DEFINICE POLITICKÉ REKLAMY JE STÁLE VELMI ŠIROKÁ, IMCO ZAHAJUJE TRIALOG – PŘIJATÉ ZMĚNY ZAHRNUJÍ ROZLIŠOVÁNÍ MEZI REDAKČNÍCH OBSAHEM A REKLAMOU


Dne 2. února vyjádřili poslanci Evropského parlamentu podporu vyjednávací pozici navržené vedoucím výborem IMCO (Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů), a udělili tak zpravodaji mandát k zahájení trialogu. I přes vítané pozměňovací návrhy, které posilují rozlišování mezi redakčním obsahem a reklamou, má text pro média důležité nedostatky. Schválená definice politické reklamy zůstává příliš široká; do budoucna by měl být upřednostněn přístup schválený v Radě.

Zdroj: europarl.europa.eu egta regulatory insider

Štítky: