PELÍŠKY A DALŠÍ FILMY MUSÍ ZMIZET Z ULOZ.TO, PROVOZOVATEL PLATFORMY U ÚSTAVNÍHO SOUDU NEUSPĚL


Zdroj: csfd.cz
8. 8. 2023
AKTUALITY DOMÁCÍ KRÁTKÁ ZPRÁVA
Štítky:

Z internetového úložiště Ulož.to musejí zmizet Pelíšky a dalších pět českých filmů (Ostře sledované vlaky, S čerty nejsou žerty, Vesničko má středisková, Kobry a užovky a Obušku, z pytle ven!). Nepůjde je vyhledat a ani stáhnout. Vyplývá to z rozhodnutí Ústavního soudu (III. ÚS 3077/22), který odmítl ústavní stížnosti provozovatele Uloz.to cloud a.s.

Předloňský rozsudek Vrchního soudu v Praze, který se věcí podrobně zabýval a nastavil mantinely výkladu autorského zákona, později potvrdil i Nejvyšší soud. Soudy tak na základě žaloby agentury DILIA provozovateli úložiště Uloz.to nařídily, aby znemožnil stahování šesti konkrétních filmů, pokud je lidé mohou vyhledat podle názvu. Právním jazykem vrchní soud uložil Ulož.to:

…povinnost zdržet se na specifikovaných webových stránkách umožnění stahování souborů se specifikovanými příponami obsahujícími šest specifikovaných audiovizuálních děl, pokud můžou členové veřejnosti tyto soubory vyhledat zadáním titulu díla ve vyhledavači poskytnutém k tomu veřejnosti žalovanou, a to po dobu trvání majetkových práv k těmto dílům a zároveň po dobu, kdy tato práva jako kolektivní správce vykonává žalobce…

Ulož.to v ústavní stížnosti namítalo, že mu je ukládána povinnost v rozporu se zákonem 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, který uložení takové povinnosti vylučuje.

Ústavní soud ale ve zdůvodnění vyložil, že s touto námitkou se už před ním soudy dostatečně vypořádaly a že tu není od toho, aby byl další instancí v soustavě obecných soudů. Provozovatel úložiště je podle něj poskytovatelem služby, kterou třetí osoby využívají k porušování nebo ohrožování práv autorů chráněných děl.

Soudci přitom vyšli z rozhodnutí evropského Soudního dvora (C-682/18 a C-683/18), podle kterého má poskytovatel tzv. hostingové služby povinnost zdržet se poskytování takové služby, pokud ji využívají třetí osoby k porušování nebo ohrožování autorských práv. Tato povinnost se přitom může vztahovat nejen k odstranění závadného obsahu, ale i k zajištění že k dalšímu takovému porušování nebude docházet.

Zdroj: lupa.cz