O Světovém dni televize

V roce 1996 prohlásilo Valné shromáždění OSN 21. listopad za Světový den televize. “Jako projev uznání rostoucího vlivu, který televize má na rozhodování lidí, když svět upozorňuje na konflikty a hrozby pro mír a bezpečnost, a její potenciální úlohy při zvyšování zaměření na jiné zásadní problémy včetně hospodářských a společenských.”

ACT (Asociace komerčních televizí v Evropě), egta (Sdružení televizních a rozhlasových mediazastupitelství) a EBU (Evropská vysílací unie) každoročně spojí síly s různými partnery z průmyslu, aby po celém světě propagovaly Světový den televize v rámci určitého tématu, jako je např. důvěryhodnost nebo prémiový obsah, jenž televize nabízí.

Propagace probíhá formou zvyšování povědomí v mezinárodním tisku a vytvořením videoklipu na téma daného roku – ten se pak vysílá po celé Evropě i jinde a často je pro každý trh upraven místními stanicemi.

Členové egta jsou každoročně vyzýváni k organizování kreativních akcí v rámci tohoto výjimečného dne. Příklady z minulých let jsou např. televizní pořady, specializované reklamní přestávky, uvedení nového TV kanálu, speciální aktivity pro mediální agentury a další.

 
 

Členové

THE GLOBAL TV GROUP

The Global TV Group (Globální TV skupina) je neformální uskupení obchodních orgánů vysílatelů a media zastupitelství v Evropě, USA, Kanadě, Austrálii a Latinské Americe, jejichž společným cílem je propagovat televizi a připomínat inzerentům, žurnalistům, agenturám a kolegům z branže účinnost a popularitu TV.

http://www.theglobaltvgroup.com/

 

ACT

Asociace komerčních televizí v Evropě (ACT) reprezentuje zájmy předních komerčních vysílatelů z 37 evropských zemí. Členské společnosti asociace ACT financují, vytvářejí, podporují a distribuují obsah a služby ve prospěch milionů Evropanů napříč všemi platformami. ACT spolupracuje s institucemi EU za účelem dosáhnout vyváženého a vhodného regulatorního rámce, jež by podpořil další investice a růst našeho sektoru.

https://acte.be/

 

EVROPSKÁ VYSÍLACÍ UNIE (EBU)

Evropská vysílací unie (EBU) je nejvýznamnější společenství veřejnoprávních médií na světě (PSM). Cílem unie je učinit veřejnoprávní média nepostradatelnými. Reprezentujeme 116 mediálních organizací v 56 zemích Evropy, Středního východu a Afriky a dalších 33 partnerů v Asii, Africe, Austrálii a v Americe. Naši členové provozují téměř 2000 televizních, rozhlasových a internetových kanálů a služeb, které nabízejí bohatý obsah napříč ostatními platformami. Společně dosáhnou až k více než miliardě diváků po celém světě ve více než 160 vysílacích jazycích.

Usilujeme o zajištění udržitelné budoucnosti veřejnoprávních médií, poskytujeme svým členům edukační centrum, kde mohou sdílet své zkušenosti a stavět na našem základním principu solidarity a spolupráce, abychom si mohli vyměňovat informace a poznatky.

https://www.ebu.ch/home

 

egta

egta je sdružení televizních a rozhlasových media zastupitelství, ať už nezávislých nebo v rámci televizního kanálu, které nabízí reklamní prostor komerčních a veřejnoprávních televizních a rozhlasových stanic po celé Evropě i jinde ve světě. egta poskytuje svým členům různé služby, například řešení regulačních problémů, měření sledovanosti, metody prodeje, interaktivitu, služby v cross-mediální sféře, technické oblasti, nových médiích atd. Během svého 40letého působení se egta stala referenčním centrem pro televizní a rozhlasovou reklamu v Evropě. egta čítá 150 členů ze 42 zemí.

http://www.egta.com/

 

UNRIC

Regionální informační centrum pro Evropu pod záštitou Organizace spojených národů se sídlem v Bruselu – UNRIC – poskytuje informace o aktivitách OSN dvaceti dvěma zemím a angažuje se na sociálních médiích a webových stránkách ve 13 jazycích. Jedná jako Evropská komunikační kancelář Organizace spojených národů s cílem zapojit a informovat evropské občany o globálních problémech. Úzce spolupracuje také s institucemi Evropské unie v oblasti informovanosti. Aktivity centra přesahují do společných informačních kampaní pro veřejnost a akcí pořádaných partnery, jakými jsou například Evropská unie, vlády jednotlivých zemí, média, nevládní organizace, tvůrčí komunity a místní správní orgány.

https://www.unric.org/en/

 

 

 

2022   POZORNOST

 

2021   TELEVIZE KDEKOLI, KDYKOLI

 

2020   PROSPĚŠNOST

 

2019   ROZMANITOST

 

2018   KVALITA

 

2017   DŮVĚRYHODNOST