Všechny monitorované mediatypy vykazují za období jedenácti letošních měsíců vyšší objemy reklamních investic než ve srovnatelném loňském období.

Monitorovaný objem reklamních investic do médií zůstal i v letošním listopadu nad úrovní stejného měsíce loňského roku. Jak ukazují data AdIntel od Nielsen Admosphere, s výjimkou televize se investice do tisku, rádií a venkovní reklamy zvýšily v jedenáctém letošním měsíci o téměř 40 %. Monitorovaný objem televizních investic byl o dvě procenta nižší, do televize ale proudí téměř dvě třetiny reklamních investic ze všech médií, která jsou v rámci tohoto srovnání k dispozici. Za období leden až listopad 2021 je monitorovaný objem reklamních investic v médiích vyšší o více než 5 %, přičemž všechny mediatypy zaznamenaly lepší výsledek než ve srovnatelném loňském období.

Zdroj: Nielsen Admosphere

V přehledu médií podle monitorovaných investic není uveden internet, protože monitoring postihuje jen display reklamu a nezohledňuje tak všechny formáty internetové reklamy.

Znovu upozorňujeme, že monitorované objemy neodpovídají reálným investicím, jsou sestaveny na základě ceníkových cen.

Zdroj: mediaguru.cz