TELEVIZNÍ SKUPINY NOVA, PRIMA A ÓČKO ZAKLÁDAJÍ ASOCIACI KOMERČNÍCH TELEVIZÍ


V průběhu února zahájila svou činnost nově vzniklá Asociace komerčních televizí, z.s. (AKTV), kterou společně založily společnosti CET 21 spol. s r.o., FTV Prima, spol. s r. o. a Stanice O, a.s.
Hlavním cílem AKTV je sdružit provozovatele komerčního televizního vysílání v České republice, společně hájit, podporovat a prosazovat jejich zájmy ve vztahu ke státním orgánům a orgánům EU. Prvním prezidentem AKTV se stal Jan Vlček, obchodní ředitel a jednatel skupiny Nova, o chod Asociace se v roli Tajemníka stará Marie Fianová.
Asociace komerčních televizí vznikla v návaznosti na vzrůstající potřebu komerčních televizí hájit a prosazovat své zájmy. AKTV chce reprezentovat tyto zájmy vůči státní správě, být partnerem v dialogu při tvorbě národní i evropské legislativy. Zaměří se také na ochranu autorských práv nebo marketingově-edukační aktivity v oblasti televizního vysílání.

„V posledních několika letech se stále zvyšuje počet legislativních změn a úprav s přímým dopadem na oblast komerčního televizního vysílání, a to jak na národní úrovni, tak i celoevropské. Cítili jsme tedy potřebu vyjádřit názor komerčních vysílatelů v otázkách, jako jsou například limity pro reklamu v TV vysílání, které se právě projednávají v Evropském parlamentu,“ říká Jan Vlček, prezident Asociace komerčních televizí. „Kromě legislativní agendy se chceme zaměřit také na neoprávněnou distribuci a retransmisi vysílání našich stanic,“ dodává Vlček.

Nejvyšším orgánem Asociace je Valná hromada, ve které mají zakládající členové poměr hlasů ve výši 46 : 46 : 8 (Nova : Prima : Óčko). Statutárním orgánem AKTV je Představenstvo, které tvoří Jan Vlček a Štěpán Peichl za CET 21, Marek Singer a Vladimír Pořízek za FTV Prima a Štěpán Wolde za Stanici O. V rámci Asociace bude také působit 5 pracovních skupin, které budou zajišťovat odborné podklady pro fungování AKTV. Zájem o členství bude průběžně vyhodnocovat Valná hromada dle kritérií určených Stanovami AKTV. Hlavním kritériem pro přijetí do AKTV je provozování pozemního televizního vysílání s územním rozsahem vysílání na území celé České republiky.