VÝZNAMNÉ MEDIÁLNÍ ORGANIZACE OSLAVUJÍ DŮVĚRYHODNOST TELEVIZE PŘI PŘÍLEŽITOSTI SVĚTOVÉHO DNE TELEVIZE

Evropská vysílací unie (EBU), Asociace komerčních televizí v Evropě (ACT) a egta, sdružení televizních a rozhlasových mediazastupitelství, oslavují důvěryhodnost televize při příležitosti Světového dne televize (21. 11.) vyhlášeného Organizací spojených národů.

I letos vytvořily tyto tři organizace třicetisekundový videoklip podtrhující roli, kterou televize coby poskytovatel důvěryhodného obsahu ve světě hraje. Video se bude vysílat 21. listopadu v Evropě, Asii, Kanadě, USA a Austrálii. Diváci, kteří chtějí vyjádřit své sympatie k televizi, mohou 21. listopadu používat na sociálních médiích hashtagy #WeloveTV a #WorldTVDay.

Video klade důraz na skutečnost, že dnes více než kdykoli předtím hraje důvěryhodnost televize ústřední roli v našem každodenním životě, protože diváky informuje o nejnovějších událostech z domova i ze zahraničí a obrací pozornost světa na to podstatné. Redakční odpovědnost, pravdivé reportáže, nejkvalitnější obsah, nejbezpečnější prostředí a spolehlivý, nezávislý systém měření tvoří DNA televize. To z ní činí médium vhodné pro špičkový obsah a naprosto bezpečné prostředí pro zadavatele reklam na jakémkoli přístroji.

Nedávné studie prokázaly:
· že míra důvěry v tradiční média napříč Evropou roste vzhledem ke zvyšujícím se pochybnostem o pravdivosti toho, co lidé vidí a čtou na internetu. V 70 % z 33 zkoumaných zemí lidé uvedli, že mají tendenci televizi věřit a v 11 zemích, že je TV dokonce nejdůvěryhodnější médium.1
· že reputace prostředí tradičních médií je prokazatelně odolnější než pověst platforem sociálních médií a prostředí výlučně internetových zpravodajství, a to zejména z důvodu rozsahu zpráv. Na všech trzích se televize pokládá za druhé nejdůvěryhodnější médium (hned po novinách a časopisech), jehož zdrojům informací věří 69 % spotřebitelů. 2
· že v prostředí vzrůstajících obav z falešných zpráv televizi považují za nejdůvěryhodnější zdroj všechny demografické skupiny. Například Kanaďani zhlédnou 101 milionů hodin televizních zpráv týdně. 3
· že televize je pevně zakořeněnou součástí života lidí ve Velké Británii, a právě televizní reklama u diváků vzbuzuje největší důvěru a emoce(konkrétně 42 % a 58 % populace starší 15 let).4

Tyto studie týkající se důvěryhodnosti a mnoho dalšího jsou k nahlédnutí ve specializované sekci na webových stánkách Světového dne televize.

ZDROJE
1: EBU na základě Eurobarometer 86, EBU Media Intelligence Service, Trust in Media (2017)
2: Kantar – Trust in News (2017)
3: ThinkTV – Concern for Fake News- nlogic, OmniVu, Total Canada (2017)
4: UK, Ipsos/ThinkBox: Attitudes to, and use of, media, technology and advertising (2016)

Caroline Petit, Deputy Director, UNRIC
„Důvěryhodnost se stává stále důležitější hodnotou televizní průmyslu. Toto médium musí hrát svou roli ochránce před čím dál tím rozšířenějšími falešnými zprávami, propagandou a nenávistnými projevy na komunikačních platformách, jejichž počet vzrůstá.“

Magnus Brooke, Chairman of the Board, ACT
„Televizní publikum po celém světě zůstává tomuto médiu nejen věrné, ale stále více se rozrůstá díky nabídce vysoce kvalitního obsahu produkovaného a poskytovaného vysílateli. Jsme nesmírně hrdí na to, že patříme mezi nejdůvěryhodnější média a nepřestáváme hledat nový obsah špičkové úrovně, abychom mohli i nadále bavit a informovat miliony lidí týdně po celém světě.“

