Štítek: novela

20. 9. 2023

Čeští vydavatelé zastoupení v profesních asociacích Sdružení pro internetový rozvoj (SPIR) a Unie vydavatelů (UV) požadují odbornou diskuzi k financování veřejnoprávních médií a k jejich roli vedle médií komerčních.

19. 9. 2023

Komerční televizní skupiny sdružené v Asociaci komerčních televizí (AKTV) požadují okamžité stažení návrhu tzv. velké mediální novely.

29. 6. 2023

Na začátku ledna 2023 vstoupila v platnost novela autorského zákona, která by měla vysílatelům poskytnout větší ochranu před nelegálním šířením obsahu. Přesto se stále potýkají s tím, že se obsah na úložištích objevuje. Škody, které kvůli nelegálnímu šíření obsahu vysílatelům vznikají, dosahují stovek milionů korun. Kde lze hledat pro boj proti této formě pirátství inspiraci?

14. 6. 2023

Generální ředitel TV Nova Daniel Grunt a generální ředitel FTV Prima Marek Singer v rozhovoru pro Hospodářské noviny o odvodech do fondu na podporu kinematografie, ale i o SVOD službách. 

13. 6. 2023

Navýšení financí pro Českou televizi v podobě zvýšení televizního poplatku a dalších legislativních úprav, kterými by se redefinoval televizní poplatník, by podle názoru největších komerčních televizních skupin Nova a Prima přineslo nerovnováhu na tuzemský televizní trh. Uvedli to generální ředitelé TV Nova Daniel Grunt a TV Prima Marek Singer na středeční konferenci Digimedia 2023.

7. 3. 2023

Internetová platforma Hellspy, která slouží ke sdílení dat na internetu, se rozhodla od příštího měsíce ukončit svou činnost. Jde o přímou reakci na novelu autorského zákona, která platí od začátku letošního roku.

16. 1. 2023

Dne 21. prosince 2022 byla ve Sbírce zákonů publikována novela zákona č. 121/2000 Sb., tzv. „Autorský zákon“. Novela implementuje směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/789.

6. 1. 2023

Novela autorského zákona zavádí princip „notice & stay down“ pro poskytovatele služeb pro sdílení obsahu online.

1. 6. 2021

Novela autorského zákona má do českého právního řádu zavést několik nových definicí a institutů, slibuje posílit práva nositelů autorských práv a zároveň slibuje i zlepšení dostupnosti autorskoprávně chráněných děl.