SVĚTOVÝ DEN TELEVIZE OSLAVUJE SOUČASNOU PODOBU TELEVIZE NA CELÉM SVĚTĚ


19. 11. 2021
AKTUALITY KRÁTKÁ ZPRÁVA ZAHRANIČNÍ
Štítky:

Televizní společnosti po celém světě slaví 21. listopadu Světový den televize. Připomínají nám neustálou a intenzivní přeměnu televize do podoby, která nám přináší zážitek z veškerého videoobsahu. V rámci každoroční iniciativy OSN se bude na celém světě vysílat a sdílet online třicetisekundový spot, který vás vybídne k objevování všech tváří televize.

Televize zítřka, vytvořená již dnes

Brusel 19. listopadu 2021 - Světový den televize letos slaví 25. výročí této iniciativy, kterou zahájila OSN v roce 1996. Této zvláštní příležitosti využívá k oslavě pravdy, která platí po celém světě: televize se vyvinula a přináší mnohem víc než dřív. Televize je dnes dostupná kdykoli, doma i mimo domov, na velkých i malých obrazovkách - živě nebo na streamu. Nabízí jak kolektivní, tak ryze osobní zážitky. Je také měřitelná, propojená, personalizovaná a umožňuje cílení.

„Televize nás všechny během pandemie covidu-19 spojila. Informovala nás, vzdělávala, bavila, a dokonce inspirovala. Na nedávné konferenci OSN o změně klimatu COP26 hráli zásadní roli vysílatelé z celého světa. Ukázali nám výzvy a řešení při vzájemné spolupráci v boji s  klimatickou změnou. Ať žije televize jako médium, které sjednocuje!“

uvedla Caroline Petit, náměstkyně ředitele Regionálního informačního centra OSN pro Evropu (UNRIC).

„Je případné, že u příležitosti 25. výročí Světového dne televize se nejen díváme zpět na neotřesitelný vývoj televize, ale zároveň dychtivě vyhlížíme budoucnost. V samotné DNA našeho média je zapsáno, že se průběžně transformuje a plní potřeby naší doby. Poskytuje divákům, televizním společnostem i marketérům nové platformy, nové možnosti a nové nápady. S tímto vědomím se nedočkavě těšíme na dalších 25 let i na všechny inovace, které nám televize přinese, aby nám poskytla ještě působivější zážitek,“

prohlásila Katty Roberfroid, generální ředitelka, egta.

Další informace naleznete na stránkách http://www.worldtelevisionday.com

Kontakty pro tisk:

Alain Beerens,
MarCom Manager, egta
Association of television and radio sales houses
T : +32 2 290 31 38
alain.beerens@egta.com

O THE GLOBAL TV GROUP

The Global TV Group je neformální uskupení obchodních orgánů vysílacích a reklamních společností v Evropě, USA, Kanadě, Austrálii a Latinské Americe, jejichž společným cílem je propagovat televizi a připomínat inzerentům, žurnalistům, agenturám a kolegům v oboru účinnost a popularitu televize. www.globaltvgroup.com

O ASOCIACI KOMERČNÍCH TELEVIZÍ V EVROPĚ (ACT)

Evropské odvětví komerčního vysílání je velice úspěšné. Každý den bavíme a informujeme stovky milionů občanů EU pomocí tisíců kanálů dostupných v celé Evropě. Asociace komerčních televizí v Evropě zastupuje zájmy 29 předních evropských komerčních vysílatelů. Členské společnosti ACT financují, vytvářejí, propagují a distribuují obsah a služby ve prospěch milionů Evropanů napříč všemi platformami. V ACT věříme, že zdravé a udržitelné odvětví komerčního vysílání hraje důležitou roli v evropské ekonomice, společnosti a kultuře. www.acte.be

O EBU

Evropská vysílací unie (EBU) je přední světové sdružení veřejnoprávních médií. Naším posláním je prosazovat nepostradatelnost veřejnoprávních médií. Zastupujeme 115 mediálních organizací v 56 zemích v Evropě, na Blízkém východě a v Africe. Máme dalších 31 přidružených členů v Asii, Africe, Australasii a v Severní a Jižní Americe. Naši členové provozují téměř 2 000 televizních a rozhlasových kanálů spolu s řadou online platforem. Společně oslovují publikum čítající více než miliardu lidí po celém světě a vysílají ve více než 160 jazycích. Snažíme se zabezpečit udržitelnou budoucnost veřejnoprávních médií, poskytovat svým členům prvotřídní obsah od zpravodajství po sport či hudbu a stavět na základním étosu solidarity a spolupráce, abychom vytvořili centrum pro učení a sdílení. www.ebu.ch/home

O egta

egta je sdružení televizních a rozhlasových mediálních zastupitelství, a to jak nezávislých, tak interních, které nabízí reklamní prostor soukromých i veřejných televizních a rozhlasových stanic v celé Evropě i jinde ve světě. egta pro své členy plní různé funkce v nejrůznějších oblastech, jako jsou regulatorní otázky, měření sledovanosti, metody prodeje, interaktivita, cross-mediální služby, technické standardy, nová média atd. Během své více než čtyřicetileté existence se egta stala referenčním centrem pro televizní a rozhlasovou reklamu v Evropě. egta čítá více než 160 členů ve 43 zemích.

www.egta.com

O UNRIC

Regionální informační centrum OSN pro Evropu (UNRIC) se sídlem v Bruselu poskytuje informace o činnosti OSN dvaceti dvěma zemím a je aktivní na sociálních médiích a webových stránkách ve 13 jazycích. Funguje jako evropská komunikační kancelář OSN s cílem zapojit evropské občany a informovat je o globálních problémech. Spolupracuje také s institucemi Evropské unie v oblasti informací. Organizuje aktivní pomoc, společné veřejné informační kampaně a akce ve spolupráci s partnery, k nimž patří EU, vlády jednotlivých zemí, média, nestátní neziskové organizace, tvůrčí komunita i místní správní orgány. www.unric.org