Štítek: autorské právo

14. 6. 2024

Společná výzva pro zajištění větší odpovědnosti za obsah tvůrčích a kulturních odvětví při navrhování politik a programů v rámci specializovaného ředitelství, které je součástí Generálního ředitelství pro komunikační sítě, obsah a technologie (DG CNECT).

22. 12. 2023

Jednoznačným závěrem šetření, které uskutečnila Hospodářská komora na podzim je fakt, že všichni respondenti mají s nelegálním sdílením svých děl v online prostředí zkušenosti a snaží se jej potírat.

1. 12. 2023

Vrchní soud v Olomouci potvrdil předběžné opatření vydané na návrh Asociace komerčních televizí Krajským soudem v Brně, kterým se provozovateli úložišť eDisk.cz a Sledujteto.cz ukládá povinnost neumožnit nahrávání a stahování chráněných děl televizních skupin Nova a Prima.

10. 6. 2023

Nejnovější příklad z Británie, ale také další příklady z Evropy ukazují, že pirátství lze efektivně odhalit, ale také odsoudit.

7. 3. 2023

Internetová platforma Hellspy, která slouží ke sdílení dat na internetu, se rozhodla od příštího měsíce ukončit svou činnost. Jde o přímou reakci na novelu autorského zákona, která platí od začátku letošního roku.

20. 2. 2023

Filmové a televizní pirátství se v roce 2022 ve srovnání s předcházejícím rokem zvýšilo, tvrdí výzkumná společnost MUSO.

16. 1. 2023

Dne 21. prosince 2022 byla ve Sbírce zákonů publikována novela zákona č. 121/2000 Sb., tzv. „Autorský zákon“. Novela implementuje směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/789.

6. 1. 2023

Novela autorského zákona zavádí princip „notice & stay down“ pro poskytovatele služeb pro sdílení obsahu online.

12. 8. 2022

Dopouští se uživatel, který si autorské dílo stáhne z nelegálního zdroje, protizákonného jednání a pokud ano, může být nelegální stahování postihnutelné předpisy trestního práva?

1. 6. 2021

Novela autorského zákona má do českého právního řádu zavést několik nových definicí a institutů, slibuje posílit práva nositelů autorských práv a zároveň slibuje i zlepšení dostupnosti autorskoprávně chráněných děl.

24. 12. 2019

Konec roku patří z hlediska sledovanosti televize mezi nejvytíženější období, zhruba každý třetí Čech si ve dnech volna pustí film nebo seriál, který si nelegálně stáhne.

28. 2. 2019

Je stahování her, filmů a hudby z internetu legální? Byť se internet může zdát místem svobody a anonymity, opak je někdy pravdou. Pozor si dejte především na porušování duševního vlastnictví.