PŘEHLED MEDIÁLNÍHO TRHU 2023: JAK SI VEDLY MEDIATYPY A MÉDIA?


Rok 2023 byl prvním celým rokem, kdy už neplatila proticovidová opatření. Lidé neměli takovou potřebu trávit s médii tolik času jako v covidu, na druhou stranu se odblokovala nejistota reklamních zadavatelů. Jak si stály jednotlivá média a mediatypy, shrnujeme v naší infografice.

Mediatypy s nejvyšším měsíčním zásahem zůstávají v Česku internet a televize. Jejich měsíční dosah převyšuje víc než 8 mil. populace. Další média, tedy rádia a tištěná média, se ale stále pohybují v měsíčním zásahu nad úrovní 7 mil. lidí. Vyplývá to z dat průzkumů sledovanosti uvedených médií za rok 2023, případně druhé pololetí roku 2023.

Ve srovnání s rokem 2022 se ale zásah jednotlivých mediatypů s výjimkou internetu v loňském roce mírně snížil. Pro všechna média včetně internetu ale platí, že se čas strávený s médii se loni snížil. Přičítat to lze návratu k „normálu" po odeznění covidové pandemie. Je to patrné i na poklesu sledovanosti zpravodajských médií jako např. ČT24, zpravodajských webů i stanic rádia veřejné služby, které naopak v době covidu posilovaly.

Ústup covidu se ale na druhou stranu projevil, že ožil reklamní trh, jehož monitorované reklamní investice v každém měsíci roku 2023 převyšovaly rok předcházející.

Detailnější informace o postavení mediatypů v roce 2023, jakož i o nejsledovanějších médiích je možné nalézt v infografice, která je k nahlédnutí níže, případně ke stažení v přiloženém pdf dokumentu.

Stáhnout dokument: Média 2023

Zdroj: mediaguru.cz