BEZKONKURENČNÍ PARAMETRY TELEVIZNÍ REKLAMY: VYVOLÁVÁ NEJVĚTŠÍ POZORNOST, MÁ NEJLEPŠÍ ZAPAMATOVATELNOST I ÚČINEK


Podzimní konference ScreenVoice TALKS, kterou u příležitosti Světového dne televize uspořádala Asociace komerčních televizí, se zaměřila na téma pozornosti v reklamě. Zahraniční řečníci odhalili, proč je pozornost tak důležitý parametr a jak ji změřit nebo udržet. Součástí programu bylo i představení exkluzivní české edice výzkumu Track the Success, který porovnává účinnost reklamního spotu v prostředí televize, BVOD a na online platformách YouTube a Facebook.

Studie Track the Success původně vznikla v německy mluvících zemích (DACH region – Německo, Rakousko, Švýcarsko) a Česká republika je tak čtvrtou zemí, ve které se potvrdil stejný závěr. Televize ve všech sledovaných zemích vykazuje nejlepší výsledky v několika zásadních parametrech – vyvolává největší zájem, pozornost, zapamatovatelnost i porozumění reklamnímu sdělení.

„Televize těží z celé řady výhod najednou. Nabízí velkou obrazovku jako ten nejúčinnější reklamní prostor, důvěryhodné prostředí a kvalitní obsah jako přenosové médium, a v neposlední řadě také nejvyšší vizuální pozornost. Což vzorec je platný napříč všemi zeměmi, kde jsme výzkum realizovali,“

komentuje výsledky výzkumník Marvin Vogt z německé agentury Eyesquare. „Z výzkumu v České republice vyplynulo, že také zde televizní reklama funguje nejlépe, těsně následovaná BVOD. YouTube a s ještě větším odstupem Facebook mají často problémy s dosažením srovnatelné pozornosti, a proto mají menší efekt,“ doplňuje Marvin Vogt.

„Na studii Track the Success je podstatné také to, že prokazuje, že televize v České republice drží v řadě oblastí ještě výsadnější postavení, než je tomu v zahraničních domácnostech. Velká obrazovka je nenahraditelná v získání pozornosti a přenosu detailu, což má zásadní dopad na zapamatovatelnost a ve výsledku samozřejmě také na nákupní chování,“

říká Jan Vlček, prezident AKTV a generální ředitel TV Nova.

Téma pozornosti na konferenci uvedl Matt Hill, ředitel výzkumu a plánování britského Thinkboxu. Jeho prezentace „Giving attention a little attention“ ukázala, proč je pozornost v reklamě tak důležitá, jak ji přilákat, udržet a v neposlední řadě také jak ji změřit. Poslední řečnicí byla ekonomka, porotkyně IPA a WARC Effectiveness Awards a sloupkařka WARC a Marketing Week Dr. Grace Kite. Její specializací je efektivita marketingu a ve své prezentaci představila přínosy televizní reklamy pro online značky, jejichž přítomnost na TV obrazovkách každoročně stoupá.

Videozáznamy, prezentace i fotografie z akce jsou k dispozici na stránkách ScreenVoice.cz/TALKS.

Kromě letošního ročníku jsou v archivu akcí dostupné také záznamy řečníků z minulých let, mezi které patří například Mark Ritson, Les Binet, Karen Nelson-Field, Wiemer Snijders a řada dalších světoznámých jmen.