Asociace komerčních televizí

TRADIČNÍ TELEVIZNÍ REKLAMA ROSTE – NA ROZDÍL OD NOVIN test

„Znalci“ ze Silicon Valley často dělají chybu, když házejí všechna tradiční média do jednoho velkého pytle (se kterým to jde z kopce). Reklama v tištěných novinách je zdecimovaná, ale televizní reklama se momentálně drží docela dobře, dokonce i během pandemie. Zatímco se všichni hodně díváme na Netflix (NFXL -0,6 %), inzerenti vědí, že každou hodinu každý den sledují miliony spotřebitelů tradiční vysílání a kabelovou televizi.

Podle nedávné zprávy od MoffettNathanson, společnosti zčásti pojmenované po Michaelu Nathansonovi, dlouholetém a uznávaném mediálním analytikovi, došlo v USA ve třetím čtvrtletí tohoto roku k 3% nárůstu výnosů z televizní reklamy. Společnost tento výsledek porovnala s celostátními výdaji na reklamu, které poklesly o 3,5 procenta. V tomto závěrečném čtvrtletí roku 2020 Nathanson předpokládá 2% růst výnosů z televizní reklamy.

Zpráva nese název „To bylo nečekané!“ (That Was Unexpected!) a Michael Nathanson v ní objasnil, proč výnosy z televizní reklamy v tomto posledním čtvrtletí tak významně vzrostly. „Zaprvé se ve třetím čtvrtletí vzedmula neopakovatelná vlna návratu všech velkých sportů na trh. Zadruhé intenzivní volební cyklus v roce 2020 přilákal ve státech, které jsou klíčové pro získání převahy v prezidentských volbách i v boji o Senát, obrovské investice do reklamy na místní, regionální i celostátní úrovni – odhadujeme, že se oproti roku 2016 zvýšily přibližně o 75 procent.“

Nathanson v televizním průmyslu prognózuje významné budoucí výnosy: „Trh televizní reklamy přinese v nadcházejících třech čtvrtletích výrazné výsledky, neboť se do svého přirozeného tempa vracejí sportovní události, včetně Olympiády.“

Naopak novinovým společnostem se výnosy z reklamy nadále snižují a ve většině případů platí totéž i o výnosech z předplatného. Celostátní noviny, konkrétně The Wall Street Journal a The New York Times (NYT +1,6 %), se této zkáze hodnoty vyhnuly úspěšným získáváním předplatného online.
Pew Research Center nedávno vydal zprávu, která nepřekvapivě dokládá, že výnosy z reklamy hlavních místních novinových řetězců – již tak sužovaných prudkým poklesem výnosů z tištěné reklamy – utrpěly během pandemie a následné ekonomické recese ještě citelnější ránu.

Pew uvedl, že mezi šesti veřejně obchodovanými novinovými řetězci – Gannett (GCI.I 0,0 %), New York Times, Tribune, McClatchy, Lee a Belo (AHC 0,7 %) – které vlastní a provozují více než 300 deníků, klesly výnosy z reklamy oproti minulému roku o 42 %.

Zdroj: https://www.forbes.com

SLEDOVANOST TV BYLA V ŘÍJNU REKORDNÍ, PŘEVLÁDÁ POZEMNÍ PŘÍJEM test

Říjen 2020 se z pohledu sledovanosti stal nejsilnějším ze všech říjnových měsíců od začátku peoplemetrového měření v roce 1997.

Denní sledovanost v cílové skupině diváků starších 15 let představovala v letošním říjnu 4 hodiny a 18 minut, což je ve srovnání s průměrnými hodnotami stejného měsíce za poslední tři roky o 35 minut více.
Pandemie covid-19 tak potvrdila roli televize jako významného zdroje informací a způsobu trávení volného času. Zejména v některých měsících roku dosahovala sledovanost v divácké skupině 4+ v porovnání s průměrem za předchozí tři roky opravdu vysokých hodnot. „Může za to nepochybně pandemie koronaviru, která nás jednak ve větší míře uzavírá v našich domovech, kde je nám často televize přirozeným společníkem, a jednak vzbuzuje velký hlad po informacích. A těch televize, zejména v době krize, přináší obrovské množství,“ komentuje výsledky předsedkyně představenstva Nielsen Admosphere Tereza Šimečková. Říjen 2020 se z pohledu sledovanosti dokonce stal nejsilnějším ze všech říjnových měsíců od začátku peoplemetrového měření v roce 1997.

