O Světovém dni televize
21. listopadu

V roce 1996 prohlásilo Valné shromáždění OSN 21. listopad za Světový den televize. “Jako projev rostoucího významu televize i jako uznání rostoucího vlivu, který televize má na rozhodování lidí, když svět upozorňuje na konflikty a hrozby pro mír a bezpečnost, a její potenciální úlohy při zvyšování zaměření na jiné zásadní problémy včetně hospodářských a společenských.”

Televize se stále vyvíjí a umožňuje přístup k informacím i zábavě kdykoli, kdekoli, na jakémkoli zařízení, živě i na streamu. 21. listopad je proto oslavou nejen televize jako přístroje, ale také filozofie, kterou televize reprezentuje – otevřené a transparentní šíření informací, vliv na společnost a kulturu i na osobní zážitky.

ACT (Asociace komerčních televizí v Evropě), egta (Sdružení televizních a rozhlasových mediazastupitelství) a EBU (Evropská vysílací unie) každoročně spojí síly s různými partnery z průmyslu, aby po celém světě propagovaly Světový den televize v rámci určitého tématu, jako je např. důvěryhodnost nebo prémiový obsah, jenž televize nabízí.

Propagace probíhá formou zvyšování povědomí v mezinárodním tisku a vytvořením videoklipu na téma daného roku – ten se pak vysílá po celé Evropě i jinde a často je pro každý trh upraven místními stanicemi.

Členové egta jsou každoročně vyzýváni k organizování kreativních akcí v rámci tohoto výjimečného dne. Příklady z minulých let jsou např. televizní pořady, specializované reklamní přestávky, uvedení nového TV kanálu, speciální aktivity pro mediální agentury a další.

Komerční televize představily společný televizní spot

Na oslavu Světového dne televize 2023 připravily české komerční televize společný spot, jehož ústřední myšlenkou je poukázat na pestrost televizní tvorby a unikátní sílu televizní obrazovky oslovit miliony diváků. Spot je složen z toho nejlepšího, co v současnosti televizní skupiny Nova, Prima a Óčko nabízejí. Spot doprovázel celodenní program ve studiích a ateliérech komerčních televizí, který vyvrcholil podvečerní zábavnou show WE LOVE TV, ve které pod vedením generálních ředitelů soutěžily týmy Novy a Primy (foto a záznam zde).

Televize na celém světě oslavuje sílu pozornosti

Televizní společnosti po celém světě oslavily 21. listopadu Světový den TV připomněly, jakou má televize moc upoutat pozornost. V rámci každoroční iniciativy OSN se po celém světě vysílal třicetisekundový spot.

Televize oslavuje současnou podobu televize na celém světě

Televizní společnosti po celém světě oslavují 21. listopadu Světový den televize, aby nám připomněly, že televize je v životě lidí prospěšná. V rámci každoroční iniciativy OSN se bude na celém světě vysílat v éteru a sdílet online třicetisekundový spot. Klip bude upraven a přeložen do mnoha jazyků.

Televize oslavuje současnou podobu televize na celém světě

Televizní společnosti po celém světě slaví 21. listopadu Světový den televize. Připomínají nám neustálou a intenzivní přeměnu televize do podoby, která nám přináší zážitek z veškerého videoobsahu. V rámci každoroční iniciativy OSN se bude na celém světě vysílat a sdílet online třicetisekundový spot, který vás vybídne k objevování všech tváří televize.

Televize oslavuje rozmanitost televizního obsahu po celém světě

Televizní experti z celého světa oslavují 21. listopadu Světový den televize, aby nám připomněli, že televize je o mnoho víc než jen lineární sledování. Jako součást každoroční iniciativy OSN se bude po celém světě v TV i online vysílat 30 sekundový spot.

