CNN PRIMA NEWS: NOVÁ GRAFIKA ODRÁŽÍ ZMĚNY VE ZPRAVODAJSTVÍ


Grafické pojetí zpravodajských relací a kontinuálního vysílání CNN Prima News je jedním ze zásadních faktorů, který diváky motivuje stanici sledovat, říkají Tomáš Vojáček a Petr Závorka.

Zpravodajská stanice CNN Prima News uvedla po polovině února novou grafickou podobu svých zpravodajských relací i kontinuálního vysílání. Součástí změn je nové pojetí studia, včetně znělek jednotlivých pořadů. Grafické změny ladil ve spolupráci s redakcí i americkou CNN grafický a produkční tým Primy několik měsíců. O grafických změnách, novém zpravodajském konceptu a plánech CNN Prima News jsme mluvili s šéfredaktorem stanice Tomášem Vojáčkem a vedoucím grafického oddělení Petrem Závorkou.

Uvedli jste, že grafické úpravy vycházejí z konceptu, který CNN Prima News využívala u volebních speciálů v loňském roce a také to, že jste nové grafické pojetí konzultovali s americkou CNN. Nakolik potřeba redesignu zpravodajského vysílání vycházela interně z potřeb CNN Prima News a nakolik šlo o iniciativu z americké CNN?

Tomáš Vojáček: Jde čistě o naši aktivitu. Dlouhodobě říkáme, že naším záměrem je nepojímat zpravodajství jen jako výčet událostí, ale především tyto události ukazovat tak, jak dopadají na lidi v této zemi a jak ovlivňují jejich životy. Tomu je třeba uzpůsobit i grafické pojetí. Myslím tím především to, že zpravodajská grafika se musí neustále vyvíjet podle potřeb a aktuálního vývoje. Současná doba je hodně dynamická. Proto jsme grafické prvky začali přidávat, aby divák dostal potřebný kontext. A chceme mít také jasnou svižnou grafickou prezentaci, odpovídající moderním trendům. V kontinuálním vysílání CNN Prima News jsme grafické prvky zvětšili a žádáme od moderátorů, aby s grafikou aktivněji pracovali, a to nejen tak, že jeden moderátor u grafiky stojí a něco říká. V tom je podle našeho názoru nejlepší americká CNN, a proto tyto věci konzultujeme a snažíme se použít to, co můžeme.

Když byste měli popsat základní změny vizuálního konceptu, které byste zdůraznili?

Tomáš Vojáček: Využíváme celoprostorové zobrazovače, nepoužíváme tolik doplňkových materiálů, zařadili jsme světlý podklad, aby celá prezentace byla čistší a přehlednější. Dáváme si záležet, abychom divákům nabídli tolik vizuálních informací, kolik dokážou učíst. Hlavně nám jde o interaktivnost grafiky a o to, abychom mohli zapojovat jednoho nebo oba moderátory. Na jednom zobrazovači ukážeme fakta, detailní pohled nabídneme pomocí magic wall, kde pracujeme s moderátory a experty ve studiu. Informace vysvětlí a dodají kontext. Tento koncept vychází z našich volebních studií, začali jsme s ním pracovat v komunálních volbách a dále ho využili v prezidentských volbách. Tam začal náš přerod, kdy jsme způsob, jakým vysíláme speciály, začali převádět do každodenního provozu a do denních zpravodajských relací. Vidíme totiž, že má odezvu u diváků. Neznamená to, že bychom nebyli spokojení s tím, jakou grafiku jsme používali, ale reagujeme na změnu konceptu zpravodajství.

Petr Závorka, Zdroj: FTV Prima

Jedna věc je grafická úprava zpravodajských relací a kontinuálního vysílání CNN Prima News a druhá věc je grafické pojetí, které jste zvolili pro speciální vysílání k americkým volbám na začátku března. Jak spolu obě souvisejí?

Petr Závorka: Už dříve jsme říkali, že naším záměrem je grafiku postupně vyčistit. Je to v souladu s tím, co popisuje Tomáš Vojáček. Jsem rád, že dokážeme grafiku využívat na celou šířku formátu beze zbytku a navíc, že se s ní dokázali moderátoři sžít. Není snadné se ve studiu pohybovat tak, aby se tím vizuální zážitek nepokazil. Zároveň je třeba říct, že je velký vizuální a barevný rozdíl mezi speciálovou grafikou a grafikou kontinuálního vysílání. Grafika pro americké volební superúterý byla záměrně udělaná tak, aby se co nejvíce blížila originální grafice americké CNN. Proto byla hodně barevná s 3D prvky a s velkým počtem grafik, které jsme ve vysílání použili. Dosud jsme tak velké množství šablon nepoužili. Naproti tomu naše kontinuální vysílání a grafika zpravodajských relací se víc posunuly do světlejších barev, studio jsme prozářili a grafika je čistší. Jdeme s dobou, snažíme se přizpůsobit trendům, vizuální čistotě a také tomu, že diváci mají větší a větší obrazovky.

