POSLANCI PROJEDNAJÍ REGULACI REKLAMY NA NIKOTINOVÉ SÁČKY


V Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky je k projednání navržena novela zákona o regulaci reklamy (zákon č. 40/1995 Sb., v platném znění), která má regulovat reklamu na nikotinové sáčky. Hlavním cílem předkládané novely je ochrana dětí a mladistvých před účinky užívání nikotinových sáčků, a to zejména snížením jejich atraktivnosti, a to regulací obsahu a místa reklamy. 

Novelou zákona má zároveň dojít k narovnání podmínek pro prodej výrobků obsahujících nikotin, které jsou určené k běžnému užívání. Vzhledem k tomu, že nikotinové sáčky jsou poměrně novým produktem se závislostním potenciálem na trhu, není reklama na tyto výrobky doposud nijak regulována.

Cílem novely je zavést účinnou regulaci reklamy, a to zejména s ohledem na dopad reklamy na děti a mladistvé.