MEDIÁLNÍ TRH SPOLEČNĚ PODPORUJE POZMĚŇOVACÍ NÁVRH K ZÁKONU O LÉČIVECH, KTERÝM JE REGULOVÁNA REKLAMA


23. 1. 2018
AKTUALITY DOMÁCÍ KRÁTKÁ ZPRÁVA LEGISLATIVA
Štítky:

Provozovatelé médií a reklamní agentury sdružené v profesních asociacích společně podporují pozměňovací návrh k zákonu o léčivech, o kterém se bude v pátek hlasovat na plénu poslanecké sněmovny a který navrhuje zrušit poslední novelizaci zákona o regulaci reklamy. V loňském roce byl totiž přílepkem právě k zákonu o léčivech novelizován zákon o regulaci reklamy tak, že byla rozšířena odpovědnost za soulad obsahu reklamy na vybrané typy produktů - humánní léčivé přípravky, doplňky stravy a potraviny pro zvláštní a kojeneckou výživu - se zákonem i na její pouhé šiřitele. Do té doby za soulad obsahu reklamy na takové produkty se zákonem odpovídaly pouze subjekty, které se na něm skutečně podílejí, stejně jako je tomu u ostatních typů produktů. Pozměňovací návrh usiluje o návrat k původní podobě zákona o regulaci reklamy.
Problematická novela, která zavedla solidární odpovědnost šiřitele reklamy za soulad obsahu reklamy na humánní léčivé přípravky, doplňky stravy, potraviny pro zvláštní a kojeneckou výživu se zákonem, je účinná od dubna 2017. Nevedla k žádnému zvýšení úrovně ochrany spotřebitelů, jen se ukázalo, že je snadno zneužitelná pro konkurenční boj výrobců dotyčných produktů. Už na jaře loňského roku celý mediální sektor upozorňoval na to, že rozšíření odpovědnosti na šiřitele reklamy k vyšší ochraně spotřebitelů vést nemůže. Šiřitelé reklamy totiž nedisponují odbornou kvalifikací ani právními nástroji k tomu, aby dokázali shromáždit potřebné podklady a kvalifikovaně zhodnotit, zda inzerovaný výrobek například skutečně posiluje imunitu či nikoliv.
„Provozovatelé médií chápou, že cílem novely měla být větší ochrana spotřebitele, ale přenesení odpovědnosti na šiřitele reklamy není tou správnou cestou. Ochranu spotřebitele lze zvýšit pouze efektivním vymáháním zákonných povinností u zadavatelů reklamy. Doufáme, že zákonodárci tuto skutečnost pochopí a podpoří pozměňovací návrh, který navrací znění zákona o regulaci reklamy do původní podoby, a stávající novelu odmítnou jako nekoncepční a nesystémovou,“ komentuje společný postup Ján Simkanič, předseda Sdružení pro internetový rozvoj (SPIR).
Sdružení pro internetový rozvoj (SPIR)
Asociace komerčních televizí (AKTV)
Asociace televizních organizací (ATO)
Unie vydavatelů (UV)
Asociace provozovatelů soukromého vysílání (APSV)
Asociace komunikačních agentur (AKA)
Asociace českých reklamních agentur a marketingové komunikace (AČRA MK)