Zdroj: ATO-Nielsen Admosphere

Během jarní vlny šlo ve skupině 4+ o nárůst čtvrtinový, během podzimní vlny pak o 20 %. U některých skupin obyvatel se však projevil o něco výrazněji než u jiných: na jaře v období prvního nouzového stavu to byli například žáci a studenti (+44 %), nejvyšší ABCDE socioekonomická skupina „A“ (+41 %), lidé s VŠ vzděláním (+38 %) či ekonomicky aktivní (pracující) diváci (+33 %). Během podzimní vlny pak výrazněji narůstá sledovanost (i když už s menší meziroční změnou než na jaře) ve skupině „A“ dle ABCDE socioekonomické klasifikace (+34 %), u diváků z Prahy (+28 %), u vysokoškolsky vzdělaných (+28 %) a čtvrtinový nárůst (+25 %) zaznamenala také skupina žáků a studentů.

Zdroj: ATO-Nielsen Admosphere

Dlouhodobě roste díky současnému rozvoji technických možností a proměnám diváckých zvyklostí také takzvaná odložená sledovanost televize, tedy odsledování pořadů později, než byly odvysílány živě. Tuto možnost už nyní domácnostem nabízí například kabeloví a především IPTV operátoři nebo nové typy chytrých televizorů, které obsahují funkci HbbTV (hybridní televize, tzv. „červené tlačítko“). V letošním roce odsledovali diváci v cílové skupině 15+ odloženě (v horizontu 0–7 dní) průměrně přes 22 minut televizního vysílání denně, což představuje nárůst 8 minut oproti loňskému roku.

Z dat Kontinuálního výzkumu je také patrné, jak se v průběhu let v českých domácnostech proměnil způsob příjmu televizního vysílání – tedy nevyjímaje období minimálně posledního roku, kdy lidé museli řešit přechod na DVB-T2. V současnosti (podle výsledků za srpen a září 2020) přijímá TV stanice prostřednictvím pozemního digitálního vysílání 55 % domácností, a to tak nadále zůstává převládajícím způsobem příjmu televize v Česku. Domácnosti mu dávají přednost před satelitním (21 %), kabelovým (17 %) i IPTV (15 %) příjmem. Satelitní i kabelový způsob příjmu obecně v letech spíše pomalu klesají, naopak mírně posiluje IPTV, tedy digitální televize šířená přes internet.

Zdroj: ATO-Nielsen Amdopshere

„Nebývalý nárůst televizní sledovanosti a dokončení přechodu na vyšší technologický standard DVB-T2 jsou bezesporu dva mimořádné aspekty, které je třeba u příležitosti letošního Světového dne televize zmínit,“ uvedla jednatelka Asociace televizních organizací (ATO) Vlasta Roškotová. Světový den televize připadá na 21. listopadu.

Zdroj: https://www.mediaguru.cz

SVĚTOVÝ DEN TELEVIZE OSLAVUJE SKUTEČNOST, KTERÁ PLATÍ PO CELÉM SVĚTĚ: TELEVIZE JE PROSPĚŠNÁ test

Brusel

Televizní společnosti po celém světě oslavují 21. listopadu Světový den televize, aby nám připomněly, že televize je v životě lidí prospěšná. V rámci každoroční iniciativy OSN se bude na celém světě vysílat v éteru a sdílet online třicetisekundový spot. Klip bude upraven a přeložen do mnoha jazyků.

Zaměření pozornosti na společnost

24. ročník oslav Světového dne televize je věnován skutečnosti, která platí po celém světě: televize je prospěšná! Naše médium má a nadále bude mít pro společnost význam, protože obrací pozornost na rasovou a sociální nespravedlnost, projevy nenávisti nebo palčivé klimatické problémy a poskytuje podporu lidem i podnikům během pokračující koronavirové krize.

