REVIZE SMĚRNICE O AUDIOVIZUÁLNÍCH MEDIÁLNÍCH SLUŽBÁCH: KROK SPRÁVNÝM SMĚREM, ALE ČEKÁ NÁS JEŠTĚ HODNĚ PRÁCE


egta – asociace televizních a rozhlasových mediazastupitelství – oceňuje krok rozhodovacích orgánů EU, kterým bylo dosažení dohody ohledně nové směrnice o audiovizuálních mediálních službách. Dva roky náročných jednání přinesly určitou vítanou flexibilitu pro komerční sdělení, která by měla přispět k vytvoření konkurenceschopnějšího prostředí pro evropské vysílací společnosti.

Povzbuzuje nás skutečnost, že došlo k uvolnění pravidel ohledně reklamních minut a ohledně velmi potřebné ochrany integrity signálu poskytovatelů mediálních služeb. Společně s novými povinnostmi, které budou muset platformy pro sdílení videí plnit, vidí egta tento krok jako první krok na cestě k vytvoření rovných podmínek pro evropské tvůrce obsahu.

Asociace egta a její členové považují tuto revizi za příležitost k modernizaci evropského audiovizuálního regulačního rámce. Ovšem i přes konstruktivní dialog s evropskými institucemi je třeba uznat, že tento výsledek je spíše skromným pokrokem než budoucí legislativou, která by odrážela realitu trhu.

Malin Häger, presidentka asociace egta, uvedla:

„Upřímně vítáme pozitivní pokrok dosažený v rámci pravidel, kterými se řídí audiovizuální komerční sdělení, zejména pokud jde o omezení reklamních časů. Musíme však také uznat, že v určitých aspektech je text méně ambiciózní, než jsme očekávali na začátku tohoto procesu. Vysílací společnosti budou i nadále regulovány mnohem více než online hráči, kteří soutěží o stejné příjmy z reklamy. K tomu, abychom mohli zajistit dlouhodobou hodnotu, je proto zásadní, aby se opatření zmíněná v reformě uplatňovala, a aby se důsledně dohlíželo na jejich dodržování.“

Sektor audiovizuální reklamy pozitivně přispívá k dosažení evropského jednotného digitálního trhu. Asociace egta je přesvědčena, že pokračováním ve spolupráci s regulačními orgány můžeme zajistit, aby revize zmíněné směrnice přinesla tomuto odvětví hmatatelné výhody.

O asociaci egta:

egta je asociace reprezentující televizní a rozhlasová mediazastupitelstvi, ať už nezávislá nebo interní, která nabízejí reklamní prostor soukromých i veřejných televizních a rozhlasových stanic v celé Evropě i mimo ni. egta má více než 140 členů ve 40 zemích. www.egta.com