EVROPSKE VYSÍLACÍ SPOLEČNOSTI USILUJÍ O UZAVŘENÍ ÚMLUVY WIPO PROTI PIRÁTSTVÍ


Zdroj: GettyImages.com
16. 3. 2023
AKTUALITY KRÁTKÁ ZPRÁVA ZAHRANIČNÍ
Štítky:

Evropští provozovatelé televizního vysílání, zastoupení Asociací komerčních televizí a služeb videa na vyžádání v Evropě (ACT) a Evropskou vysílací unií (EBU), podpořili členské státy WIPO, aby dokončily Úmluvu WIPO o vysílacích organizacích.

Podle ACT a EBU by úmluva harmonizovala protipirátskou ochranu provozovatelů vysílání stanovením minimálních standardů na mezinárodní úrovni. Fungovala by také jako protipirátský nástroj na ochranu programů.

Ve společném prohlášení tato dvojice uvedla: „Ochrana vysílacích organizací před nelegitimními subjekty nebyla nikdy důležitější. Globální pirátství významně podkopává komerční hodnotu a využívání živého vysílání a prémiového obsahu. Tento obsah je základním pilířem (re)financování médií a jejich poslání, proto musí být schopny rychle a účinně jednat v boji proti pirátství po celém světě.“

„Druhý revidovaný návrh textu Úmluvy WIPO o vysílacích organizacích (SCCR/43/3) je vyváženým nástrojem zaměřeným na ochranu signálu přenášeného programem. Revize umožňují jednotné chápání rozsahu ochrany a poskytují účinné nástroje pro boj proti pirátství, a to jak na domácí, tak na mezinárodní úrovni.“

Dodaly, že „signatáři jsou toho názoru, že druhý revidovaný návrh textu Úmluvy WIPO o vysílacích organizacích zahrnuje zásady nezbytné pro právní ochranu signálů přenášejících programy; a proto by mohl sloužit jako základ pro dokončení textu Úmluvy WIPO o vysílacích organizacích s ohledem na svolání diplomatické konference za účelem přijetí uvedené smlouvy.“

ACT a EBU uvedly, že evropské vysílací organizace budou i nadále podporovat boj WIPO proti pirátství na celém světě.

Zdroj: digitaltveurope.com