CO BUDE ZNAMENAT RŮST CEN ENERGIÍ PRO VYSÍLATELE?


Společnost TVBEurope hovořila s řadou dodavatelů. Zjišťovala, jak se připravují na růst cen a jaký bude podle nich jeho celkový dopad na mediální odvětví a vysílatele.

Objevují se informace, že nová britská ministerská předsedkyně plánuje zmrazit maximální ceny energií. O tom, co podniky čeká v nadcházejících měsících, ale žádné zprávy nejsou. Uvádí se, že některým podnikům se zvýšily účty za energie od 60 do 300 procent. Vysílání bude jedním z odvětví, kde bude mít růst cen významný dopad. Energii potřebují všichni - od vysílatelů, kteří produkují nebo uchovávají obsah v cloudu nebo on-premise, přes výrobce nového hardwaru až po studia využívající virtuální produkci.

Společnost TVBEurope hovořila s řadou dodavatelů a zjišťovala, jak se připravují na zvýšení cen a jaký bude podle nich jeho celkový dopad na odvětví vysílání.

Nakolik ovlivní zvýšení cen energií váš podnik?

Andrew Culley, provozní ředitel, dock 10:

Elektrická energie pro nás jako plně integrovaný a vysoce technický podnik představuje významný náklad na provoz. Kvůli výjimečnému zvyšování cen, které stále pokračuje, tyto náklady exponenciálně rostou.

Marc Wilson, výkonný ředitel, Glensound:

Zvýšení cen energií ovlivní všechny složky našeho podniku. Každý den potřebujeme pro naše čtyři budovy plyn a elektřinu, nemluvě o klimatizačních jednotkách, jejichž provoz byl vždycky nákladný. To platí zejména v dílně pro povrchovou montáž, kde pec pro desky plošných spojů vždy vyhřeje místnost natolik, že ji musíme ochlazovat! Máme několik strojů, které běží po většinu noci a během víkendu. Zvýšení tedy pocítíme, protože jsme uživatelé s poměrně vysokými nároky na energii. Společnost Glensound nemá produkty s mimořádně vysokou spotřebou energie. Vždy jsme pečlivě dbali na to, aby spotřeba u našich vlastních produktů byla nízká, protože mnoho z nich využívá při provozu 12V baterie nebo PoE switche. Do budoucna tomu ale budeme určitě muset věnovat ještě větší pozornost.

Chris Perkiss, vedoucí provozu, Cerberus Tech:

Jako u všech podniků nebude dopad vysokých cen energie na naše režijní náklady nevýznamný. Nejpalčivější problém vidím v tom, že ačkoli všechny podniky jistě dopad v té či oné formě pocítí, totéž platí pro jednotlivce, kteří tvoří náš podnik. Naši lidé jsou naše největší aktivum. Obrovské zvýšení osobních výdajů, nejen cen energií, ovlivňují každého doma i v práci. To nepochybně způsobí velký tlak a nejistotu v už tak nejisté době. Chceme proto zajistit, aby Cerberus Tech tuto nejistotu nezvyšoval.

Máte nějaké plány pro zmírnění dopadu?

AC: Před energetickou krizí jsme pracovali na programu činností, které měly vést ke snížení spotřeby elektřiny. Svou uhlíkovou stopu snížíme každý rok o pět procent. Do roku 2025 bychom měli dosáhnout uhlíkové neutrality a jakoukoli odchylku okamžitě vyrovnat. Revidujeme veškeré vybavení, které využíváme. Zjišťujeme, kde můžeme přejít na energeticky úspornější alternativy. Dobrým příkladem je virtuální studio, kde používáme nízkoenergetické LED osvětlení. I ta nejzákladnější opatření jako zhasínání světel ve studiích, když se nepoužívají, mohou mít velký vliv.

MW: Letos v zimě budeme jako většina domácností spíš klást důraz na teplejší oblečení než nastavovat termostat na vyšší teplotu. Výrobní energie se soustřeďuje v oblastech, které nemůžeme ohrozit, a proto je budeme muset využívat stejně jako dnes - i se zvýšenými náklady.

CP: Naši zaměstnanci pracují především na dálku. V souladu s naší politikou ochrany životního prostředí a udržitelnosti vypínáme velkou většinu laboratoří a testovacího vybavení, jakmile se nevyužívají. Spotřeba energie je u nás tedy už teď relativně nízká. Cerberus Tech měl vždycky zaměstnance, kteří pracovali na dálku, a pandemie prokázala, že udržíme produktivitu týmů, i když bude v kanceláři méně lidí. Proto začínáme zkoumat možnosti snížení počtu lidí v kanceláři, popřípadě plného přechodu na model práce na dálku během příštích 12 měsíců. Tím bychom celkově snížili náklady. S těmito změnami jsou samozřejmě spojeny další provozní komplikace, ale zdá se, že tématem dvacátých let našeho století je nalezení rovnováhy.

