Téměř třetinový meziroční nárůst investic do reklamního prostoru v médiích registruje monitoring za letošní květen.

Květnový objem hrubých monitorovaných investic směřovaných do nákupu reklamního prostoru v médiích vykazuje meziroční výrazný nárůst. V průměru se u sledovaných nadlinkových offlinových médií pohybuje na úrovni překračující 30 %. V hrubém vyjádření je to o dvě miliardy korun více než v loňském květnu. Vyplývá to z dat monitoringu AdIntel od Nielsen Admosphere.

Dvouciferný růst vykázala všechna sledovaná média, největší přitom reklamatištěných titulech, ve venkovní reklamě a v televizi. Loňský květen byl poznamenán poklesem investic kvůli probíhající první vlně pandemie a oproti tomuto období tak letošní květen ukazuje oživení zájmu reklamních zadavatelů. 

Za období prvních pěti letošních měsíců (leden až květen) je monitorovaný objem reklamních investic o pět procent vyšší než ve stejném loňském období. Nejpříznivěji se v meziročním srovnání vyvíjí reklamatisku a televizi, naopak venkovní reklama za loňským objemem zatím zaostává. 

Zdroj: ATO-Nielsen Admosphere

Součástí uváděného přehledu nejsou investice do internetové reklamy, protože monitoring postihuje jen displayovou reklamu.

Znovu připomínáme, že monitorované objemy nevyjadřují reálné objemy investované do reklamy v médiích, ale vyjadřují vývojový trend.

Zdroj: Mediaguru.cz