„Okolnosti nás letos rozdělily, ale televize nás spojuje. Televize je a vždy byla společenským pojítkem. Když sledovanost prudce stoupla, vysílatelé na celém světě zareagovali na mimořádné okolnosti hbitě a s velkou dávkou kreativity, aby zajistili, že televize je tu pro nás pro všechny jako zdroj důvěryhodných informací, uklidňujícího rozptýlení a tolik potřebného úniku před skutečností,” tvrdí Lidsey Clay, prezidentka uskupení The Global TV Group a ředitelka marketingového orgánu pro britské komerční televize Thinkbox.

„Tato pandemie ukazuje jako nikdy dříve roli televize při podpoře společnosti a demokracie. V průběhu těchto těžkých měsíců je tu televize s námi, aby se starala. Aby se starala o poskytování redakčně odpovědného a důvěryhodného zpravodajství. Aby se starala o distribuci zábavy a přinášela světlo v čase temnoty. Aby se starala o zachování mnohotvárnosti a kulturní rozmanitosti mediálního prostředí. Televize zkrátka je a bude opravdovým nositelem resistence vůči koronaviru,” prohlašuje Guillaume de Posch, prezident Asociace komerčních televizí v Evropě.

„V minulém roce televize nadále udržovala dlouhodobou tradici řešení zásadních otázek našeho globálního společenství. Zaměřuje naši pozornost na sociální nespravedlnost, vrhá neutrální světlo na nešťastné události ve společnosti, pomáhá zmírnit napětí bezprecedentního období a dává nám naději do budoucna. Světový den televize je pro nás všechny příležitost, jak vzdát hold mnoha profesionálům, kteří dovedou udělat zázrak jak na obrazovce, tak mimo záběr. Zveme všechny, aby naše médium opět na celém světě oslavili,” říká Laurent Bliaut, prezident sdružení egta a náměstek generálního ředitele pro marketing a výzkum a vývoj společnosti TF1 Publicité.

„Televize nebyla nikdy tak aktuální a důležitá jako v době covidu-19. Vysílatelé mají dvojí odpovědnost: informovat a spojovat lidi sdílením pozitivních a ověřených příběhů o budování lepších a ekologicky šetrnějších podmínek. Děkujeme televiznímu průmyslu za to, že je prospěšný,” říká Caroline Petit, náměstkyně ředitele Regionálního informačního centra OSN pro Evropu (UNRIC).

Další informace naleznete na následujících stránkách:
http://www.worldtelevisionday.com
https://youtu.be/BvRp8nNNEPQ

Kontakty pro tisk:

Alain Beerens,
MarCom Manager, egta
Association of television and radio sales houses
T : +32 2 290 31 38
alain.beerens@egta.com

O THE GLOBAL TV GROUP
The Global TV Group je neformální uskupení obchodních orgánů vysílacích a reklamních společností v Evropě, USA, Kanadě, Austrálii a Latinské Americe, jejichž společným cílem je propagovat televizi a připomínat inzerentům, žurnalistům, agenturám a kolegům v oboru účinnost a popularitu televize.
http://www.theglobaltvgroup.com/

O ASOCIACI KOMERČNÍCH TELEVIZÍ V EVROPĚ (ACT)
Evropské odvětví komerčního vysílání je velice úspěšné. Každý den bavíme a informujeme stovky milionů občanů EU pomocí tisíců kanálů dostupných v celé Evropě. Asociace komerčních televizí v Evropě zastupuje zájmy 29 předních evropských komerčních vysílatelů. Členské společnosti ACT financují, vytvářejí, propagují a distribuují obsah a služby ve prospěch milionů Evropanů napříč všemi platformami. V ACT věříme, že zdravé a udržitelné odvětví komerčního vysílání hraje důležitou roli v evropské ekonomice, společnosti a kultuře.
https://www.acte.be/

