitého a neopodstatněného. Není divu. Pirátství se často dopouštějí i rodiče. Podle České protipirátské unie jsou nejrozšířenějšími argumenty pro ospravedlnění pirátství tvrzení typu „autorovi nic neubylo“, „za ty peníze bych si to stejně nekoupil“ a „je to moc drahé“.

Stahování obsahu chráněného autorskými právy vyžaduje jen malé technické znalosti a mezi dětmi je bohužel často považováno za „morálně přijatelné“. Děti se obvykle neobávají trestu, případně ani netuší, že se trestného činu dopouštějí.

Rizika nelegálního stahování

Trestní odpovědnost ale není jediným problémem, který s sebou pirátské stahování obsahu nese. To, co děti považují za bezplatné, může být ve skutečnosti spojeno s adwarem, spywarem nebo jiným škodlivým softwarem, který je často navržen tak, aby zůstal co nejdéle nepovšimnut. Následky takové infekce mohou být různé – od nežádoucích reklam a vyskakovacích oken přes zcizené osobní údaje až po ztrátu přístupu ke všem důležitým datům. To se netýká jen osobních počítačů a notebooků. Kromě pochybných webových stránek představují nebezpečí i streamovací zařízení, mobilní telefony a chytré televizory:

 • Pokud dítě streamuje nelegální obsah online, může být vystaveno kybernetickým hrozbám, rušivým vyskakovacím oknům a škodlivému obsahu.
 • Pirátský obsah není vybaven rodičovskou kontrolou, která by chránila celou rodinu.
 • Mohou se objevovat nevyžádané explicitní reklamy.
 • Streamování pirátského obsahu vystavuje rodinná zařízení přímému riziku nákazy malwarem.
 • Zločinci, kteří stojí za online pirátstvím, vydělávají peníze instalací nevyžádaných reklam a virů.
 • Škodlivý software v zařízeních vystavuje rodinu riziku krádeže identity a podvodů.
 • Rodiny by si měly uvědomit trestní důsledky nezákonného sledování pirátského obsahu.
 • Diváci, osoby, které stream sdílejí, nebo kdokoli, kdo sdílí odkazy na ně, porušují zákon.

Evropský projekt EU Kids Online

Na evropské úrovni se otázkou kyberkriminality zabývá projekt EU Kids Online, který od roku 2006 významně přispívá současnému chápání problematiky, debatě a výzkumu v celé Evropě.

Podle výzkumné zprávy EU Kids Online z roku 2020 na tom není Česká republika úplně nejlépe. Například na dotaz, jak často s nimi rodiče hovoří o tom, co dělají na internetu, jen 16 % dětí ve věku 9–16 let odpovědělo, že často. Celých 56 % dětí uvedlo, že s nimi rodiče o využívání internetu nekomunikují nikdy nebo téměř nikdy. To je o 21 procent více, než činí průměr ve všech zemích, které se průzkumu účastnily.

Zdroj: euko.core-eviedence.eu

Český projekt Kraje pro bezpečnější internet

Alarmující zjištění přinesl také český výzkum Vnímání kyberkriminality mezi dětmi. Tento projekt byl realizován mezi žáky na druhém stupni základních škol v rámci projektu Kraje pro bezpečný internet na konci roku 2023. Výsledky poukazují na fakt, že žáci mají stále nedostatečné povědomí o tom, co na internetu mohou a nesmí dělat, respektive, jaké chování na internetu je klasifikováno jako kyberkriminalita.

Co se týká znalostí toho, jaké jednání je v kyberprostoru trestné, žáci vykázali nejnižší znalost u problematiky porušování autorských práv. Sdílení filmů označilo jako trestné jen 34 % žáků. U odpovědí na otázku, jakého závadového jednání se žáci na internetu dopustili, mělo také nejčastější zastoupení porušování autorských práv, konkrétně crackování (přes 13 %) . Ze srovnání s výsledky z roku 2018 je patrné, že sice došlo celkově k nárůstu povědomí o tom, co je v kyberprostoru trestné, nicméně pouze o několik málo procent.

Aktuální projekty v České republice

V současné době není v České republice problematice nelegálního stahování softwaru ze strany dětí (ani dospělých) prozatím věnována dostatečná pozornost, jak ostatně prokázal i výzkum v rámci projektu Kraje pro bezpečnější internet. Nicméně, existuje několik prospěšných projektů, jejichž cílem je informovat rodiče a pedagogy o rizicích a důsledcích problematického chování dětí na internetu, včetně nelegálního stahování softwaru.

