Asociace komerčních televizí (AKTV) vznikla v roce 2017 jako sdružení provozovatelů pozemního televizního vysílání s cílem hájit, podporovat a prosazovat společné zájmy komerčních vysílatelů v České republice. Zakládajícími členy Asociace jsou televizní skupiny Nova, Prima a Óčko.


Asociace komerčních televizí:

  • iniciuje tvorbu příslušné legislativy ve vztahu ke komerčnímu televiznímu vysílání, a je v tomto směru partnerem a připomínkovým místem pro státní orgány.
  • aktivně dohlíží na dodržování autorských práv provozovatelů televizního vysílání.
  • hájí a prosazuje společné zájmy členů v oblasti komerčního televizního vysílání, v oblasti ochrany osobních údajů či samoregulace ve sféře obchodních sdělení.
  • se aktivně účastní vytvoření funkčního systému samoregulace či koregulace v klíčových oblastech, které ovlivňují televizní vysílání na území České republiky a Evropské unie.
  • vzdělává, rozvíjí a kultivuje český televizní trh pomocí výzkumů a společných komunikačních aktivit.

Stanovy AKTV


Členové

TV Nova s.r.o.FTV Prima spol. s r.o.Stanice O a.s.
nova.cziprima.czocko.tv

Jak se stát členem?

Členem se může stát provozovatel pozemního televizního vysílání s územním rozsahem vysílání na území celé České republiky, který zahájil vysílání nejméně dva roky před podáním žádosti.

Kompletní náležitosti a podmínky členství jsou uvedeny ve Stanovách AKTV.


Organizační struktura

Valná hromada

Představenstvo

Jan Vlček, generální a obchodní ředitel TV Nova
Štěpán Peichl, ředitel právní sekce TV Nova s.r.o.
Marek Singer, generální ředitel FTV Prima, spol. s r.o.
Vladimír Pořízek, provozní ředitel FTV Prima, spol. s r.o.
Štěpán Wolde, generální ředitel Stanice O, a.s.

Prezident

Marek Singer

Tajemník

Marie Fianová

Pracovní skupiny

  • Regulačně-právní skupina připomínkuje příslušné právní předpisy k zachování dlouhodobé udržitelnosti a rozvoji komerčního televizního vysílání v České republice.
  • Technická skupina má na starosti implementaci nových technologií v jednotném technickém standardu a nastavení komunikace mezi odvětvím komerčního televizního vysílání a standardizačními orgány.
  • Daňově-účetní skupina sdílí nejlepší účetní a daňové postupy, zejména s ohledem na specifika komerčního TV vysílání
  • Samoregulační skupina se zaměřuje na samoregulaci a koregulaci v oblasti komerčního televizního vysílání a příbuzných oblastech.
  • Skupina marketing & výzkum si klade za cíl zvýšit osvětu k podpoře a rozvoji potenciálu televizního vysílání jako mediatypu.

Mezinárodní spolupráce

ATVSEGTAThe Global TV GroupACT
www.atvs.skwww.egta.comwww.theglobaltvgroup.comwww.acte.be

Kontakt

Asociace komerčních televizí, z.s.
vedená u Městského soudu v Praze, spisová značka L 67929
IČO: 05939704
Vinohradská 3217/167 100 00 Praha 10 – Strašnice
Datová schránka: mkvinvm
Email: aktv(at)aktv.cz
Prezident
Marek Singer
marek.singer(at)aktv.cz
Tajemník
Marie Fianová
marie.fianova(at)aktv.cz
+420 724 442 935

Kontaktní formulář