Tomáš Vojáček: Zároveň jsme přidali na brandingu. Pozici na trhu si CNN Prima News už vybudovala a lidé nás znají. Speciální projekty nám velmi pomáhají, protože přitáhnou pozornost lidí, kteří pak dále zůstávají a sledují náš kanál i na denní bázi.

Budete chtít ještě na grafice zpravodajských relací a kontinuálního vysílání něco měnit? Nebo jsou to pro nejbližší období úpravy konečné?

Petr Závorka: Můžeme naznačit, že se chceme mimo jiné zaměřit na zpravodajskou lištu. Už jsme si některé věci vyzkoušeli v rámci volebního superúterý, především v tom, jak se data do lišty dostávala. Chystáme to i ve speciálu ke slovenským volbám. Spodní lištou se chceme zabývat i s ohledem na grafický redesign, se kterým jsme spokojení.

Studio CNN Prima News pro americké prezidentské volby

Zdroj: FTV Prima

Nakolik jsou pro vás závazné grafické manuály americké CNN? Musíte se jimi při úvahách o změně grafiky řídit?

Petr Závorka: Nejsme vázáni ničím, a to ani barevností. Se zástupci americké CNN konzultujeme věci, které se nám v grafickém pojetí CNN líbí. Inspirovalo nás to k přechodu ke světlejším barvám, k větší čistotě a způsobu práce s grafikou. V případě volebního vysílání amerických voleb jsme byli první, kdo měl stejný design jako Američané. Pokračovat budeme i s dalšími speciály, teď jsou to už zmiňované slovenské prezidentské volby. Díky tomu můžeme oddělit designově speciály a kontinuální denní vysílání.

Tomáš Vojáček: Vychází to také z obsahu, který divákům nabízíme. Volební systémy jsou v různých zemích odlišné a dynamika amerických voleb je jiná než v případě českých nebo slovenských voleb. Styčné body jsou ale v relevantnosti, v prezentování ověřených faktů nebo v práci s daty, čemuž grafika pomáhá. Proto na slovenské volby lištu upravíme podle té, kterou jsme představili, ale není možné ji překlopit stoprocentně. Záleží také na tom, jak rychle data přicházejí – na Slovensku se aktualizují po deseti minutách, zatímco v Česku je to každou minutu. Není to tedy stejné, ale lze s tím pracovat podobným způsobem jako v případě amerických voleb.

Petr Závorka: Ne všechno lze převést jedna ku jedné také proto, že naše zobrazovače mají jiné poměry stran. Musíme se tak přizpůsobit našim zobrazovačům. Navíc americký design se nemusí ohlížet na háčky a čárky, my se s diakritikou vypořádat musíme, což není snadné. Tady bych chtěl pozvednout naše dva hlavní designéry Václava Bígla a Václava Žemlu, kteří za tak krátký čas dokázali americký design úspěšně replikovat.

Jak jste uvedli, zamýšlíte převést styl speciálů do kontinuálního vysílání. Je to proveditelné i pro denní zprávy, není to přeci jen jiný formát?

Tomáš Vojáček: Rozhodně to převést lze, ale spíš v rámci kontinuálního vysílání, protože hlavní zpravodajské relace jsou v Česku specifické žánry. U kontinuálního vysílání jsme změnili nejen grafiku, ale i celý úvodní záběr – naši moderátoři stojí, za nimi se hýbe grafika, je to proložené synchrony. Celkově tedy dynamičtější a víc vtahující diváky. V Hlavních zprávách jsme více provázali znělky s grafickým provedením celého kanálu. Také v případě Hlavních zpráv používáme celoformátovou grafiku a prezentace dat je tak podobná jako v kontinuálním vysílání.

Petr Závorka: Ke grafice Hlavních zpráv bych doplnil to, že po čtyřech letech, co jsme nasadili znělky od amerického studia Renderon, dnes prakticky nezůstala ani jedna. Design celé stanice je nyní kompletně vyroben in-house. Většinu toho jsme zkrátka předělali a aktualizovali tak, jak bylo třeba. Ve znělce Hlavních zpráv jsme rozvinuli téma hodin, se kterým můžeme pracovat i v budoucnu, pokud bychom znělku dále aktualizovali.


Video: Nová znělka pořadu Hlavní zprávy; Zdroj: FTV Prima

Přistoupili jste ke změnám grafiky na základě informací, které by vycházeli od diváků nebo jakým způsobem zohledňujete divácké vnímání?

