AKTV GRATULUJE K VÝROČÍ ZAHÁJENÍ TV VYSÍLÁNÍ V ČR


Zdroj: Freepik.com
1. 5. 2023
AKTUALITY DOMÁCÍ KRÁTKÁ ZPRÁVA

Asociace komerčních televizí, jejímiž zakládajícími členy jsou televizní skupiny Nova, Prima a Óčko, se přidává k oslavám zahájení televizního vysílání v České republice. Televizní vysílání v ČR bylo spuštěno 1. května 1953. U té příležitosti vydává časovou osu s přehledem nejdůležitějších milníků televizního vysílání.

1. května uplynulo sedmdesát let od zahájení televizního vysílání na území České republiky.

Od svých počátků se televizní obrazovka stala nedílnou součástí obývacích pokojů, místem, u kterého generace diváků napjatě sledují důležité události a významné milníky ve světových dějinách. Televize je ale také středobodem zábavy a pobavení.

Ani nástup internetu nepřinesl pokles obliby televizního vysílání.

Televize zůstává i v dnešní digitální době nejoblíbenějším médiem. Její bezkonkurenční výhodou je obrovský zásah (95 % televizní populace měsíčně), veliká sledovanost a také to, že oslovuje všechny věkové skupiny.

AKTV se připojuje ke gratulantům a s radostí přeje televiznímu vysílání mnoho spokojených diváků a dalších několik úspěšných dekád. U této příležitosti vydává časovou osu s přehledem nejdůležitějších milníků televizního vysílání.

A protože s televizním vysíláním souvisí i reklama, jaké byly prvopočátky reklamního vysílání se můžete dočíst na ScreenVoice.cz

O Asociaci komerčních televizí (www.AKTV.cz)

Asociace komerčních televizí zastupuje nejvýznamnější komerční vysílatele v České republice. Jejím cílem je hájit, podporovat a prosazovat jejich společné zájmy.

AKTV se aktivně podílí na přípravě národní i evropské legislativy vztahující se ke komerčnímu televiznímu vysílání, ochraně osobních údajů, novinářské práci či obchodním sdělením. Je partnerem pro orgány státní správy, unijní instituce i další stakeholdery. Jednou z hlavních činností AKTV je ochrana autorských práv svých členů a boj proti internetovému pirátství.

Vedle toho je AKTV aktivní i v podpoře televize jako reklamního mediatypu. Pro komunikaci se zadavateli reklamy a mediálními agenturami provozuje informační web ScreenVoice.cz a pravidelně pořádá oborové konference.

 

O ScreenVoice (www.ScreenVoice.cz)

Na webu ScreenVoice.cz čtenáři najdou inspiraci, trendy, výzkumy i aktuality o dění v televizním světě v České republice i v zahraničí. Každý měsíc je věnován jednomu tématu, ke kterému je připraven původní obsah. Na čtenáře tak na webu čeká magazínové čtení o vůbec první televizní reklamě, vánoční nebo valentýnský reklamní speciál, či zamyšlení nad reklamou během covidu či války na Ukrajině. Téma měsíce pak doplňuje kalendář oborových akcí, slovník pojmů ze světa total videa nebo populární sekce Mýty a fakta o TV, která přináší řadu datových podkladů vyvracejících nejčastější mýty o televizi. Samostatnou kategorii pak tvoří archiv akcí AKTV, kde zájemci najdou všechny záznamy vystoupení a prezentace speakerů z posledních šesti let.