KLADIVO NA ÚLOŽIŠTĚ. NOVA A PRIMA PŘITVRDILY VŮČI NELEGÁLNĚ SDÍLENÉMU OBSAHU


Soukromé televizní stanice dosáhly přelomových předběžných opatření. Velcí operátoři museli odříznout přístup k několika úložištím pro sdílení souborů.

Zákazníci několika operátorů včetně trojice Vodafone, T-Mobile a O2 mají potíže při načítání internetových úložišť Datoid, eDisk a SledujteTo. Pro většinu klientů jsou za standardních podmínek tyto stránky nedostupné, nejde ale o technické problémy. Důvodem jsou soudní kroky soukromých televizních stanic v návaznosti na dlouhodobé porušování autorských práv ze strany provozovatelů úložišť.

Členové Asociace komerčních televizí (AKTV) TV Nova a TV Prima požádali Krajský soud v Brně o vydání předběžného opatření, které nařizuje šesti operátorům zablokovat přístup na konkrétní domény.

„K nejtvrdšímu opatření, tedy návrhu na soudní blokaci celé domény, přistupujeme, až když jsme vyčerpali mírnější možnosti ochrany autorských práv našich členů. To byl případ jak eDisku, tak Datoidu,“

vysvětluje v rozhovoru pro DigiZone prezidentka AKTV Klára Brachtlová.

Byl to právě Datoid, kdo na nedávné předběžné opatření upozornil. „Je naprosto neuvěřitelné, že v demokratické společnosti se skutečně stalo, že soudce rozhodl o znepřístupnění služeb pro několik milionů uživatelů, aniž by se mohl provozovatel služeb jakkoli bránit a vyslovit své stanovisko (a to s okamžitou platností, odvolací soud rozhodne pravděpodobně až za několik měsíců!),“ napsal provozovatel služby v oficiálním stanovisku.

„Chápeme zájem komerčních televizí chránit svá autorská díla a jejich žádostem o odstranění nahlášeného obsahu jsme vždy a neprodleně vyhověli – vždy jsme ale bojovali i za to, aby naopak nebyla poškozována práva našich uživatelů (např. když docházelo k opakovanému nahlašování obsahu uživatelů jako porušujícího podmínky, přestože nic neporušoval, jen se soubor jmenoval stejně jako aktuálně vysílaný seriál),“ tvrdí Datoid.

AKTV má ovšem na údajnou ochotu Datoidu úplně jiný pohled. Klára Brachtlová připomíná, že od ledna loňského roku platí novela autorského zákona, která zavedla povinnost „notice and stay down“.

„To znamená, že když se ozve nositel autorských práv a nahlásí, že má k nějakému filmu, seriálu nebo hudebnímu albu autorská práva, má provozovatel úložiště povinnost zabránit jeho šíření skrze svou službu. Což znamená nejen mazat všechny nahlášené kopie, ale zavést taková technická opatření, aby takové dílo již vůbec nešlo veřejně sdílet nebo nahrát,“

doplňuje.

Komerční televize se podle ní nejdřív snaží o mimosoudní dohodu. Vyzvou provozovatele úložišť, aby přijali opatření podle zákona. Asociace jim dokonce nabízí spolupráci na technickém řešení, třeba automatických filtrech. „Řada úložišť však nadále tvrdí, že jejich povinnosti podle platné legislativy se omezují jenom na to, že odstraní konkrétní nahlášený soubor a tím je pro ně celá záležitost uzavřena. Tak tomu však minimálně od loňské novely není a nebylo tomu tak zcela ani předtím,“ pokračuje prezidentka asociace.

Pokud úložiště o dohodu nestojí, je dalším krokem soud, kde se komerční stanice domáhají ochrany konkrétních seriálů či pořadů.

„Jinak řečeno, požadujeme po provozovatelích úložišť, aby zajistili, že díla našich členů se na jejich službě nebudou nacházet. V první fázi, což byl i případ eDisku a Datoidu, jsme tedy usilovali o soudní ochranu konkrétních děl, nikoliv o blokaci celé služby,“

dodává Klára Brachtlová.

Soud sice dal komerčním televizím za pravdu, provozovatelé ale rozhodnutí ignorovali. Následovalo tedy exekuční vymáhání rozsudku. V této fázi úložiště postupně dostávají pokuty, které mohou v součtu dosáhnout milionových částek. Tyto pokuty však někteří provozovatelé nehradí, protože jsou papírově nemajetní. Místo toho hledají způsoby, jak se předběžnému opatření vyhnout, třeba změnou provozovatele na jiný subjekt, někdy mimo EU, nebo změnou domény.

„V případě Datoidu si provozovatel nevybíral datovou schránku, nedodržoval předběžné opatření a vedená exekuce je zatím bezvýsledná, protože se exekutorovi nepodařilo dohledat žádný majetek. Datoid jsme dokonce nad rámec našich povinností ještě před zahájením exekuce vyzývali, ať plní dobrovolně, co mu soud uložil – marně,“ přibližuje prezidentka AKTV, co předcházelo zablokování domén.

