V GRUZII BYLA POZASTAVENA ČINNOST NELEGÁLNÍCH STREAMOVACÍCH STRÁNEK


Aliance pro kreativitu a zábavu (ACE) oznámila, že v úzké spolupráci s gruzínským ministerstvem financí uzavřela dvě největší nelegální streamovací stránky v zemi, adjaranet.com a imovies.cc.

Obě stránky patřily k nejnavštěvovanějším v zemi a často se umisťovaly v celkové desítce nejnavštěvovanějších stránek. Za poslední dva roky nasbíral adjaranet.com 140 milionů návštěv, zatímco imovies.cc přilákal téměř 64 milionů návštěv.

Opatření navazuje na delší spolupráci mezi společností ACE, gruzínskou vládou, Národní komisí pro komunikace, Vyšetřovací službou ministerstva financí a Sakpatenti (Národní centrum duševního vlastnictví Gruzie).

Jan van Voorn, výkonný viceprezident a šéf globální ochrany obsahu Motion Picture Association a šéf ACE, k tomu uvedl: "V Gruzii je v současné době na trhu více než polovina autorských práv: "Celosvětový boj proti pirátství je týmovou prací a tento případ podtrhuje nezměrnou hodnotu spolupráce ACE s vládními agenturami po celém světě.

"ACE oceňuje tvrdou práci gruzínského ministerstva financí a Gruzínského protipirátského centra při úspěšném ukončení těchto dvou kriminálních operací, které podkopávají pracovní místa a růst celého gruzínského tvůrčího odvětví. Naše partnerství se společností Cavea Plus, klíčovým členem ACE v kavkazském regionu, pomohlo zajistit koordinovaný přístup k ochraně autorských práv."

Zurab Bezhashvili, výkonný ředitel Gruzínského protipirátského centra, dodal: "Rád bych poděkoval společnosti ACE za to, že brání práva duševního vlastnictví vlastníků obsahu v celé východní Evropě i mimo ni.

"V průběhu let byly AdjaraNet a imovies motivovány komerčním finančním ziskem. Bránily úspěchu mnoha gruzínských filmů, omezovaly potenciální růst gruzínského filmového odvětví a jeho trh práce. ACE a Antipirátské centrum sdílejí společné poslání, kterým je boj proti digitálnímu pirátství. Společně jsme dosáhli důležitého milníku a ukázali světu, že společné úsilí skutečně přináší změnu."

Bezhašvili potvrdil, že obě webové stránky jsou zcela mimo provoz.

Zdroj: broadbandtvnews.com