UNIJNÍ BALÍČEK AKTŮ O DIGITÁLNÍCH SLUŽBÁCH (DSA) A O DIGITÁLNÍCH TRZÍCH (DMA)


Zdroj: Freepik.com
15. 3. 2023
AKTUALITY DOMÁCÍ LEGISLATIVA
Štítky:

Koncem minulého roku „vstoupil v platnost unijní balíček“ digitálních předpisů zahrnující akt o digitálních službách a akt o digitálních trzích. Cílem zákonodárců bylo primárně vytvořit bezpečnější digitální prostor, v němž jsou chráněna základní práva uživatelů, stejně jako nastavit rovné podmínky pro firmy a podniky.

Akt o digitálních službách (DSA)

Dne 16. listopadu 2022 v Evropské unii vstoupil v platnost Akt o digitálních službách (DSA). Akt o digitálních službách obsahuje pravidla týkající se online zprostředkovatelských služeb, které každý den používají miliony Evropanů. Povinnosti uložené různým online subjektům odpovídají jejich úloze, velikosti a dopadu na online ekosystém.

Společný soubor pravidel upravující povinnosti a odpovědnost zprostředkovatelů v rámci jednotného trhu otevírá nové příležitosti k přeshraničnímu poskytování digitálních služeb a zároveň zajišťuje vysokou úroveň ochrany pro všechny uživatele bez ohledu na to, ve které zemi EU žijí.

Akt o digitálních službách výrazně zdokonaluje mechanismy, na jejichž základě se odstraňuje nezákonný obsah a které zajišťují účinnou ochranu základních práv uživatelů v online prostředí, včetně práva na svobodu projevu. Rovněž vytváří silnější veřejný dohled nad online platformami, zejména nad platformami, které oslovují více než 10 % obyvatel EU.

Akt o digitálních službách v krátkosti přináší následující mechanismy, práva a povinnosti:

1) Ochranu před nebezpečným zbožím a nezákonným obsahem

Před přijetím DSA neexistoval žádný jednotný systém, který by umožňoval označovat výskyt nezákonného online obsahu, zboží či služeb. DSA usnadní nahlašování nezákonného obsahu, např. nenávistných projevů či padělaného zboží, a to zavedením povinných a uživatelsky komfortních systémů k označování takových položek. Platformy budou muset upozornění uživatelů zpracovávat včas a s náležitou péčí a průběžně zasílat aktuální informace. Spotřebitel bude mít také jasné informace o tom, od koho zboží a služby online nakupuje.

2) Pomoc při řešení kybernetické šikany

Kybernetická šikana a kybernetické násilí představují jak pro nezletilé, tak pro dospělé čím dále větší problém. DSA zavede rozsáhlejší ochranu těch osob, které se na internetu stanou terčem obtěžování a šikany, včetně toho, aby uživatelé mohli rychle upozornit na veškerý zneužívající nezákonný obsah, který je sdílen, například na snímky pořízené bez souhlasu.

3) Omezení cílené reklamy

DSA zavádí transparentnost reklamy, reklama bude muset být jasně označena a uživatel bude muset mít k dispozici informace o tom, kdo reklamu na stránky umísťuje a proč se mu zobrazuje. Na online platformách zavádí rovněž zákaz určitých druhů reklamy, jako je reklama založená na citlivých údajích (sexuální orientace, náboženství, rasa atp.). Stejně tak zavádí i úplný zákaz reklamy cílené na děti na základě jejich osobních údajů.

4) Principy moderování obsahu a řešení případných sporů

Pokud se v současné době platforma rozhodne odstranit uživatelův post, není snadné takovéto rozhodnutí napadnout. DSA umožní rozhodnutí platforem rozporovat prostřednictvím snadno použitelného a bezplatného mechanismu pro podávání stížností.

5) Zjednodušení textů podmínek používání

DSA zajistí, aby největší online platformy (s více než 45 miliony uživatelů v EU) poskytovaly stručné a jasné shrnutí podmínek používání, aby se všichni mohli rychle seznámit s tím, s čím mají potvrdit souhlas.

Akt o digitálních trzích (DMA)

Dne 1. listopadu 2022 v Evropské unii vstoupil v platnost Akt o digitálních trzích (DMA). DMA si klade za cíl zajistit férovost na poli digitální ekonomiky a představuje řadu omezení a povinností pro big tech platformy. Akt o digitálních trzích stanoví soubor úzce vymezených objektivních kritérií, podle kterých se rozhoduje, které velké online platformy lze označit jako tzv. gatekeepers („strážce“). Díky tomu tento akt dobře zohledňuje problematiku velkých online platforem se systémovou rolí. Akt o digitálních trzích nabude účinnosti (tedy bude použitelný) od začátku května 2023. Společnosti poskytující hlavní služby platforem budou muset do dvou měsíců uvědomit Komisi a poskytnout veškeré příslušné informace. Komise pak bude mít dva měsíce na to, aby přijala rozhodnutí o určení konkrétního „strážce“. Určení „strážci“ budou mít od rozhodnutí Komise maximálně šest měsíců na to, aby zajistili dodržování povinností stanovených v aktu o digitálních trzích.

Akt o digitálních trzích v krátkosti přináší následující mechanismy, práva a povinnosti:

1) Uživatelé z řad podniků, kteří jsou při nabízení svých služeb na jednotném trhu na strážcích závislí, budou podnikat ve spravedlivějším prostředí.

2) Inovátoři a technologické startupy budou moci snáze konkurovat a inovovat již zavedeným hráčům, aniž by je omezovaly nespravedlivé podmínky.

3) Spotřebitelé si budou moci vybírat z širšího spektra kvalitnějších služeb, bude snazší změnit si poskytovatele služeb. Spotřebitelé budou mít ke službám přímý přístup, navíc i za spravedlivější ceny.

4) „Strážci“ budou moci i nadále inovovat a nabízet nové služby, ale nikoliv za používání nekalých praktik za účelem získání nepatřičných výhod vůči firemním či zákazníkům či fyzickým osobám, kteří jsou na nich závislí.

Uživatelům pak DMA mimo jiné přinese:

1) Posílení postavení občanů a uživatelů

Platformy dnes optimalizují prezentaci informací, aby přilákaly pozornost a generovaly příjmy, ale jejich uživatelé často nevědí, jak jejich systémy třídí obsah a jak jej platformy profilují. Manipulace s doporučujícími systémy a zneužívání reklamních systémů mohou vést k šíření nebezpečných dezinformací a nezákonného obsahu.

2) Kvalitní digitální služby za nižší cenu

Systémová úloha několika online platforem ovlivňuje životy miliard uživatelů a milionů společností po celém světě. Některé společnosti mají významný dopad na digitální trhy, kontrolují přístup na ně a jsou na nich pevně zakotveny. Mohou svým uživatelům z řad podniků i spotřebitelům ukládat nespravedlivé podmínky bez možnosti odvolání typu „ber, jak je, nebo nech být“.