Asociace komerčních televizí zastupuje nejvýznamnější komerční vysílatele v České republice. Jejím cílem je hájit, podporovat a prosazovat jejich společné zájmy.


AKTV se aktivně podílí na přípravě národní i evropské legislativy vztahující se ke komerčnímu televiznímu vysílání, ochraně osobních údajů, novinářské práci či obchodním sdělením. Je partnerem pro orgány státní správy, unijní instituce i další stakeholdery. Jednou z hlavních činností AKTV je ochrana autorských práv svých členů a boj proti internetovému pirátství.

Vedle toho je AKTV aktivní i v podpoře televize jako reklamního mediatypu. Pro komunikaci se zadavateli reklamy a mediálními agenturami provozuje informační web ScreenVoice.cz a pravidelně pořádá oborové konference.

AKTV byla založena v roce 2017 televizními skupinami Nova, Prima a Óčko. Je členem Hospodářské komory ČR, evropských oborových asociací egta a ACT a globální platformy Global TV Group.

Stanovy AKTV

Ke stažení:

Logo AKTV

Logo ScreenVoice


Členové

NOVA PRIMA ÓČKO
TV Nova s.r.o. FTV Prima spol. s r.o. Stanice O a.s.
nova.cz iprima.cz ocko.tv

Jak se stát členem?

Členem se může stát provozovatel pozemního televizního vysílání s územním rozsahem vysílání na území celé České republiky, který zahájil vysílání nejméně dva roky před podáním žádosti.

Kompletní náležitosti a podmínky členství jsou uvedeny ve Stanovách AKTV.


Organizační struktura

Valná hromada

Představenstvo

Jan Vlček, generální a obchodní ředitel TV Nova
Štěpán Peichl, ředitel právní sekce TV Nova s.r.o.
Marek Singer, generální ředitel FTV Prima, spol. s r.o.
Vladimír Pořízek, provozní ředitel FTV Prima, spol. s r.o.
Štěpán Wolde, generální ředitel Stanice O, a.s.

Jan Vlček
Prezident

Jan Vlček

Tajemník

Marie Fianová

Pracovní skupiny

  • Regulačně-právní skupina připomínkuje příslušné právní předpisy k zachování dlouhodobé udržitelnosti a rozvoji komerčního televizního vysílání v České republice.
  • Technická skupina má na starosti implementaci nových technologií v jednotném technickém standardu a nastavení komunikace mezi odvětvím komerčního televizního vysílání a standardizačními orgány.
  • Daňově-účetní skupina sdílí nejlepší účetní a daňové postupy, zejména s ohledem na specifika komerčního TV vysílání
  • Samoregulační skupina se zaměřuje na samoregulaci a koregulaci v oblasti komerčního televizního vysílání a příbuzných oblastech.
  • Skupina marketing & výzkum si klade za cíl zvýšit osvětu k podpoře a rozvoji potenciálu televizního vysílání jako mediatypu.

PARTNEŘI A SPOLUPRÁCE

Hospodářská komora EGTA ACT ATVS The Global TV Group
komora.cz egta.com
acte.be
atvs.sk theglobaltvgroup.com