Noel Curran, EBU Director General
„Televizní vysílatelé jsou hrdí na důvěru, kterou do nich diváci vkládají. Zpravodajství a publicistika jsou zvláště v televizi srdcem veřejnoprávních médií (PSM). Informovat veřejnost v nezávislých zprávách a pomáhat divákům lépe porozumět světovému dění je pro demokratickou společnost zásadní. Prostřednictvím Iniciativy kvalitní žurnalistiky staví EBU na síle Zpravodajské místnosti Eurovize (Eurovision newsroom) a vyvíjí nové služby, které budou veřejnoprávním médiím pomáhat udržet si důvěru diváků a zůstat tak klíčovým zdrojem informací.“

Katty Roberfroid, egta Director General
„V době, kdy zadavatelé reklamy vyžadují transparentnost a ´brand safety´, se důvěryhodné prostředí, které televize nabízí, zdá relevantnějším než kdykoli předtím. TV exceluje v nabídce prémiového a bezpečného prostředí pro komerční komunikaci nejen proto, že vysílatelé toto prostředí provozují celé dekády, ale také proto, že televize je kontrolována a podléhá auditům důvěryhodných třetích stran vázaných přísnými legislativními pravidly, a protože je její obsah vytvářen těmi nejlepšími profesionály. Toto je skutečně DNA televize, i když se digitálně mění, aby mohla fungovat na nových on-line platformách. Redakční odpovědnost ke spotřebiteli i značkám se ve sféře on-line videa nemění, nebo je na ni dokonce kladen ještě větší důraz.“
 

PROČ JE TELEVIZE STÁLE NEJEFEKTIVNĚJŠÍ FORMOU REKLAMY NA SVĚTĚ

U příležitosti Světového dne televize se poprvé v historii spojili televizní vysilatelé a asociace z celého světa v rámci nedávno vytvořené skupiny Global TV Group. Jako nový jednotný hlas televize dnes zveřejňují globální data, která poukazují na odolnost a sílu televize jako reklamního media.


‘The Global TV Deck’ obsahuje data z 19 zemí, vybrané údaje jsou k uvedeny níže, a širší ukázka pak k dispozici ke stažení zde. Projekt ‘The Global TV Deck’ je vytvořen tak, aby vyhovoval potřebám zadavatelů reklamy, kteří hledají transparentní, spolehlivá data a nejnovější analýzy. Hlavní hráči televizního průmyslu si vyměňují data a technické znalosti za účelem vytvoření této cenné databanky pro zadavatele reklamy, jimž chtějí připomenout stále trvající důležitost televize. Databanka bude každoročně doplňována o nejnovější údaje.

Oblasti obsažené v nové celosvětové databance zahrnují dosah televize, její popularitu, odolnost, důvěru, účinek a efektivitu.

Dosah: Na základě shromážděných dat, dosahuje TV denně přibližně k 70 % populace země, týdně k 90 % a téměř ke každému člověku měsíčně. Tato jedinečná kombinace dosahu a obrovského množství času stráveného jejím sledováním dělá z televize ojediněle vlivnou formu reklamy. Například:

·        V České republice televize zasáhne měsíčně 96 % populace starší 4 let.
·        Průměrná televizní kampaň (400 GRP) odvysílaná v České republice dosáhne 40 milionů zhlédnutí v CS 4+.

Popularita: Televize jeve všech svých podobách, nejoblíbenějším videem na světě. Na základě dostupných dat, v průměru 90 % času stráveného sledováním videí se děje prostřednictvím televize. Pro mladší generaci mileniálů, kteří jsou nejnáchylnější k experimentování se všemi typy videí, je to také největší díl času, který tráví sledováním videí.  Například:

·        92 % času, který diváci 15+ v České republice celkově stráví sledováním videí, sledují televizi.
·        Ve věkové skupině 15-24 to pak v ČR je 65 % celkového času stráveného sledováním videí.

Odolnost: V posledních deseti letech se televize osvědčila jako skutečně odolná v době překotných změn. Navzdory vzniku nových služeb nabízejících video na vyžádání (SVOD) jako je Netflix a nástupu internetových video platforem jako YouTube, konzumace televize zaujímá své pevné místo všude na světě. Věk nadále zůstává významným faktorem sledování televize. Například:

·        V České republice se průměrná doba sledování TV vysílání na televizních přístrojích za posledních deset let zvedla ze 3 hodin 16 minut denně (2006) na 3 hodiny 30 minut (2016) v CS 4+.
·        Čas, který tzv. mileniálové stráví u televize, se zvedá s jejich věkem a zakládáním rodin. V ČR věková skupina 15-24 let denně sleduje televizi 1 hodinu 29 min, skupina 25-34 let 2 hodiny 28 minut a skupina 25-34  let s dětmi sleduje televizi 3 hodiny 9 minut.

Důvěra a účinek: Televize je nejdůvěryhodnější formou reklamy s největší pravděpodobností, že konzumenty rozesměje, dojme nebo zasáhne jejich emoce. Například:

·        Televize je rozhodně nejdůvěryhodnější formou reklamy v Kanadě. 36 % dospělých uvedlo televizi jako nejdůvěryhodnější reklamu. Internetové reklamě nejvíce věří 10 % dospělých.
·        Ve Velké Británii označilo 58 % lidí televizi za nejpravděpodobnější médium, prostřednictvím kterého reklama zasáhne jejich emoce. Sociální média uvedlo 9 % a noviny 6 % lidí.

Efektivita: Zadavatelé reklamy investují do televizní reklamy, protože funguje. Světové studie prokázaly, že televize má mnoho účinků a pozitivní dopad na ostatní media. Například:

·        V Austrálii je průměrná návratnost investice (ROI) do televizní kampaně 1,70 dolarů za každý jeden investovaný dolar.
·        V Belgii si lidé téměř třikrát lépe pamatují obchodní značku, kterou viděli v televizní reklamě než v reklamě na YouTube (42 % vs. 15 %).
·        V USA došlo k okamžitému nárůstu návštěvnosti webových stránek online služeb Airbnb a Fitbit poté, co byla zahájena jejich první TV kampaň (data od 13 značek ukazují nárůst v hodnotě 11 % až 1 075 %)
·        Ve Francii se během televizní reklamní kampaně zvýší návštěvnost webových stránek zadavatele reklamy o 44 %.
·        Ve Velké Británii generuje zahrnutí televize do reklamní kampaně o 40 % vyšší efektivitu.
·      Německý výzkum ukázal, že přidáním televize do kampaně v rádiu, outdoorové reklamě nebo časopisech, se ROI díky televizi navýší o +222 % v případě rádia, +123 % v případě outdoorové reklamy a o +112 %, pokud jde o časopisy.

Fabrice Mollier, President egta & President TF1 Distribution:
 „Je velmi inspirující vidět otevřenost, se kterou se největší hráči televizního průmyslu spojili, aby mohli sdílet své odborné znalosti a nejnovější informace o síle televize.
V dnešním komplexním mediálním světě se jeví jako zásadní, aby televize poskytovala přesná data a disponovala ověřenou účinností pro zadavatele reklamy a agentury v globálním měřítku.
Celek je zcela jistě lepší než seskupení jeho částí a egta – jménem skupiny Global TV Group – je pyšná, že může spojit 19 trhů a podtrhnout tak sílu televize.“

Jean Mongeau, General Manager & Chief Revenue Officer, CBC&Radio-Canada Media Solutions
„Smysluplné informace shromážděné z 19 různých zemí světa nám poskytují pohled až za naše vlastní hranice. Jsme nesmírně rádi, že tato první kompilace dat nám umožní vyplnit mezeru mezi jednotlivými trhy v době, kdy je globalizace našeho oboru realitou, a napříč generacemi a kontinenty potvrzuje fakt, že účinek televize je celosvětovou realitou.“

Christian Kurz, SVP Global Consumer Insights Viacom:
„Bez faktických údajů, máte pouhé názory. V rámci projektu The Global TV Deck můžeme díky obrovskému množství audity prověřených dat z televizního průmyslu a transparentních čísel jít hlouběji než kdykoli předtím a proměnit data na cenný pohled na věc.
Tato nová sbírka relevantních výzkumů a kvalitativních dat vyzbrojí náš průmysl tolik potřebným detailním porozuměním tomu, kam investovat, abychom dosáhli efektivní reklamy.“

Jan Vlček, prezident AKTV & obchodní ředitel a jednatel TV Nova:
„Jsme opravdu nadšení z toho, že na český trh můžeme přinést tento extrémně zajímavý soubor dat, který ukazuje dlouhodobě neotřesitelnou pozici televize nejen v České republice, ale i v Evropě a ve světě. Téměř dennodenně se setkáváme s celou řadou mýtů a dezinformací o televizi. Tento robustní výzkum ukazuje pravdivý obraz stavu televize a její popularity po celém světě, a poskytuje pádný argument pro televizní reklamu jako lídra mediální komunikace.“

The Global TV Group je neformální uskupení asociací televizních společností a medizastupitelství v Evropě, USA, Kanadě, Austrálii a Střední Americe, které si klade za cíl propagovat televizní vysílání.
http://www.theglobaltvgroup.com/