PROČ JE REKLAMA V TELEVIZI STÁLE NEJLEPŠÍ ZPŮSOB BUDOVÁNÍ ZNAČKY


Televizní reklama existuje od konce 40. let minulého století a stále je jedním z nejefektivnějších způsobů budování značky. I přes růst digitální reklamy se očekává, že výdaje na televizi dosáhnou do roku 2024 77,5 miliardy USD. Proč je televizní reklama tak úspěšná? V tomto článku rozebereme řadu důvodů.

Cílení s televizí je účinnější než kdy dřív

Televizní reklama zasáhne s minimálním úsilím velké publikum. V USA je více než 118 milionů domácností s televizí. Průměrná osoba se dívá na televizi více než čtyři hodiny denně. Inzerenti tak mají spoustu příležitostí, jak zasáhnout cílový trh.

Televizní reklama je také velmi efektivní v cílení na konkrétní demografické skupiny. Inzerenti můžou cílit na diváky podle věku, pohlaví, příjmů, zájmů, a dokonce i životního stylu. To jim umožňuje tvořit reklamy, s nimiž budou diváci lépe souznít. Digitální a připojená televize inzerentům zpřístupňuje ještě více údajů o televizních divácích. Díky tomu je možné cílit reklamu ještě přesněji.

Kdo nejvíce inzeruje v televizi?

Pokud chcete důkaz, že televizní reklama pomáhá budovat značku, stačí se podívat na největší inzerenty na světě. V roce 2020 utratilo za televizní reklamu 10 největších inzerentů v součtu 22,6 miliardy dolarů. Seznam obsahuje některé nejikoničtější značky světa, např. Procter & Gamble, AT&T nebo General Motors. Některé jejich reklamy propagují konkrétní produkt nebo akci. Stejně často je ale cílem jejich reklam prosté budování povědomí o značce.

Dnešní trendy v televizní reklamě

Televizní reklama je tu s námi už téměř sto let, ale neznamená to, že by ustrnula. Naopak se v ní objevuje řada zajímavých trendů.

Televize už není jen kabelovka

Díky růstu streamovacích služeb dnes máme více možností, jak sledovat televizi, než dřív. To znamená, že inzerenti mohou svými televizními reklamami zasáhnout ještě více lidí. Streamovací služby se rychle stávají nejpopulárnějším způsobem sledování televize. V roce 2018 tvořily téměř třetinu veškeré televize sledované v USA. Do roku 2024 se očekává, že se tento podíl zvýší na téměř polovinu.

Programatická televizní reklama

Programatická televizní reklama je novější způsob nákupu televizní reklamy, který získává na oblíbenosti. Programatická televize inzerentům umožňuje používat data k cílení reklam na konkrétní demografie. To umožňuje cílenější a efektivnější televizní reklamu.

Reklama v televizi připojené k internetu

Připojená televize (CTV) je typ televize, která je připojená k internetu. To znamená, že diváci mohou na své připojené televizi sledovat streamovací služby, jako je Netflix a Hulu. Připojené televizory jsou čím dál oblíbenější. Očekává se, že do roku 2024 bude mít připojenou televizi téměř 60 % domácností v USA.

Inzerentům se tak nabízí nová příležitost. Reklama v CTV inzerentům umožňuje cílit na diváky reklamami na platformách, které již používají. Reklamy na CTV jsou proto účinnější a úspornější.

Reklama v interaktivní televizi

Interaktivní televize (iTV) je typ televize, která divákům umožňuje reagovat na obsah, který sledují. iTV se zpravidla realizuje pomocí druhé obrazovky, např. chytrého telefonu nebo tabletu. Umožňuje divákům při sledování oblíbeného televizního programu hlasovat, hrát hry, nebo dokonce nakupovat produkty.

iTV poskytuje inzerentům nový způsob interakce s diváky. Inzerenti teď můžou vytvářet reklamy, které jsou interaktivnější a poutavější. Diváci si tak tvoří pozitivnějších asociace se značkou.

Využívání mobilního a multiobrazovkového prostředí

Jelikož stále více lidí sleduje televizi na mobilních zařízeních, inzerenti začínají tento trend využívat. Mobilní a multiobrazovková reklama umožňuje inzerentům zasáhnout diváky na několika obrazovkách najednou. To napomáhá vytváření plynulejších a efektivnějších reklamních kampaní.

Nástup pokročilé televize

Pokročilá televize je nový typ televize, která nabízí pokročilé funkce a možnosti. Pokročilá televize je stále v plenkách, ale v následujících letech se očekává nárůst její popularity. Tento nový typ televize dává inzerentům příležitost vytvářet ještě lepší a působivější reklamy.

