Štítek: EU

9. 2. 2024

Kulturní asociace (SPIR, Česká unie vydavatelů, AKTV, AOV, ČNS IFPI, APA) vítají, že se ČR rozhodla podpořit znění Aktu o umělé inteligenci dohodnuté v rámci náročného prosincového trialogu.

6. 2. 2024

Po dvou letech jednání se Evropská unie v pátek shodla na regulačním rámci pro umělou inteligenci. Členské státy tímto krokem reagují na popularitu nástrojů jako je ChatGPT, které s sebou vedle výhod nesou i rizika.

13. 10. 2023

Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) zveřejnil novou studii nazvanou Porušování autorských práv online v Evropské unii. Výzkum navazující na studie z let 2019 a 2021 se zaměřil na konzumaci obsahu porušujícího autorská práva ve 27 členských státech EU.

10. 6. 2023

Nejnovější příklad z Británie, ale také další příklady z Evropy ukazují, že pirátství lze efektivně odhalit, ale také odsoudit.

24. 5. 2023

Europol podpořil nizozemskou službu FIOD při likvidaci nelegální IPTV služby, která sloužila více než milionu uživatelů v celé Evropě.

20. 5. 2023

The Alliance for Creativity and Entertainment (ACE) uzavřela přední španělskou nelegální streamovací a torrentovou službu AtomoHD. 

8. 5. 2023

Asociace komerčních televizí a služeb videa na vyžádání (ACT) by ráda vyjádřila své zděšení z doporučení Komise k boji proti internetovému pirátství v oblasti sportovních a jiných živě přenášených akcí.

4. 5. 2023

Evropská komise dnes přijala doporučení ohledně způsobů, jak bojovat proti komerčně zaměřenému online pirátství sportovních a jiných typů živých akcí. Doporučení pomůže zintenzívnit boj proti internetovému pirátství a v důsledku posílí konkurenceschopnost sportovního a tvůrčího odvětví v EU.

15. 3. 2023

Koncem minulého roku „vstoupil v platnost unijní balíček“ digitálních předpisů zahrnující akt o digitálních službách a akt o digitálních trzích. Cílem zákonodárců bylo primárně vytvořit bezpečnější digitální prostor.

15. 2. 2023

Protipirátská koalice Alliance for Creativity and Entertainment (ACE) tvrdí, že uzavřela Extreme-down, což je podle jejích slov druhá nejoblíbenější stránka pro nezákonné streamování a přímé stahování obsahu ve Francii.

13. 2. 2023

The European VOD Coalition has issued a statement on the recently announced EU Commission Recommendation on Piracy of Live Content and ahead of its publication. In the statement, it lists the following points: 1. Fighting piracy should be an important policy priority for Europe. Piracy harms every part of the European economy and hampers the ... Pokračovat ve čtení

6. 2. 2023

Dne 2. února vyjádřili poslanci Evropského parlamentu podporu vyjednávací pozici navržené vedoucím výborem IMCO (Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů), a udělili tak zpravodaji mandát k zahájení trialogu. I přes pozměňovací návrh má text pro média důležité nedostatky.