Úložiště eDisk zkusilo úhybný manévr s formálním přesunem na Seychely. „Nevím, kdo jim radí, ale je mylné se domnívat, že jim to zajistí beztrestnost. Za tohoto stavu jsme neměli jinou možnost, než se domáhat blokace domény,“ doplňuje Klára Brachtlová.

V předběžných opatřeních jsou vyjmenované české a slovenské domény tří úložišť, kde dochází k porušování autorských práv a komerční televize vyčerpaly jiné nástroje. „Žalujeme operátory, aby svým zákazníkům odepřeli přístup na adresy, kde soud uzná, že je k tomu právní důvod,“ vysvětluje Brachtlová. Zároveň je tím vyřešená situace, kdy úložiště není na české doméně.

Blokování přístupu k doméně však není univerzální řešení. Úložiště nejsou účastníky řízení, protože žalovanou stranou jsou operátoři, takže nemohou předběžná opatření napadnout. Datoid se však obratem přesunul na jinou URL, alternativní adresy zprovoznily také eDisk a SledujteTo.

Navíc se předběžná opatření vztahují jen na šest vybraných poskytovatelů internetového připojení z téměř dvou tisíc. A úložiště aktivně a naprosto konkrétně radí uživatelům, jak technicky opatření obejít, aby se na stránky znovu dostali. AKTV si technické limity uvědomuje, je ale přesvědčena, že většinu běžných uživatelů tyto kroky odradí.

„I na nové doméně Datoidu jsme jen namátkovým rychlým hledáním dohledali více než 100 děl našich členů, která jsou tam nelegálně. Také tyto taktiky jsme odhodláni tvrdě a nekompromisně veškerými dostupnými prostředky potírat,“ reaguje na poslední vývoj prezidentka AKTV. Komerční televize mimo jiné dráždí obchodní model úložišť, která motivují uživatele k nahrávání souborů různými odměnami anebo vybírají peníze za rychlejší stahování. Cizí autorská díla jsou navíc obalena reklamou.

„Pokud se tak nyní úložiště odvolávají na to, že je to jako kvůli dvěma černým pasažérům zrušit celou autobusovou linku, dostali se do této situace svým vlastním přístupem. Protože pokud se budeme držet tohoto příměru, oni řídí a provozují autobus bez ohledu na dopravní předpisy, přes četné výzvy nerespektují semafory ani stopky. A takovému řidiči se po vyčerpání mírnějších opatření jako jsou pokuty a body nakonec odebere řidičský průkaz. S provozovateli úložišť je to přitom úplně stejné,“ naráží Klára Brachtlová na reakci Datoidu.

Vyhledávání a nahlašování odkazů stojí čas i peníze. „Jen pro představu, každý den televizní vysílatelé posílají stovky odkazů na zhruba desítku tzv. úložišť, kde se porušování autorských práv na českém internetu odehrává nejčastěji. Troufám si říct, že všechna úložiště jsou si vědoma toho, že se na jejich službách ve velké míře nachází nelegálně sdílený obsah,“ dodává prezidentka AKTV.

Asociace by proto uvítala automatizovanější mechanismus, ostatně například v Řecku, Francii, Itálii nebo Litvě existují blokovací úřady, které mohou vůči nelegálnímu obsahu zasáhnout rychleji než soudy. V západní Evropě takto postupují například proti načerno streamovaným sportovním zápasům. Čeští politici se ale na tento postup příliš netváří.

Předsedu poslaneckého klubu České pirátské strany naštvalo i aktuální vypnutí domén. „Chápu, že soudy zablokují neautorizovaně šířené filmy a firmy za to pokutují, ale vypnout s tím i normální data uživatelů, to je přes čáru! A adekvátně navrhnu zrušení nesmyslných poplatků několik procent z ceny mobilů, počítačů a pamětí, protože to jsou poplatky za nic. Stahování autorských děl se výrazně omezilo a mnohem víc lidí si platí Netflixy, Spotify a YouTube, tak nevím, proč by ještě měli platit poplatky 100 milionů ročně za nic,“ prohlásil Jakub Michálek.

Komerční televize připomínají, že nelegální zpřístupňování chráněných děl je trestný čin a řada uploaderů za něj již byla pravomocně odsouzena s povinností milionových náhrad škod.

„Naše praxe ukazuje, že tam, kde je vůle, je i cesta. Výmluvy řady úložišť, že požadavky našich členů nejsou reálné, že technicky nelze zajistit filtrování obsahu našich členů, nejsou pravdivé. Naše spolupráce s FastShare.cz a Fastshare.cloud jednoznačně ukazuje, že ochranu našich autorských práv lze na základě spolupráce s provozovatelem úložiště zajistit. Pevně věříme, že po bok FastShare se v brzké době přidají i další úložiště,“

přidává Klára Brachtlová nadějný příklad.

Zdroj: lupa.cz