Asociace komerčních televizí

Asociace komerčních televizí zastupuje nejvýznamnější komerční vysílatele v České republice. Jejím cílem je hájit, podporovat a prosazovat jejich společné zájmy.

AKTV se aktivně podílí na přípravě národní i evropské legislativy vztahující se ke komerčnímu televiznímu vysílání, ochraně osobních údajů, novinářské práci či obchodním sdělením. Je partnerem pro orgány státní správy, unijní instituce i další stakeholdery. Jednou z hlavních činností AKTV je ochrana autorských práv svých členů a boj proti internetovému pirátství.

Vedle toho je AKTV aktivní i v podpoře televize jako reklamního mediatypu. Pro komunikaci se zadavateli reklamy a mediálními agenturami provozuje informační web ScreenVoice.cz a pravidelně pořádá oborové konference.

AKTV byla založena v roce 2017 televizními skupinami Nova, Prima a Óčko. Je členem Hospodářské komory ČR, evropských oborových asociací egta a ACT a globální platformy Global TV Group.

ČLENOVÉ

NOVATV Nova s.r.o.
nova.cz

PRIMA
FTV Prima s.r.o.
iprima.cz

ÓČKO
Stanice O a.s.
ocko.tv

Jak se stát členem?

Členem se může stát provozovatel pozemního televizního vysílání s územním rozsahem vysílání na území celé České republiky, který zahájil vysílání nejméně dva roky před podáním žádosti.

Kompletní náležitosti a podmínky členství jsou uvedeny ve Stanovách AKTV.

Organizační struktura

VALNÁ HROMADA

PŘEDSTAVENSTVO

 

Klára Brachtlová
CME Chief External Affairs

Štěpán Peichl
ředitel právní sekce TV Nova s.r.o.

Marek Singer
generální ředitel FTV Prima, spol. s r.o.

Jan Vlček

PREZIDENTKA

Klára Brachtlová
klara.brachtlova(at)aktv.cz

 

Vladimír Pořízek
provozní ředitel FTV Prima, spol. s r.o.

Štěpán Wolde
generální ředitel Stanice O, a. s.

TAJEMNÍK

Marie Fianová
marie.fianova(at)aktv.cz

KONTAKT

Adresa

Asociace komerčních televizí, z.s.
vedená u Městského soudu v Praze,
spisová značka L 67929
IČO: 05939704Vinohradská 3217/167, 100 00 Praha 10 – Strašnice

Datová schránka: mkvinvm
Email: aktv(at)aktv.cz

Napište nám