O egta
egta je sdružení televizních a rozhlasových mediálních zastupitelství, a to jak nezávislých, tak interních, které nabízí reklamní prostor soukromých i veřejných televizních a rozhlasových stanic v celé Evropě i jinde ve světě. egta pro své členy plní různé funkce v nejrůznějších oblastech, jako jsou regulatorní otázky, měření sledovanosti, metody prodeje, interaktivita, cross-mediální služby, technické standardy, nová média atd. Během své více než čtyřicetileté existence se egta stala referenčním centrem pro televizní a rozhlasovou reklamu v Evropě. egta čítá více než 150 členů ve 43 zemích.
http://www.egta.com/

O UNRIC
Regionální informační centrum OSN pro Evropu (UNRIC) se sídlem v Bruselu poskytuje informace o činnosti OSN dvaceti dvěma zemím a je aktivní na sociálních médiích a webových stránkách ve 13 jazycích. Funguje jako evropská komunikační kancelář OSN s cílem zapojit evropské občany a informovat je o globálních problémech. Spolupracuje také s institucemi Evropské unie v oblasti informací. Organizuje aktivní pomoc, společné veřejné informační kampaně a akce ve spolupráci s partnery, k nimž patří EU, vlády jednotlivých zemí, média, nestátní neziskové organizace, tvůrčí komunita i místní správní orgány.
https://unric.org/

VÝZKUM: TELEVIZE POMÁHÁ LEGITIMIZOVAT MLADŠÍ ZNAČKY test

Effectv, divize pro prodej reklamy společnosti Comcast Cable, ve spolupráci s oborovou společností VAB, vydala novou zprávu nazvanou Haló efekt: televize jako motor růstu (The Halo Effect: TV as a Growth Engine), která analyzuje vliv televize na schopnost podniků řídit finanční výsledky a růst podle stadia životního cyklu. Analýza ukázala, že jak značky, které prodávají přímo koncovým spotřebitelům (DTC), tak ty ostatní všeobecně získávají z televizní reklamy ve všech stádiích životního cyklu měřitelné výsledky.

V rámci studie bylo analyzováno 140 DTC značek ve více než 25 oborových vertikálách a zařazeno do kategorií podle toho, jak brzy od uvedení na trh značka spustila televizní reklamu. Studie zjistila, že značky, které inzerovaly v televizi, zaznamenaly okamžité výsledky bez ohledu na stádium životnosti. Průměrná značka v každém stadiu existence zaznamenala v měsíci, kdy byla spuštěna televizní reklama, ve srovnání s tříměsíčním průměrem před kampaní okamžitý dvouciferný nárůst jednotlivých návštěvníků svých digitálních platforem.

V případě značek, které neprodávají přímo koncovým spotřebitelům, bylo analyzováno 50 společností z 15 oborových kategorií, rozdělených do dvou segmentů životnosti (starší nebo mladší 20 let). Podobně jako v DTC segmentu zaznamenala i průměrná značka v této kategorii v každém stadiu životního cyklu v měsíci, kdy byla spuštěna televizní reklama, okamžitý dvouciferný nárůst jednotlivých návštěvníků na digitálních platformách.

„Tato studie potvrdila, že televize je zásadní hybnou silou růstu značek ve všech fázích jejich života,“ tvrdí James Rothwell, viceprezident v oddělení Global Agency, Brand & Industry Relations společnosti Comcast Advertising. „To je významné zejména dnes, kdy je kvůli ekonomické nejistotě ještě důležitější, aby značky budovaly mediální mix, který zasáhne nové publikum a podnítí měřitelný růst. A pro nové značky, které si teprve budují jméno a identitu na trhu, představuje televize příležitost, jak „legitimizovat“ své produkty a vybudovat důvěryhodnost a velikost způsobem, jehož žádné jiné reklamní médium není schopno.“

Zpráva obsahuje kromě analýzy stovek značek, kterou provedla společnost VAB, i případové studie od Effectv a Forecast Labs, součásti Comcast Ventures. Tyto případové studie pátrají po tom, jak různé typy společností přistoupily k televizi a s jakými výsledky.