E-bezpeci.cz

V České republice se na problematiku dětí a internetu zaměřuje projekt E-Bezpečí. Jde o celorepublikový certifikovaný projekt zaměřený na prevenci, vzdělávání, výzkum, intervenci a osvětu spojenou rizikovým chováním na internetu a souvisejícími fenomény.

Projekt E-Bezpečí je realizován Centrem prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s dalšími organizacemi. Jde o certifikovaný projekt primární prevence rizikového chování a také projekt certifikovaný v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP).

Mezi cílové skupiny projektu E-Bezpečí patří žáci (od 1. stupně ZŠ) a studenti, učitelé, preventisté sociálně patologických jevů, metodici prevence, policisté, manažeři prevence kriminality, vychovatelé, pracovníci OSPOD a v neposlední řadě také rodiče.

Projekt E-Bezpečí se specializuje zejména na kyberšikanu a sexting, kybergrooming, kyberstalking, rizika sociálních sítí, hoaxy, spamy a fake news, online závislosti (netolismus, nomofobie), fenomén youtubering a zneužití osobních údajů v prostředí elektronických médií.

Na webových stránkách projektu jsou k dispozici:

 • odkazy na výzkumy v oblasti bezpečnosti na internetu,
 • materiály a rady pro rodiče a pedagogy,
 • články na různá témata,
 • odkazy na externí weby s užitečnými informacemi,
 • odkazy na různé podcasty, rozhlasové pořady, atd.,
 • online videokurzy,
 • online poradna.

Na portálu je také odkaz na publikaci Bezpečné chování na internetu pro kluky a pro holky, kterou vydala Univerzita Palackého v Olomouci 2022 a která se stručně zabývá také nelegálním stahováním obsahu, včetně poukazu na pokuty, které za pirátství hrozí.

Den bezpečnějšího internetu.

Mezinárodní akce s názvem Den bezpečnějšího internetu probíhá ve více než 190 zemích na celém světě. V České republice je koordinátorem této události Safer Internet Centrum, které spravuje sdružení CZ.NIC. Jedná se každoročně o druhé únorové úterý. Letos tento termín připadl na 6. únor a šlo již o jedenadvacátý Den bezpečnějšího internetu.

Tento den si každý rok připomínají stovky organizací, škol nebo jednotlivců. Zapojit se mohou nejen organizace, které se věnují bezpečnosti, prevenci nebo vzdělávání, ale i státní instituce, rodiče a děti. V loňském roce byla vydána příručka s přehledně zpracovaným výběrem tipů a aktivit pro jednotlivé věkové skupiny.

Česká protipirátská unie

Česká protipirátská unie již od roku 2006 realizuje preventivní, osvětovou a vzdělávací kampaň Filmy nejsou zadarmo a věnuje se komplexní osvětě o problematice nelegálního stahování obsahu.

Tipy pro rodiče

Velmi důležitým faktorem jsou samozřejmě rodiče. Právě oni by měli svým dětem vysvětlit, že nelegálním stahováním a šířením obsahu vystavují sebe i rodiče právnímu postihu. Dále by měli:

 • Ujistit se, že děti vědí, že sdílení souborů a nelegální stahování je považováno za krádež.
 • Pravidelně kontrolovat počítač. Stránky zaznamenané v historii počítače nebo nové ikony či nově nainstalovaný software mohou naznačovat nezákonnou činnost.
 • Najít pro své děti stránky umožňující bezplatné a legální stahování, případně je nasměrovat na webové stránky původního výrobce softwaru nebo na oficiální internetové obchody.
 • Instalovat pravidelné záplaty operačního systému a používat spolehlivá řešení pro zabezpečení internetu.
 • Naučit své děti, aby se zastavily a přemýšlely, než kliknou na odkazy a tlačítka pro stahování, protože mnohé z nich mohou být klamavé a vést na podvodné nebo vysloveně škodlivé webové stránky.
 • Používat renomované aplikace rodičovské kontroly, které rodičům pomohou dohlížet na stahovací návyky vašich dětí a umožní jim blokovat potenciálně problematický obsah.

A samozřejmě by měli jít svým dětem příkladem. Pokud se rodiče sami dopouštějí porušování zákona, ať už nelegálním stahováním a šířením obsahu, nebo jinak, dá se očekávat, že děti budou takovou činnost považovat za přípustnou a budou se porušování zákona dopouštět také.

 

Zdroje: journals.openedition.org; nidirect.gov.uk, internetmatters.org;

Více ve studii kraje pro bezpečný internet zde.