ANKETA: NOSITELÉ AUTORSKÝCH PRÁV VYNAKLÁDAJÍ MILIONY NA OCHRANU SVÝCH DĚL NA INTERNETU, SOUDNÍ CESTA OCHRANY PŘED PIRÁTSTVÍM NENÍ EFEKTIVNÍ


Hospodářská komora uskutečnila na podzim mezi členy Sekce kulturního a kreativního průmyslu šetření na téma porušování autorských práv na internetu. Celkem se zúčastnilo 23 respondentů z řad filmových producentů i distributorů, televizních vysílatelů, knižních nakladatelů, ale i oborových asociací sdružujících nositele autorských práv. Jednoznačným závěrem šetření je fakt, že všichni respondenti mají s nelegálním sdílením svých děl v online prostředí zkušenosti a snaží se jej potírat, nicméně současné možnosti ochrany autorských práv na internetu jsou neefektivní a neúměrně finančně a časově náročné.

Cílem šetření bylo zjistit, jak rozšířené je nelegální sdílení autorsky chráněných děl v online prostředí, zda nositelé autorských práv vynakládají prostředky na jejich ochranu a které služby považují v tomto směru za nejškodlivější. Do ankety se zapojili nositelé práv k filmům, seriálům, knihám či hudbě, nejčastěji se jednalo o společnosti spadající do segmentu SME, které vykonávají autorská práva k jednotkám, desítkám, ale i tisícům či milionům děl.

Bezmála 90 % respondentů uvedlo, že nelegální sdílení svých děl na internetu monitoruje a nahlašuje ke smazání, nejčastěji tuto činnost vykonává pověřený zaměstnanec (83 %) nebo externí společnost (39 %). Mezi nejčastěji monitorované platformy patří platformy pro sdílení souborů (úložiště), na druhém místě se umístila služba YouTube a na třetím sociální síť Facebook. V případě úložišť se pak jedná nejčastěji o služby uloz.to, prehraj.to, fastshare.cz, datoid.cz, edisk.cz, sdilej.cz, webshare.cz a sledujte.to.

„V rámci ankety se nositelé autorských práv nezávisle na sobě shodli na výčtu webových stránek, kde nejčastěji dochází k masivnímu porušování jejich autorských práv. Provozovatelé těchto služeb se sice snaží pasovat do role poskytovatelů cloudových úložišť, kteří za ukládaný obsah nenesou žádnou odpovědnost, ale postupně se ukazuje, že jim tento alibismus už dlouho stačit nebude. I proto se zřejmě provozovatelé snad nejznámější služby tohoto typu ulož.to rozhodli ukončit možnost veřejného sdílení souborů. Pevně věříme, že i další úložiště budou tento krok brzy následovat a internetové pirátství v této podobě se tak snad již brzy podaří zcela vymýtit,“

říká Marie Fianová, předsedkyně Sekce kulturního a kreativního průmyslu HKČR.

Druhým aspektem online pirátství je také finanční náročnost ochrany děl. Bezmála 40 % respondentů uvedlo, že za monitoring a nahlašování děl utratí měsíčně více než 50 tisíc korun, 22 % dokonce více než 100 tisíc korun. Třetina respondentů se rozhodla vydat také nákladnou soudní cestou, kdy více než půl milionu korun vynaložila v uplynulých třech letech celá čtvrtina respondentů.

„Nositelé autorských práv vynakládají měsíčně statisíce až miliony korun na ochranu svých děl na úložištích, přičemž provozovatelé těchto služeb stále odmítají převzít díl své odpovědnosti a implementovat taková opatření, která znemožní jejich služby zneužívat právě pro pirátské sdílení chráněných děl. To nám rozhodně nepřipadá správné,“

dodává Marie Fianová.

Soudní cestu ochrany svých práv však respondenti považují za nákladnou a zdlouhavou, a proto ve výsledku neefektivní. Jako vhodné řešení se nabízí vytvoření mimosoudního mechanismu, který by v krajním případě mohl stránky masivně porušující autorská práva i znepřístupnit.