Asociace komerčních televizí

ČESKÝ TV TRH V POSLEDNÍCH LETECH ROSTL NA ÚROVNI 5% test

Výkony hlavních komerčních TV ukazují, že trh se ale nevrátil nad úroveň roku 2008.

Český televizní trh v letech 2014 a 2015 rostl v čistých investicích na úrovni necelých 5 %. Srovnání, které vychází z hospodářských výsledků (výkonů) hlavních komerčních hráčů českého televizního trhu (Nova Group, Prima Group, Barrandov Group), ale zároveň ukazuje, že v celkovém souhrnu se objem televizního trhu nevrátil nad úroveň roku 2008. Na druhou stranu v roce 2015 šlo o druhý nejlepší výsledek za sledované období. V předloňském roce, který je zatím posledním rokem, za který jsou k dispozici údaje uvedené trojice subjektů, se souhrn výkonů společností CET 21, FTV Prima a Barrandov Televizní Studio dostal na úroveň 8,5 mld. Kč. Ve srovnání s rokem 2014 to bylo o necelých 400 mil. Kč více. Za rokem 2008 ale předloňský výsledek zaostal o 1,3 mld. Kč.

Po roce 2013, který byl poznamenán striktní obchodní politikou TV Nova, což vedlo ke snížení reklamních investic (-5 %), se trh v následujícím roce vrátil k růstu. Stalo se tak dva roky po sobě, kdy se souhrnné výkony hlavních hráčů komerčního trhu zvýšily o necelých 5 %. Růst na úrovni jednotek procent je podle dosavadních prognóz předpovídán i pro rok 2017.

Skupina Nova snižovala v období 2008-2013 své výkony, po roce 2013 se ale její výsledek začal zvyšovat. Konkurenční Prima si ve stejném období (2015 vs. 2008) polepšila o čtvrtinu. Rekordní rok 2013, ve kterém těžila ze zmiňované obchodní politiky TV Nova, však v následujících letech nepřekonala.

Souhrnné výkony CET 22, FTV Prima a Barrandov TS, 2008-2015, mil. Kč

Zdroj: výroční zprávy 2008-2015

Meziroční vývoj výkonů na TV trhu

Vývoj výkonů CET 21, FTV Prima, Barrandov TS, 2008-2015, mil. Kč

Zdroj dat: výroční zprávy 2008-2015, MediaGuru.cz

ZDROJ: Mediaguru

TELEVIZNÍ SKUPINY NOVA, PRIMA A ÓČKO ZAKLÁDAJÍ ASOCIACI KOMERČNÍCH TELEVIZÍ test

V průběhu února zahájila svou činnost nově vzniklá Asociace komerčních televizí, z.s. (AKTV), kterou společně založily společnosti CET 21 spol. s r.o., FTV Prima, spol. s r. o. a Stanice O, a.s. Hlavním cílem AKTV je sdružit provozovatele komerčního televizního vysílání v České republice, společně hájit, podporovat a prosazovat jejich zájmy ve vztahu ke státním orgánům a orgánům EU. Prvním prezidentem AKTV se stal Jan Vlček, obchodní ředitel a jednatel skupiny Nova, o chod Asociace se v roli Tajemníka stará Marie Fianová.

Asociace komerčních televizí vznikla v návaznosti na vzrůstající potřebu komerčních televizí hájit a prosazovat své zájmy. AKTV chce reprezentovat tyto zájmy vůči státní správě, být partnerem v dialogu při tvorbě národní i evropské legislativy. Zaměří se také na ochranu autorských práv nebo marketingově-edukační aktivity v oblasti televizního vysílání.

„V posledních několika letech se stále zvyšuje počet legislativních změn a úprav s přímým dopadem na oblast komerčního televizního vysílání, a to jak na národní úrovni, tak i celoevropské. Cítili jsme tedy potřebu vyjádřit názor komerčních vysílatelů v otázkách, jako jsou například limity pro reklamu v TV vysílání, které se právě projednávají v Evropském parlamentu,“ říká Jan Vlček, prezident Asociace komerčních televizí. „Kromě legislativní agendy se chceme zaměřit také na neoprávněnou distribuci a retransmisi vysílání našich stanic,“ dodává Vlček.

Nejvyšším orgánem Asociace je Valná hromada, ve které mají zakládající členové poměr hlasů ve výši 46 : 46 : 8 (Nova : Prima : Óčko). Statutárním orgánem AKTV je Představenstvo, které tvoří Jan Vlček a Štěpán Peichl za CET 21, Marek Singer a Vladimír Pořízek za FTV Prima a Štěpán Wolde za Stanici O. V rámci Asociace bude také působit 5 pracovních skupin, které budou zajišťovat odborné podklady pro fungování AKTV. Zájem o členství bude průběžně vyhodnocovat Valná hromada dle kritérií určených Stanovami AKTV. Hlavním kritériem pro přijetí do AKTV je provozování pozemního televizního vysílání s územním rozsahem vysílání na území celé České republiky.