ASOCIACE KOMERČNÍCH TELEVIZÍ SE STALA ČLENEM ASOCIACE EGTA A GLOBÁLNÍ PROFESNÍ INICIATIVY PRO PROPAGACI TELEVIZE THE GLOBAL TV GROUP


25. 9. 2017
AKTUALITY DOMÁCÍ
Štítky:

Asociace komerčních televizí (AKTV), která sdružuje nejvýznamnější provozovatele komerčního televizního vysílání v České republice, se stala novým přidruženým členem egta, odborné asociace sdružující televizní a rozhlasová medizastupitelství nejen z Evropy, ale i jiných zemí světa. AKTV bude zastupovat Českou republiku spolu se stávajícími členy egta – televizními skupinami Nova a Prima a také společností AtMedia Group.

Kromě toho se AKTV připojila také ke globální iniciativě The Global TV Group, neoficiálnímu seskupení asociací televizních společností a medizastupitelství v Evropě, USA, Kanadě, Austrálii a Střední Americe, které si klade za cíl propagovat televizní vysílání.

Za 43 let svého fungování egta významně rozšířila oblast svého působení i členskou základnu, které aktuálně čítá 139 členů ve více než 40 zemích světa. Svým členům egta nabízí podporu v oblasti výzkumu, marketingu, networkingu, asistenci při obhajobě zájmů a během vzniku regulačních předpisů. Asociace je organizátorem celé řady mezinárodních odborných konferencí a seminářů. Díky své rozsáhlé síti přispěla tato asociace ke vzniku celosvětové iniciativy The Global TV Group, které propojuje asociace televizních vysílatelů a prodejců televizní reklamy z celého světa.

„Velmi si vážíme podpory a důvěry, kterou ze strany egta cítíme v každodenních otázkách našeho fungování. Agenda AKTV je široce rozkročená od marketingových aktivit až k public affairs, proto oceňujeme vzájemnou blízkou spolupráci a rádi využíváme know-how odborníků z egta,“ říká Jan Vlček, prezident Asociace komerčních televizí.

„Jsme velice hrdí na to, že můžeme přivítat AKTV jako přidruženého člena sdružení egta a těšíme se na úzkou spolupráci na našem společném zájmu: propagace televizního vysílání,“ doplňuje Katty Roberfroid, generální ředitelka egta.

Asociace komerčních televizí (AKTV) je sdružení provozovatelů pozemního televizního vysílání s cílem hájit, podporovat a prosazovat společné zájmy komerčních vysílatelů v České republice. AKTV vznikla v roce 2017 v návaznosti na vzrůstající potřebu komerčních televizí hájit a prosazovat své zájmy. AKTV reprezentuje tyto zájmy vůči státní správě a je partnerem v dialogu při tvorbě národní i evropské legislativy. Zaměřuje se také na ochranu autorských práv nebo marketingově-edukační aktivity v oblasti televizního vysílání.

egta je evropské obchodní sdružení marketérů z oblasti reklamních řešení napříč (různými) obrazovkami a/nebo audioplatformami s cílem pomáhat svým členům chránit, zlepšovat a rozšiřovat jejich nabídku obsahu upravovaného a vysílaného lineárně na televizních programech a rozhlasových stanicích.

Členy sdružení egta jsou mediazastupitelství, která obchodně využívají reklamní prostor komerčních i veřejnoprávních televizních a rozhlasových stanic v Evropě i jiných zemích. Význam sdružení egta spočívá v různorodosti jejích členů: jsou nimi nezávislá medizastupitelství nebo komerční oddělení v rámci televizních nebo rozhlasových společností. Patří mezi ně velké společnosti i středně velké firmy na menších trzích.

http://www.egta.com/

http://www.theglobaltvgroup.com/