V ROCE 2020 VZNIKNE NA SLOVENSKU NEZÁVISLÁ ASOCIACE TELEVIZNÍCH VYSÍLATELŮ


24. 10. 2019
AKTUALITY
Štítky:

Televizní a rozhlasoví vysílatelé plánují spolupráci na společných tématech  

Ve struktuře Asociace nezávislých rozhlasových a televizních stanic (ANRTS) dojde začátkem roku 2020 ke změně. Zatímco televizní a rozhlasové stanice plánují pokračovat ve spolupráci na všech relevantních mediálních tématech, v budoucnosti budou existovat různé formální orgány zastupující oba typy médií. Komerční televizní stanice se rozhodly vytvořit samostatnou Asociaci televizních vysilatelů, jejíž zakládajícími členy jsou Markíza-Slovakia, s.r.o., Mac TV, s.r.o. a C.E.N., s.r.o., podobnou Asociaci komerčních televizí (AKTV) v České republice.

Odchod provozovatelů televizního vysílaní z ANRTS se udál po vzájemné dohodě a pochopení, že mediatypy televize a rozhlas se potřebují soustředit na vlastní rozvoj a legislativu. Obě audiovizuální média však zůstanou v úzkém kontaktu a budou se vzájemně podporovat ve všech společných zájmech v rámci mediální sféry.

Asociace televizních vysílatelů se chce především aktivně podílet na legislativě televizního vysílání a autorských práv a na formování slovenského televizního trhu tak, aby byly tyto procesy v souladu s evropskou audiovizuální legislativou. Bude se zasazovat za korektní tržní prostředí na Slovensku a volnou hospodářskou soutěž. Jedním z nejdůležitějších cílů asociace je i nadále ochrana svobody projevu a svobodného šíření informací prostřednictvím televizního vysílaní. Asociace též plánuje užší koordinaci s českými partnery.

„Asociace televizních vysílatelů má před sebou mnoho úkolů, ale i vizí, které nás povedou k budoucímu smysluplnému rozvoji televizního vysílání. Dnes už nikdo nepochybuje o tom, že televize jako médium se mění a má mnoho možností na výběr. K tomu potřebuje nejen energii a investice, ale především dobrou legislativu a transparentní prostor, v kterém bude moct své plány uskutečňovat,“ 

říká Marcel Grega, generální ředitel JOJ Group a prezident ANRTS.

„Soukromá rádia budou pokračovat v ochraně svých zájmů prostřednictvím stávající asociace a jsme připraveni pokračovat ve vzájemné konstruktivní spolupráci v oblastech, které nás spojují, a ve kterých sledujeme společný zájem,“ 

říká Ivan Antala, generální ředitel Rádia EXPRES a viceprezident pro rádiovou sekci ANRTS.

Zdroj: anrts.sk

Štítky: