SVĚTOVÝ DEN TELEVIZE OSLAVUJE SKUTEČNOST, KTERÁ PLATÍ PO CELÉM SVĚTĚ: TELEVIZE JE PROSPĚŠNÁ


Televizní společnosti po celém světě oslavují 21. listopadu Světový den televize, aby nám připomněly, že televize je v životě lidí prospěšná. V rámci každoroční iniciativy OSN se bude na celém světě vysílat v éteru a sdílet online třicetisekundový spot. Klip bude upraven a přeložen do mnoha jazyků.

Zaměření pozornosti na společnost

24. ročník oslav Světového dne televize je věnován skutečnosti, která platí po celém světě: televize je prospěšná! Naše médium má a nadále bude mít pro společnost význam, protože obrací pozornost na rasovou a sociální nespravedlnost, projevy nenávisti nebo palčivé klimatické problémy a poskytuje podporu lidem i podnikům během pokračující koronavirové krize.

„Okolnosti nás letos rozdělily, ale televize nás spojuje. Televize je a vždy byla společenským pojítkem. Když sledovanost prudce stoupla, vysílatelé na celém světě zareagovali na mimořádné okolnosti hbitě a s velkou dávkou kreativity, aby zajistili, že televize je tu pro nás pro všechny jako zdroj důvěryhodných informací, uklidňujícího rozptýlení a tolik potřebného úniku před skutečností,”

tvrdí Lidsey Clay, prezidentka uskupení The Global TV Group a ředitelka marketingového orgánu pro britské komerční televize Thinkbox.

„Tato pandemie ukazuje jako nikdy dříve roli televize při podpoře společnosti a demokracie. V průběhu těchto těžkých měsíců je tu televize s námi, aby se starala. Aby se starala o poskytování redakčně odpovědného a důvěryhodného zpravodajství. Aby se starala o distribuci zábavy a přinášela světlo v čase temnoty. Aby se starala o zachování mnohotvárnosti a kulturní rozmanitosti mediálního prostředí. Televize zkrátka je a bude opravdovým nositelem resistence vůči koronaviru,” prohlašuje Guillaume de Posch, prezident Asociace komerčních televizí v Evropě.

„V minulém roce televize nadále udržovala dlouhodobou tradici řešení zásadních otázek našeho globálního společenství. Zaměřuje naši pozornost na sociální nespravedlnost, vrhá neutrální světlo na nešťastné události ve společnosti, pomáhá zmírnit napětí bezprecedentního období a dává nám naději do budoucna. Světový den televize je pro nás všechny příležitost, jak vzdát hold mnoha profesionálům, kteří dovedou udělat zázrak jak na obrazovce, tak mimo záběr. Zveme všechny, aby naše médium opět na celém světě oslavili,”

říká Laurent Bliaut, prezident sdružení egta a náměstek generálního ředitele pro marketing a výzkum a vývoj společnosti TF1 Publicité.

„Televize nebyla nikdy tak aktuální a důležitá jako v době covidu-19. Vysílatelé mají dvojí odpovědnost: informovat a spojovat lidi sdílením pozitivních a ověřených příběhů o budování lepších a ekologicky šetrnějších podmínek. Děkujeme televiznímu průmyslu za to, že je prospěšný,”

říká Caroline Petit, náměstkyně ředitele Regionálního informačního centra OSN pro Evropu (UNRIC).

Další informace naleznete na následujících stránkách:
www.worldtelevisionday.com
youtu.be/BvRp8nNNEPQ

Kontakty pro tisk:

Alain Beerens,
MarCom Manager, egta
Association of television and radio sales houses
T : +32 2 290 31 38
alain.beerens@egta.com

O THE GLOBAL TV GROUP
The Global TV Group je neformální uskupení obchodních orgánů vysílacích a reklamních společností v Evropě, USA, Kanadě, Austrálii a Latinské Americe, jejichž společným cílem je propagovat televizi a připomínat inzerentům, žurnalistům, agenturám a kolegům v oboru účinnost a popularitu televize.
www.theglobaltvgroup.com

O ASOCIACI KOMERČNÍCH TELEVIZÍ V EVROPĚ (ACT)
Evropské odvětví komerčního vysílání je velice úspěšné. Každý den bavíme a informujeme stovky milionů občanů EU pomocí tisíců kanálů dostupných v celé Evropě. Asociace komerčních televizí v Evropě zastupuje zájmy 29 předních evropských komerčních vysílatelů. Členské společnosti ACT financují, vytvářejí, propagují a distribuují obsah a služby ve prospěch milionů Evropanů napříč všemi platformami. V ACT věříme, že zdravé a udržitelné odvětví komerčního vysílání hraje důležitou roli v evropské ekonomice, společnosti a kultuře.
www.acte.be

O egta
egta je sdružení televizních a rozhlasových mediálních zastupitelství, a to jak nezávislých, tak interních, které nabízí reklamní prostor soukromých i veřejných televizních a rozhlasových stanic v celé Evropě i jinde ve světě. egta pro své členy plní různé funkce v nejrůznějších oblastech, jako jsou regulatorní otázky, měření sledovanosti, metody prodeje, interaktivita, cross-mediální služby, technické standardy, nová média atd. Během své více než čtyřicetileté existence se egta stala referenčním centrem pro televizní a rozhlasovou reklamu v Evropě. egta čítá více než 150 členů ve 43 zemích.
www.egta.com

O UNRIC
Regionální informační centrum OSN pro Evropu (UNRIC) se sídlem v Bruselu poskytuje informace o činnosti OSN dvaceti dvěma zemím a je aktivní na sociálních médiích a webových stránkách ve 13 jazycích. Funguje jako evropská komunikační kancelář OSN s cílem zapojit evropské občany a informovat je o globálních problémech. Spolupracuje také s institucemi Evropské unie v oblasti informací. Organizuje aktivní pomoc, společné veřejné informační kampaně a akce ve spolupráci s partnery, k nimž patří EU, vlády jednotlivých zemí, média, nestátní neziskové organizace, tvůrčí komunita i místní správní orgány.
unric.org