Zásadním přínosem zprávy je zjištění, že klíčovou roli hraje udržování přítomnosti v televizi. A platí to opět ještě více pro mladé značky, které díky stálé přítomnosti v televizi dosáhly největšího růstu: analýza ukázala, že během měsíců, kdy běžela televizní reklama, byl průměrný počet jednotlivých návštěvníků webových stránek mladých značek o 50% vyšší, než bylo běžné před spuštěním reklamy. To se rovná milionům potenciálních nových online zákazníků každý měsíc, kdy byly značky v televizi. Ve srovnání s nimi vykázaly značky ve vyšším stadiu životního cyklu 21% růst počtu návštěvníků, což ukazuje, že televize stále stimuluje výrazný růst i u vyspělých značek, které se však díky delší době působení na trhu mohou spoléhat také na větší povědomí.

„Prozíraví marketéři, kteří se opírají o data, během několika posledních let urychlili reklamní cestu tím, že v životním cyklu značky použili televizi dříve,“ poznamenal Jason Wiese, SVP a Director of Strategic Insights ve společnosti VAB. „Tyto mladší značky agresivně utrácejí a inzerují důsledněji než jejich konkurenti, a proto získávají větší zapojení spotřebitelů a lepší výsledky na digitálních platformách. Naše zjištění potvrzují, že nejefektivnější způsob, jak zaútočit na zavedené značky a etablovat se v určité kategorii, je reklama v televizi.“

Zdroj: https://advanced-television.com

JAK MOHOU ROSTOUCÍ INTERNETOVÉ ZNAČKY VYUŽÍVAT TELEVIZNÍ REKLAMU test

JOSH CLARRICOATS, VEDOUCÍ PARTNER AGENTURY HELL YEAH

Během prvního koronavirového lockdownu se konzumace televize a online streamovaného obsahu prudce zvýšila.

Podle zprávy Media Nations 2020, kterou v srpnu vydal britský úřad pro regulaci médií Ofcom, trávili lidé ve Velké Británii během měsíce dubna v průměru 40 % dne sledováním televize a online video obsahu, což představuje meziroční nárůst téměř o třetinu. Průměrný dospělý Brit údajně strávil během tohoto období 178 minut, tedy téměř tři hodiny, denně sledováním živého televizního vysílání.

Inzerenti, kteří svá sdělení uveřejňovali na těchto kanálech, měli příležitost zasáhnout výrazně početnější publikum a zapůsobit na něj. A zatímco mnoho společností od výdajů z reklamních rozpočtů zcela upustilo, některé značky a agentury využily snížené sazby, které se jim nabízely, a dočkaly se výrazné reakce na své televizní kampaně.

Přímo zlatá příležitost to byla pro dvě rostoucí internetové značky – Farmdrop a Olio: jedna je online obchod, který se zaměřuje na dodávky udržitelných, vysoce kvalitních potravin, druhá je aplikace, která lidem umožňuje darovat a získávat nechtěné potraviny a další produkty. Mluvila jsem s Joshem Clarricoatsem, vedoucím partnerem reklamní agentury Hell Yeah, která pro tyto dvě značky vytvořila dvě televizní reklamy s přímou odezvou. Bavili jsme se o tom, proč může být televize efektivním reklamním kanálem pro online služby a jak může fungovat ruku v ruce s reklamou na internetu, jako je online video a displayová reklama.

Internetové značky a televizní reklamy s přímou odezvou

„Hell Yeah spolupracuje s mnoha startupovými a scaleupovými značkami,“ říká Carricoats. „Obvykle mají za sebou pár kol financování a možná i nějaké interní internetové kampaně – placené sociální, programatické displayové reklamy -, ale oblast té „pravé“ kreativity a strategie skutečně nezkoumaly.“

„Farmdrop i Olio měly zájem prověřit, jestli by se jim neosvědčila televize – do té doby totiž hodně využívaly internetové kanály. A po prvních měsících lockdownu, kdy se opatření začala trochu rozvolňovat, se značkám nabízely některé velmi výhodné televizní sazby, protože mnoho společností veškerou televizní reklamu zastavilo a sazby tak byly mimořádně nízké – představovaly zhruba polovinu dřívější ceny. Zároveň se na televizi dívalo daleko víc lidí.“