Tomáš Vojáček: Sledujeme, jakým způsobem se vyvíjí naše sledovanost nejen z oficiálního měření, ale i z řady našich interních výzkumů. Proto jsme věděli, že čistší a přehlednější grafika je jednou z věcí, kterou od nás divák očekává.

Petr Závorka: Důležité je také poznamenat, že výsledky výzkumu vnímání diváků se vyvíjejí a že dnešní očekávání diváků se liší od těch před lety.

Tomáš Vojáček: Vezměme si, čím společnost prošla. Když jsem přišel do CNN Prima News na přelomu let 2019/2020, tak to bylo období před covidem. Následovaly dva roky těžkého covidu, kdy se vnímání lidí měnilo a ve zpravodajství začala být patrná poptávka po číslech a grafech. Staly se neodmyslitelnou součástí našich životů. Potom přišla válka na Ukrajině a po ní ekonomická krize a diváci zase sledovali něco jiného. Je přirozené, že se zpravodajství a jeho pojetí změnilo, protože odráží společenský vývoj.

Výsledky výzkumu vnímání diváků se vyvíjejí a dnešní očekávání diváků se liší od těch před lety.

Petr Závorka

Už jste ve vysílání také několikrát využili rozšířenou realitu (AR). Počítáte s ní nadále?

Petr Závorka: Rozšířenou realitu ve zpravodajství stále používáme a snažíme se její využití v denním zpravodajství zrychlovat, což znamená připravit do vysílání v krátkém čase. A za druhé usilujeme o to, abychom rozšířenou realitu využívali v živém vysílání. Něco jiného je předtáčet a vysílat živě.

Tomáš Vojáček: AR používáme na objekty, které si jinak diváci obtížně představí, jsou nevšední a těžko uchopitelné a obtížněji vysvětlitelné. Využili jsme například rozšířenou realitu pro představení ztracené ponorky Titan, což se podařilo odbavit živě a dostali jsme to do vysílání velmi rychle.

Předpokládám, že změny, které jste udělali, mají vést ke zvýšení sledovanosti. Kdo jsou diváci CNN Prima News a jak se profilují v jednotlivých regionech republiky?

Tomáš Vojáček: Chceme mít všechny diváky, necílíme na konkrétní skupinu. Vidíme, že diváci přicházejí především, když se něco děje. Oproti předchozím rokům jsou tyto nárůsty výrazně skokovější. Dobře to bylo vidět třeba na číslech posledních volební nočních speciálů ke slovenským a americkým volbám, kde se nám daří dostávat na hodnoty, které jsme si na startu stanice dokázali sotva představit. V případě amerického speciálu vysílaného v noci z 5. na 6. března jsme v čase od půlnoci do 5:45 překonali i konkurenční ČT24 a průměrný podíl ve skupině 18–69 let překonal 6 %. Jsme přesvědčeni, že i vizuální pojetí je naprosto zásadní proto, aby si diváci všech kategorií CNN Prima News nejen v případě mimořádných speciálů zapnuli. Je ale pravda, že zároveň se domníváme, že grafická atraktivita může přitáhnout mladší diváky, kteří televizi tolik nekonzumují nebo ji sledují na jiných platformách.

Měsíční podíl na sledovanosti CNN Prima News je od začátku roku těsně pod hranicí 2 % - v lednu 1,96 % a v únoru 1,86 %. Podaří se letos za celý rok překonat 2% hranici?

Tomáš Vojáček: Věřím, že ano a že nejsme daleko. V některých dnech se už v divácké skupině 15+ přes 2 % dostáváme. A ve speciálech jsme výrazně nad 2 %.

 

Tomáš Vojáček, šéfredaktor zpravodajství a publicistiky, CNN Prima News

Šéfredaktorem zpravodajství a publicistiky CNN Prima News je od léta 2023. Do CNN Prima News přišel v roce 2019, jako šéfeditor vysílání se podílel na startu multiplatformy CNN Prima News a měl na starost televizní kontinuální zpravodajství a rozvoj hlavních projektů televize, včetně volebních speciálů. Před příchodem do Primy mj. působil čtyři roky jako vedoucí publicistického pořadu Střepiny na TV Nova, kde začínal jako reportér publicistiky.

Petr Závorka, vedoucí grafického oddělení zpravodajství, FTV Prima

Profesní kariéru televizního grafika zahájil v roce 2007 v televizi Prima. Poté se přesunul na pozici grafika do společnosti UPP. Po dvou letech se do Primy vrátil, na pozici senior grafika pracoval více než čtyři roky. Následně se stal art directorem televizních stanic ČT24 a ČT sport. Po pěti a půl letech strávených v České televizi pracuje od roku 2019 jako vedoucí grafického oddělení zpravodajství FTV Prima.

Zdroj: mediaguru.cz