Multiplikační vliv televize na ostatní marketingové kanály

Televizní reklama nejen pomáhá budovat povědomí o značce, ale může i posilovat výsledky v jiných marketingových kanálech. Televizní reklama například může pomoct zvýšit návštěvnost webových stránek a hodnocení vyhledávačů. Televizní reklamy mohou také vést k většímu zapojení na sociálních médiích a zvýšení prodejů. V posledním průzkumu 89 procent marketérů uvedlo, že podle nich má televizní reklama pozitivní vliv na jejich další marketingové kanály.

Nejlepší strategie pro budování značky v televizní reklamě

Zaměření na mezery na trhu nebo kategorie

Pokud se týká televizní reklamy, je třeba se zaměřit na konkrétní mezeru nebo kategorii. To vám pomůže vytvořit reklamy, které jsou relevantnější a zacílenější na vaše publikum. Pokud bude vaše reklamní kampaň příliš obecná, bude méně účinná.

Rozšíření rozpočtu díky zbývající reklamě

Zbývající reklama je typ televizní reklamy, která vám umožňuje kupovat reklamní prostor za nižší cenu. Zbývající reklamy se zpravidla prodávají se slevou. To může být skvělý způsob, jak ušetřit peníze v rozpočtu televizní reklamy. Pokud chcete získat nejlepší umístění a sazby, doporučujeme spolupracovat s reklamní agenturou The Remnant Agency, která se specializuje na tyto typy reklamy a má nejlepší vztahy s vydavateli.

Využívání programatické televizní reklamy

Programatická televizní reklama je novější typ nákupu televizních reklam, jehož popularita roste. Programatická televize umožňuje inzerentům využívat údaje k cílení na konkrétní demografie pomocí reklam. To umožňuje cílenější a efektivnější televizní reklamu.

Využívání reklamy v připojené televizi

Připojená televize (CTV) je typ televize, která je připojená na internet. To znamená, že diváci můžou na CTV sledovat streamovací služby, jako je Netflix a Hulu. CTV je čím dál populárnější, do roku 2024 ji bude mít téměř 60 % domácností v USA.

Inzerentům se tak nabízí nová příležitost. Reklama v CTV jim umožňuje cílit na publikum reklamou na platformách, které již používají. Reklama na CTV je proto účinnější a efektivnější.

Pokus s reklamou v interaktivní televizi

Interaktivní televize (iTV) je typ televize, kdy diváci mohou reagovat na obsah, který sledují. iTV se zpravidla realizuje pomocí druhé obrazovky, například chytrého telefonu nebo tabletu. To divákům umožňuje během sledování oblíbeného televizního pořadu hlasovat, hrát hry, nebo dokonce nakupovat produkty.

iTV poskytuje inzerentům nový způsob interakce s diváky. Inzerenti teď mohou vytvářet reklamy, které jsou interaktivnější a působivější. To jim pomáhá vytvářet u diváků pozitivnější asociace se značkou.

Jak inzerenti sledují úspěch televizní reklamy?

Televizní reklama je efektivnější než kdy dřív. Ale inzerenti stále musí být schopni sledovat úspěch svých kampaní. V současné době používají nejrůznější metody sledování úspěchu televizní reklamy.

K těmto metodám patří:

  • Používání dat z platforem sociálních médií, jako je Twitter, ke sledování zásahu a zaujetí, které televizní reklama vyvolává
  • Využívání dat společnosti Nielsen pro sledování povědomí o televizní reklamě a vybavení značky
  • Spolupráce s externími společnostmi, které poskytují měření, např. Integral Ad Science, pro sledování účinnosti televizních reklam
  • Používání Google Analytics pro sledování návštěvnosti webových stránek, podpořené televizními reklamami

Jak je vidět, inzerenti mohou sledovat úspěšnost svých reklamních kampaní v televizi mnoha způsoby. Díky těmto metodám se mohou ujistit, že je jejich televizní reklama účinná a úsporná.

Ačkoli online reklama roste, z pohledu budování značky stále není stejně účinná jako reklama televizní. Ve výsledku osloví televizní reklama více lidí a vybuduje větší povědomí o značce než kterákoli jiná forma reklamy. Pokud chcete, aby vaši značku vidělo co nejvíce lidí a aby měla co největší dopad, pak musíte investovat do televizní reklamy. Zkusili jste použít televizní reklamu k budování značky? Jakých výsledků jste dosáhli?

Zdroj: bignewsnetwork.com