ASOCIACE KOMERČNÍCH TELEVIZÍ SLAVÍ 7 LET, PREZIDENTKOU ZŮSTÁVÁ KLÁRA BRACHTLOVÁ


Asociace komerčních televizí slaví letos na jaře již sedmé výročí svého založení. Hlavními prioritami zůstává podpora TV jako reklamního mediatypu, boj proti internetovému pirátství nebo účast v legislativních procesech ovlivňujících podnikání komerčních vysílatelů. V prezidentské funkci i pro další rok zůstává Klára Brachtlová, Chief External Affairs mediální skupiny CME vlastnící televizi Nova.

Televizní skupiny Nova, Prima a Óčko jsou již 7 let sdruženy v Asociaci komerčních televizí, která byla založena s cílem sjednotit hlas komerčních televizí.

Jednou z hlavních aktivit asociace je podpora televize jako reklamního mediatypu. Pro tento účel vytvořila AKTV značku ScreenVoice a stejnojmenný web, který přináší zájemcům z řad mediálních agentur či zadavatelů reklamy ty nejnovější informace a trendy ze světa televizní reklamy. Kromě zahraničního obsahu zde zájemci najdou také řadu původních textů na různá atraktivní témata.

„Dlouhodobě nejoblíbenější obsah na webu ScreenVoice jsou mýty a fakta o televizi, kde vyvracíme nejčastější předsudky, které vůči televizi panují. Čtenáři zde najdou data a argumenty, že televize je efektivní reklamní médium a v mnoha případech má v porovnání s ostatními mediatypy stále naprosto nedostižné parametry,“

říká Klára Brachtlová, prezidentka Asociace komerčních televizí.

AKTV se v uplynulém roce stala partnerem nejvýznamnější oborové konference Forum Media, jejíž účastníci měli možnost se seznámit se závěry výzkumu AKTV na téma pozornosti v reklamě. U příležitosti Světového dne televize 21. listopadu pak AKTV připravila unikátní program pro své obchodní partnery, který vyvrcholil zábavnou show We love TV moderovanou Liborem Boučkem.

Dalším těžištěm aktivit je pak role AKTV jako partnera v legislativní oblasti, a to jak na národní, tak i evropské úrovni. V uplynulém období se tak AKTV aktivně zapojila do procesu vzniku několika právních předpisů, zejména novely zákona o audiovizi a tzv. velké mediální novely.

„Udržitelnost a férové podmínky pro všechny hráče na mediálním trhu jsou pro nás zcela zásadní. Proto také jednou z našich hlavních priorit zůstává boj proti online pirátství, které z tvůrčího ekosystému odčerpává značné prostředky. Namísto toho, aby se vracely zpět autorům, jdou tyto příjmy do kapes provozovatelů úložišť, na kterých pirátství bují nejvíce,“

dodává Klára Brachtlová.

Pro rozšiřování povědomí o nelegálnosti sdílení autorsky chráněného obsahu provozuje AKTV na svých webových stránkách specializovanou sekci věnovanou copyrightu. Zájemci zde najdou informace o legální a nelegální konzumaci obsahu, slovníček pojmů nebo nejnovější zprávy z oblasti autorských práv.

 

O Asociaci komerčních televizí

Asociace komerčních televizí zastupuje nejvýznamnější komerční vysílatele v České republice. Jejím cílem je hájit, podporovat a prosazovat jejich společné zájmy.

AKTV se aktivně podílí na přípravě národní i evropské legislativy vztahující se ke komerčnímu televiznímu vysílání, ochraně osobních údajů, novinářské práci či obchodním sdělením. Je partnerem pro orgány státní správy, unijní instituce i další stakeholdery. Jednou z hlavních činností AKTV je ochrana autorských práv svých členů a boj proti internetovému pirátství.

Vedle toho je AKTV aktivní i v podpoře televize jako reklamního mediatypu. Pro komunikaci se zadavateli reklamy a mediálními agenturami provozuje informační web ScreenVoice.cz.

 

O ScreenVoice 

Na webu ScreenVoice.cz čtenáři najdou inspiraci, trendy, výzkumy i aktuality o dění v televizním světě v České republice i zahraničí. Každý měsíc je věnován jednomu tématu, ke kterému je připraven původní obsah. Na čtenáře tak na webu čeká magazínové čtení o vůbec první televizní reklamě, vánoční nebo valentýnský reklamní speciál, či zamyšlení nad reklamou během covidu či války na Ukrajině. Téma měsíce pak doplňuje kalendář oborových akcí, slovník pojmů ze světa total videa nebo populární sekce Mýty a fakta o TV, která přináší řadu datových podkladů vyvracejících nejčastější mýty o televizi. Samostatnou kategorii pak tvoří archiv akcí AKTV, kde zájemci najdou všechny záznamy vystoupení a prezentace speakerů z posledních sedmi let.