AKTV SLAVÍ ŠEST LET, JANA VLČKA STŘÍDÁ KLÁRA BRACHTLOVÁ


Oborová asociace sdružující nejvýznamnější komerční televizní vysílatele, slaví šest let své existence. V návaznosti na organizační změny jednoho ze svých členů, televize Nova, vystřídala Jana Vlčka v představenstvu i prezidentské funkci Klára Brachtlová, Chief External Affairs mediální skupiny CME. Změna je účinná k 30. březnu 2023.

Asociace komerčních televizí v březnu oslavila šesté výročí svého založení. V uplynulém roce i nadále rozvíjela své aktivity zaměřené na podporu televize jako reklamního média a ochranu autorsky chráněného obsahu v online prostředí. Do dalšího roku vstupuje pod vedením nové prezidentky Kláry Brachtlové, reprezentující v představenstvu AKTV televizi Nova.

„Moje mise v AKTV plynule naváže na předchozí působení kolegy Jana Vlčka, který stál u zrodu asociace a spolu-nastavoval její aktivity a směřování. Asociace si za dobu své existence vybudovala pověst profesionálního partnera jak na straně zadavatelů televizní reklamy a mediálních agentur, tak i státní správy a dalších stakeholderů, se kterými je v denním kontaktu,“ říká Klára Brachtlová, prezidentka AKTV.

Pod hlavičkou své značky ScreenVoice v minulém roce realizovala konferenci ScreenVoice TALKS, zaměřenou na téma pozornosti v reklamě. Hlavním bodem programu bylo exkluzivní představení české edice zahraniční studie Track the Success, kterou nechala AKTV realizovat jako svůj první vlastní výzkum. Jeho tématem bylo porovnání účinnosti reklamního spotu v prostředí televize, BVOD a na online platformách YouTube a Facebook.

Na webu ScreenVoice AKTV připravila ke svému výročí speciální sérii článků o významných reklamních tvůrcích, kteří ovlivnili podobu nejen televizní reklamy, ale často také celé marketingové komunikace.

„Televize je stále bezpochyby nejsilnější reklamní médium. Navážeme tedy na úspěšně zahájený dialog se zadavateli reklamy a mediálními agenturami, kterým i nadále budeme přinášet to nejzajímavější, co se ve světě reklamy, nejen té televizní, děje,“ doplňuje Klára Brachtlová.

Druhým těžištěm aktivit AKTV je pak legislativně-právní činnost. V minulém roce se AKTV úzce podílela na legislativním procesu novelizace autorského zákona a souvisejících předpisů. Jednou z hlavních činností AKTV je pak ochrana autorských práv svých členů a boj proti internetovému pirátství. V této oblasti se loni v létě podařilo například uzavřít dohodu s úložištěm Hellspy/Hellshare o filtraci autorsky chráněného obsahu komerčních vysílatelů.

Pro návštěvníky webu AKTV.cz je pak nyní nově k dispozici praktická podstránka věnovaná copyrightu, kde zájemci najdou užitečné informace, slovník pojmů i vysvětlení, jak konzumovat autorsky chráněný obsah na internetu legálně.

„Aktivity vedoucí k efektivní ochraně našeho autorsky chráněného obsahu budeme zesilovat i v letošním roce. Kromě toho se však chceme také intenzivně zaměřit na transformaci Fondu kinematografie na Fond audiovize, což je téma, které se televizních vysílatelů úzce dotýká,“ uzavírá Brachtlová.

O Asociaci komerčních televizí (www.AKTV.cz)

Asociace komerčních televizí zastupuje nejvýznamnější komerční vysílatele v České republice. Jejím cílem je hájit, podporovat a prosazovat jejich společné zájmy.
AKTV se aktivně podílí na přípravě národní i evropské legislativy vztahující se ke komerčnímu televiznímu vysílání, ochraně osobních údajů, novinářské práci či obchodním sdělením. Je partnerem pro orgány státní správy, unijní instituce i další stakeholdery. Jednou z hlavních činností AKTV je ochrana autorských práv svých členů a boj proti internetovému pirátství.
Vedle toho je AKTV aktivní i v podpoře televize jako reklamního mediatypu. Pro komunikaci se zadavateli reklamy a mediálními agenturami provozuje informační web ScreenVoice.cz a pravidelně pořádá oborové konference.

O ScreenVoice (www.ScreenVoice.cz)

Na webu ScreenVoice.cz čtenáři najdou inspiraci, trendy, výzkumy i aktuality o dění v televizním světě v České republice i v zahraničí. Každý měsíc je věnován jednomu tématu, ke kterému je připraven původní obsah. Na čtenáře tak na webu čeká magazínové čtení o vůbec první televizní reklamě, vánoční nebo valentýnský reklamní speciál, či zamyšlení nad reklamou během covidu či války na Ukrajině. Téma měsíce pak doplňuje kalendář oborových akcí, slovník pojmů ze světa total videa nebo populární sekce Mýty a fakta o TV, která přináší řadu datových podkladů vyvracejících nejčastější mýty o televizi. Samostatnou kategorii pak tvoří archiv akcí AKTV, kde zájemci najdou všechny záznamy vystoupení a prezentace speakerů z posledních šesti let.