Asociace komerčních televizí a služeb videa na vyžádání (ACT) by ráda vyjádřila své zděšení z doporučení Komise k boji proti internetovému pirátství v oblasti sportovních a jiných živě přenášených akcí.

Není pochyb o tom, že několik bodů doporučení je naprosto adekvátních a nezbytných; zastiňuje je však zcela nepřijatelná délka postupu prověřování.

Nadále máme zájem vést s Komisí dialog, jsme však poněkud na rozpacích, jak se současná situace slučuje s opakovanými výzvami poslanců Evropského parlamentu, členských států a zúčastněných stran v celé Evropě k přijetí opatření v této záležitosti.

Umožnit evropským tvůrčím, kulturním a sportovním odvětvím a tvůrcům, aby zajistili ochranu svých investic, je projevem dodržování kréda Komise pro online služby: Co je nezákonné offline, mělo by být nezákonné i online.

Vzhledem k dopadu pirátství na tvůrčí ekonomiku Evropy[1] je podpora pro specializovaný nástroj i nadále velmi vysoká a potřebná. Evropa může a měla by jednat bezodkladně. A to zejména tam, kde je tyto kroky možné oddělit od postupu implementace nařízení o digitálních službách (DSA), který stanovuje horizontální soubor pravidel, ale nezabývá se nutnými promptními opatřeními pro vyřešení pirátství živě přenášených akcí. Navíc neexistují žádné překážky, ať technické či právní (zejména pokud jde o základní práva), které by rychlejší přezkoumání brzdily.

Tento stav je nešťastný a nám nezbývá než přesvědčit příští Komisi, aby zajistila nové politické vedení, které tento časový rámec změní.

Generální ředitel ACT Grégoire Polad v komentáři k tomuto výsledku uvedl:

V zásadě to současné Komisi umožňuje, aby v této záležitosti udělala  před koncem svého mandátu jen málo nebo vůbec nic (a to i přes jasný mandát Parlamentu). Zároveň  je velmi nepravděpodobné, že příští zákonodárný orgán bude mít dostatek času na přijetí tvrdé legislativy, pokud se toto doporučení ukáže jako nedostatečné. Je to politické a jednostranné rozhodnutí, které přijde evropskou tvůrčí ekonomiku draho v době, kdy ji potřebuje nejvíce.“

[1] VAUNET: Zpráva z výzkumu televizního pirátství za období 2022/2023 o ekonomických ztrátách způsobených rozmanitosti médií využíváním nezákonných televizních služeb „5,9 milionu lidí v Německu  sledovalo v roce 2022 signály nezákonných televizních přenosů. Vznikly tím ztráty ve výši 1,8 miliardy eur a ušlé daně a příspěvky na sociální zabezpečení ve výši 390 milionů eur.”

AAPA: Nezákonná IPTV v Evropě, zpráva pro AAPA

 

Zdroj: acte.be