Televize oslavuje kvalitu televize po celém světě

Investice do televizních programů dosahují 140 miliard dolarů. Televizní profesionálové po celém světě oslavují 21. listopadu Světový den televize, aby nám připomněli, že TV – jako Total Video – je mnohem víc než lineární sledování. V rámci každoroční iniciativy Organizace spojených národů budou televizní společnosti po celém světě vysílat 30 sekundový spot na svých televizních obrazovkách i online.

Významné mediální organizace oslavují důvěryhodnost televize při příležitosti světového dne televize

Evropská vysílací unie (EBU), Asociace komerčních televizí v Evropě (ACT) a egta, sdružení televizních a rozhlasových mediazastupitelství, oslavují důvěryhodnost televize při příležitosti Světového dne televize (21. 11.) vyhlášeného Organizací spojených národů.

Členové egta, kteří se k oslavám Světového dne televize pravidelně přidávají

The Global Tv Group

The Global TV Group (Globální TV skupina) je neformální uskupení obchodních orgánů vysílatelů a media zastupitelství v Evropě, USA, Kanadě, Austrálii a Latinské Americe, jejichž společným cílem je propagovat televizi a připomínat inzerentům, žurnalistům, agenturám a kolegům z branže účinnost a popularitu TV.

www.theglobaltvgroup.com

ACT

Asociace komerčních televizí v Evropě (ACT) reprezentuje zájmy předních komerčních vysílatelů z 37 evropských zemí. Členské společnosti asociace ACT financují, vytvářejí, podporují a distribuují obsah a služby ve prospěch milionů Evropanů napříč všemi platformami. ACT spolupracuje s institucemi EU za účelem dosáhnout vyváženého a vhodného regulatorního rámce, jež by podpořil další investice a růst našeho sektoru.

www.acte.be

Evropská vysílací unie
(EBU)

Evropská vysílací unie (EBU) je nejvýznamnější společenství veřejnoprávních médií na světě (PSM). Cílem unie je učinit veřejnoprávní média nepostradatelnými. Reprezentujeme 116 mediálních organizací v 56 zemích Evropy, Středního východu a Afriky a dalších 33 partnerů v Asii, Africe, Austrálii a v Americe. Naši členové provozují téměř 2000 televizních, rozhlasových a internetových kanálů a služeb, které nabízejí bohatý obsah napříč ostatními platformami. Společně dosáhnou až k více než miliardě diváků po celém světě ve více než 160 vysílacích jazycích.

Usilujeme o zajištění udržitelné budoucnosti veřejnoprávních médií, poskytujeme svým členům edukační centrum, kde mohou sdílet své zkušenosti a stavět na našem základním principu solidarity a spolupráce, abychom si mohli vyměňovat informace a poznatky.

www.ebu.ch

egta

egta je sdružení televizních a rozhlasových media zastupitelství, ať už nezávislých nebo v rámci televizního kanálu, které nabízí reklamní prostor komerčních a veřejnoprávních televizních a rozhlasových stanic po celé Evropě i jinde ve světě. egta poskytuje svým členům různé služby, například řešení regulačních problémů, měření sledovanosti, metody prodeje, interaktivitu, služby v cross-mediální sféře, technické oblasti, nových médiích atd. Během svého 40letého působení se egta stala referenčním centrem pro televizní a rozhlasovou reklamu v Evropě. egta čítá 150 členů ze 42 zemí.

www.egta.com

UNRIC

Regionální informační centrum pro Evropu pod záštitou Organizace spojených národů se sídlem v Bruselu – UNRIC – poskytuje informace o aktivitách OSN dvaceti dvěma zemím a
angažuje se na sociálních médiích a webových stránkách ve 13 jazycích. Jedná jako Evropská komunikační kancelář Organizace spojených národů s cílem zapojit a informovat evropské občany o globálních problémech. Úzce spolupracuje také s institucemi Evropské unie v oblasti informovanosti. Aktivity centra přesahují do společných informačních kampaní pro veřejnost a akcí pořádaných partnery, jakými jsou například Evropská unie, vlády jednotlivých zemí, média, nevládní organizace, tvůrčí komunity a místní správní orgány.

www.unric.org