„Obě značky velmi usilovaly o to, aby se lidé přihlásili na jejich internetových stránkách a stali se jejich zákazníky – a abyste toho dosáhli, potřebujete mít velmi silnou výzvu k akci. Úkolem většiny televizních reklam – zejména televizních reklam s přímou odezvou – je však také budování značky, obzvlášť když jde o značku, která v televizi zatím nikdy nebyla,“ vysvětluje Clarricoats.

„Lidé obvykle nepůjdou přímo na webovou stránku a nenakoupí potraviny nebo si nestáhnou aplikaci – ale když jim takovou možnost předložíte, tak si možná za týden vzpomenou, přihlásí se a službu vyzkouší. Potřebujete investovat do kreativity, aby si vás lidé zapamatovali.“

V tom podle Clarricoatse spočívá krása televize ve srovnání s jinými formami reklamy: je velmi účinná ve vyvolávání emocionální odezvy. Podle zprávy TV Nation za rok 2016, kterou vydal Thinkbox a Ipsos Connect, 58 % lidí věří, že televizní reklama „v nás vyvolává emoce“, a 64 % uvedlo, že „utkví v paměti“. Z tohoto důvodu může být užitečným nástrojem pro menší značky, které chtějí zapůsobit, zejména pokud je televizní reklama použita společně s dobře naplánovanou kampaní na internetu.

„Nespecializujeme se jen na televizi, ale myslím si, že je to opravdu dobrá platforma pro vyzkoušení online služeb,“ říká Clarricoats. „Můžete cílit na mnoho lidí – na televizi se stále dívá mnoho lidí, na což se podle mě zapomíná – a je to dobrý způsob, jak doplnit online aktivity a vytvořit kampaň s maximálním zásahem, kterou lidé uvidí jak na internetu, tak v televizi.“

„Zároveň šetří náklady mnohem více, než si lidé uvědomují. Mnoho rostoucích značek se domnívá, že televize musí stát majlant, ale celosvětově má Británie jedny z nejnižších cen televizní reklamy.“

Přerušení ticha během lockdownu

Pro Farmdrop i Olio se agentura Hell Yeah snažila vytvořit reklamy, které v lidech vyvolají emocionální reakci, ale zároveň budou dostatečně univerzální, aby mohly být použity napříč různými kanály – a aby nabízely kreativitu v mnoha podobách za cenu jedné.

„Pro Farmdrop jsme se snažili vytvořit velmi zapamatovatelnou televizní reklamu, která zároveň buduje značku. Šlo především o první televizní kampaň, ale společnost použila sestřihy reklamy i na YouTube a jako online displayovou reklamu. Odezva byla úžasná – 27 % lidí sledovalo třicetisekundovou placenou reklamu na YouTube až do konce.

„Myslím, že to ukazuje, jak je možné přenést dobrou a silnou myšlenku i na sociální média – pokud to máte na paměti při jejím kreativním zpracování.“

Třicetisekundová reklama na Farmdrop na YouTube, jejímž cílem bylo zachytit, jak se lidé cítí, když si objednají potraviny přes aplikaci. Více než čtvrtina (27 %) lidí, kteří se na reklamu dívali, ji zhlédli až do konce.

Celkově přinesla televizní reklamní kampaň společnosti Farmdrop 30 000 interakcí s webovou stránkou přiřaditelných k televizi a více než 2 000 souvisejících přírůstkových prodejů, jak uvádějí data z měřicí platformy TVSquared. Meziroční návštěvnost webu v srpnu, kdy se reklama vysílala, vzrostla o 122 % a společnost Farmdrop zaznamenala také 66% meziměsíční nárůst vyhledávání značky.

