EVROPANÉ KONZUMUJÍ VÍCE PIRÁTSKÝCH TELEVIZNÍCH POŘADŮ A ŽIVÝCH SPORTOVNÍCH PŘENOSŮ


Nová studie Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) zjistila, že trend poklesu pirátství, který byl zaznamenán v posledních letech, se obrátil.

Ze studie Online Copyright Infringement in the European Union, Films, Music, Publications, Software and TV, 2017-2022 vyplývá, že televizní obsah je nejvíce pirátským typem obsahu v EU a tvoří téměř polovinu veškerého pirátství. Na vzestupu je také pirátství streamování živých událostí, zejména sportovních, které v letech 2021-2022 vzrostlo přibližně o 30 %.

Studie měřila počet měsíčních přístupů k nelegálnímu obsahu na jednoho uživatele internetu. Ten mezi lety 2017 a 2021 klesl ale v roce 2022 se tento trend obrátil a digitální pirátství vzrostlo o 3,3 %.

Výkonný ředitel úřadu EUIPO Christian Archambeau k této studii uvedl, že porušování autorských práv v digitální éře představuje vážný problém a přímou hrozbu pro kreativní odvětví v Evropě. "Nová studie ukazuje, že v boji proti pirátství je třeba udělat ještě mnoho práce. Zastavit tento fenomén je složité, protože pirátství se neustále vyvíjí spolu s technologiemi. Proto je pochopení základních mechanismů pirátství nezbytné pro přijetí účinných politik a opatření, které přispějí k jeho omezení."

Podle studie se streamování stalo nejoblíbenější metodou přístupu k pirátskému televiznímu obsahu, přičemž 58 % pirátství v EU probíhá prostřednictvím streamování a 32 % prostřednictvím stahování.

Porušování autorských práv online v Evropské unii, filmy, hudba, publikace, software a televize, 2017-2022 je třetí studií o vývoji porušování autorských práv online na internetu.

Studie zkoumá počet přístupů k pirátským filmům, televizi, hudbě, softwaru a publikacím od ledna 2017 do prosince 2022, a to pomocí různých metod přístupu z počítačů a mobilních zařízení, jako je streamování, stahování, torrenty a software pro ripování datových toků.

Zdroj: broadbandtvnews.com