Jaký bude podle vás celkový dopad zvýšení cen na odvětví vysílání ve Spojeném království?

AC: Jako pro všechny podniky ve Spojeném království bude současná energetická krize problémem pro každého, vysílací průmysl nevyjímaje. Cokoli v televizi děláme, vyžaduje elektřinu. Úspory energie mohou jít jen do určité míry. Vím, že to bude obrovské téma, zejména pro některé menší organizace v odvětví.

MW: Jako u všech ostatních oblastí budeme muset přesunout náklady. Glensound funguje poměrně efektivně, a proto nemáme rezervu, která by absorbovala nárůst cen. Pokud jde o kapitálové investice, energetická efektivita bude při výběru nových strojů čím dál důležitějším tématem.

CP: Skutečnost je taková, že ceny energií budou po nějakou dobu nestabilní. Všechny podniky proto budou mít jedinou možnost - zvýšit výnosy nebo snížit výdaje. Tento nárůst cen energie téměř určitě přinutí dodavatele zvýšit ceny a některé organizace budou muset optimalizovat jak počet zaměstnanců, tak zdroje. Nákupčí ale budou reagovat na měnící se trh hledáním levnějších produktů a řešení. Cerberus Tech má štěstí, že má relativně malé závazky, pokud jde o prostory, a efektivní strukturu zaměstnanců. Vlastnosti vysílacích IP a cloudových služeb se plně hodí pro organizace, které chtějí rozšířit počet pracovníků a zároveň snížit náklady.

David Radoczy, konzultant pro cloudová řešení, Three Media

Vysílatelé budou muset být při řízení a spotřebě energie chytřejší. Budou ale potřebovat flexibilitu provozních platforem a obchodních modelů, aby mohli provádět změny, pokud k nim bude příležitost. Ve společnosti Three Media věříme, že cloud tuto příležitost nabízí. Pro provozovatele, kteří prosazují chytrá řešení, bude dalším odůvodněním cloudových, softwarových a virtualizačních strategií.

Propagujeme definování přístupu ke cloudovým službám jako strategickou nutnost pro vysílatele. Cloud podnikům umožňuje zcela změnit technický, provozní a finanční přístup prostřednictvím virtualizace a softwarových řešení. Pokud budou tyto provozní modely nové generace provedeny správně, mohou se využívat k reakci na oborové i environmentální výzvy a k jejich řízení, jak to vidíme při současné energetické krizi.

Komerční dynamika působí na dvou hlavních frontách. Pro vysílatele a všechny zainteresované strany v mediálním a zábavním sektoru umožňuje optimalizovat platformy a spotřebu elektřiny.

Steve Levy, vedoucí oddělení lidských zdrojů, GB Labs

Je smutné, že neexistuje maximální cena energie pro podniky. Naštěstí jsme byli schopní domluvit s naším dodavatelem fixní sazbu pro energie a to nám v těchto těžkých časech dává určitou jistotu. Zvyšování ceny ale má další dopady na celý podnik a naši schopnost udržovat provozní náklady na zvládnutelné úrovni. Naši dodavatelé přistoupili ke zvýšení cen a naši zaměstnanci potřebují podporu, která jim pomůže vyrovnat se se zvýšenými náklady.

Proto jsme udělali několik změn, abychom tento problém vyřešili:

  • Omezili jsme plány na rozšíření.
  • Zpomalili jsme nábor.
  • Spojili jsme oddělení, abychom snížili běžné náklady.
  • Vyjednali jsme nové smlouvy s dodavateli.
  • Pro zaměstnance jsme zavedli možnost flexibilní pracovní doby a zvýšili jsme mzdy.

Pro produkci a postprodukci může být změna provozu něco jako nová norma. Bude nutné přehodnotit praxi, kdy vybavení zůstává neustále zapnuté a v provozu. My v GB Labs jsme se vždy zavazovali poskytovat řešení, která představují samostatné servery, jež vyžadují méně energie a snižují nutnost chlazení. To bylo vždy základní součástí toho, co jsme chtěli vytvořit.

Není pochyb o tom, že zvýšení cen bude představovat pro odvětví vysílání výzvu, zejména v době, kdy spotřebitelé rozhodují o vlastních výdajích. Už teď jsme svědky krácení domácích rozpočtů. To může ovlivnit, kolikrát půjdeme do kina nebo jestli zrušíme předplatné streamovacích služeb. Zároveň ale budou mít lidé méně disponibilních příjmů, budou zůstávat doma, a to může být nové východisko. Spotřebitelé budou velmi vděční za nový a zábavný obsah.

Zdroj: tvbeurope.com