Pro Olio se agentura Hell Yeah snažila vytvořit televizní reklamu s přímou odezvou, která by pořádně zabrala a z napjatého rozpočtu, s nímž značka pracovala, vytěžila co nejvíce. „Chtěli vytvořit působivou animaci, která by lidi přiměla stáhnout si aplikaci a rozmyslet si, co vyhazují,“ říká Clarricoats.
„Opět se dala velmi dobře použít pro internetové kanály a společnost ji teď může používat pro jakýkoli typ aktiv v podobě pohyblivého obrazu nebo audia.“

Rozhodly se obě značky úmyslně inzerovat v době, kdy mnoho podniků drasticky osekalo rozpočty na reklamu a z inzerce se stáhlo, a tím umožnilo těm, kteří investovali do marketingu a reklamy získat lepší podíl na reklamní sledovanosti? Během lockdownu, vzpomíná Clarricoats, se společnosti stáhly z reklamy ze dvou důvodů: některé měly potíže a chyběl jim produkt, který by mohly proveditelným způsobem nabízet na trhu, ale jiné společnosti, kterým se během pandemie covid-19 dařilo neočekávaně dobře, se „chytily do pasti“ a nabyly dojmu, že nemusí inzerovat, protože už zaznamenaly obrovské zlepšení.

„To do určité míry udělal i Farmdrop – původně vypnul všechny své online kanály, protože k němu lidé stejně chodili, ale pak si uvědomil, že přichází o velké počty zákazníků, kteří o něm možná nikdy neslyšeli. V tu chvíli se rozhodl reklamu znovu zapnout a zapojit do kampaně internet, televizi i venkovní reklamu, aby udržel povědomí o značce.”

Clarricoats předpokládá, že trend využívání digitálních služeb a aplikací – zejména u nákupu potravin – bude dlouhodobě pokračovat. „Celý způsob uvažování a nakupování se úplně změnil a tato změna nijak brzy nepoleví. Obecně jsou lidé mnohem přístupnější používání online a doručovacích služeb než dříve.“

Společné působení televize a online reklamy

Různé reklamní kanály mají různou sílu, a přestože televize umí účinně vyvolat emoce, potíže mohou být s atribucí, zejména ve srovnání s přesným sledováním kliků v online prostředí. „U digitálních platforem vidíte, že někdo kliknul a že něco koupil. U televize jsou to trochu víc dohady.“
Díky zvyku surfovat na internetu při sledování televize existuje procento spotřebitelů – Clarricoats odhaduje, že je jich přibližně třetina -, kteří na reklamní sdělení reagují okamžitě, pokud vzbudí jejich zájem. Ale pro většinu spotřebitelů závisí účinnost kampaně na její zapamatovatelnosti. A právě tady je prostor pro online reklamu.

„Nejsme agentura, která řekne: Měli byste dělat televizi,“ říká Clarricoats. „[Televizní reklamní spot] musí být doplněn dobrým, podmanivým online obsahem, který odpovídá televizní kampani, aby to celé fungovalo jako jeden kreativní soubor aktiv, který zapamatovatelnost podpoří.“ Online reklama je stále velmi úsporná metoda, jak přivést zákazníky k webové stránce, dodává. Díky „všezahrnujícímu“ přístupu k reklamní strategii mohou značky – zejména rostoucí scaleupy – získat co nejvíc i z případného relativně malého rozpočtu na média.

Disruptivní značky, které chtějí svou reklamou zapůsobit, si musí pamatovat další klíčovou věc – nestačí prohlašovat, že jste vyzývatelé, říká Clarricoats, váš disruptivní přístup musí být patrný z vaší tvořivosti a nápadů v reklamě. „Musíte přijít s nápady, které se prosadí, popřípadě dosáhnout účelnějšího pokrytí – zamyslete se, co lidi zaujme a upoutá jejich pozornost.“

„Televizní reklamní spoty mohou být navzájem dost podobné; přesvědčujeme klienty, aby vymysleli něco, co není sterilní a co lidi přiměje všimnout si toho, co děláte. Musíte zkoumat, co je pro spotřebitele důležité a co s nimi naváže emocionální kontakt, ne jim jen vnucovat produkt.“

Zdroj: https://econsultancy.com