RŮST PRO TELEVIZNÍ/MEDIÁLNÍ OBCHODNÍ SKUPINY ZNAMENÁ EXPANZI DO KONKURENČNÍHO PROSTŘEDÍ

TV/mediální obchodní skupiny musí pokračovat v růstu v chaotickém světě. To může někdy znamenat přesah do konkurenčních profesních disciplín.

Promax, televizní marketingová skupina založená v 50. letech 20. století nyní rozšiřuje globální členství, které má zahrnovat nejen digitální marketing, ale i marketing v kinech.

Steve Kazanjian, president/chief executive officer skupiny Promax říká, že existuje určitý stupeň prolínání mnoha oblastí marketingu – například mezi malými TV obrazovkami a velkými plátny kin.

Skupina čítající 10.000 členů, které tvoří vedoucí pracovníci TV marketingu se tak trochu rebranduje. Z PromaxBDA se stal Promax. Kromě toho skupina kolem Svátku svatého Valentýna představí marketingovou kampaň “We Love What You Do”.

Před třemi lety se z Cabletelevision Advertising Bureau stalo Video Advertising Bureau, které přijalo nové členy – celonárodní vysílatele jako např. CBS a Fox a prodejce reklamy do kin jako je CineMedia (NCM) a Screenvision.  

Dlouho předtím – téměř deset let předtím – přišlo sdružení National Association of Television Program Executives s převratnou myšlenkou. Po většinu své existence se NATPE soustředila na prodej části velkého amerického TV syndikátu – TV programů, tzv. off-TV networks a nového obsahu místním TV stanicím.

NATPE se nyní soustředí na dění kolem veškerého video obsahu pro mnoho platforem – mezinárodní, kabelové, OTT, digitální a jiné – za účelem podpory vývoje, produkce, financování a distribuce.

Člověk může pochopit tyto kroky, když si položí věčnou otázku: Kde v mediálním/zábavním světě probíhá růst – jak můžeme získat členy a vzbudit zájem?

Víme už dlouho, že existuje velký přesah. Mediální společnost Interactive Advertising Bureau začala primárně se zajišťováním služeb pro nezávislé, netradiční TV/mediální společnosti jako konkurence místních TV společností, vysílatelů a kabelových a TV stanic.   

Nyní můžete vidět digitálně orientované společnosti Warner Bros, Viacom, Turner, Hulu (patřící čtyřem hlavním TV společnostem, Walt Disney, Fox, NBCUniversal a WarnerMedia), Meredith a další – nabízející akce/prezentace na jarním marketingové akci Newfronts pořádané obchodní skupinou IAB s nadějí, že získají pozornost a finance během nákupní sezóny na trhu s televizní reklamou, která startuje v létě.   

Někdy můžeme všechny tyto společnosti nazývat partnery, falešnými přáteli nebo dokonce úplnými konkurenty, pokud to odpovídá situaci.

Zvažování obchodu bude v budoucnosti samozřejmě znamenat mnohem víc než nové meziplatformní, mezimediální akvizice, a pak se hra znovu změní. Obchodní skupiny konkrétních mediálních disciplín udělají to samé.

Zdroj: Mediapost.com

JE ČAS PODÍVAT SE NA TV REKLAMU V NOVÉM SVĚTLE

Zatímco o addressable TV se v mediálním průmyslu už nějakou dobu mluví, zdá se, že širší marketingový průmysl ještě nedokázal její potenciál doopravdy docenit.

S novými, fascinujícími kanály a marketingovými přístupy, které se neustále objevují, je snadné přehlédnout proměnu, kterou jiné mediální kanály prochází, zvláště pak ty, které tu jsou s námi už hodně dlouho.

Za poslední rok sdružení ISBA pracovalo se svou skupinou TV and AV Steering Group na pochopení této inovativní reklamní technologie, porozumění příležitostem, které se nabízí, a na předvídání toho, co se začíná objevovat na horizontu.  

Otevírání TV novým inzerentům                     

Addressable TV přitahuje stávající TV inzerenty, kteří se zajímají o kombinaci širokého dosahu lineární televize a schopností zacílení, jaké má inzerce v addressable TV. To nás přivádí ke skutečnému profesionálovi: addressable TV jim umožňuje dosáhnout k okrajovým divákům nebo testovat konkrétní skupiny spotřebitelů a zjistit, jak reagují na nové marketingové kampaně.

Navíc to umožňuje televizní inzerci značkám, které si to dosud nebyly schopné dovolit, a proto si mohou malé a střední společnosti přidat TV do svých marketingových mixů a zacílit na žádoucí spotřebitele.

Nové prostředí

Dříve se TV a internetová technologie považovaly za dva rozdílné prvky, často plánované a pořizované úplně zvlášť, nebo dokonce  od různých marketingových týmů. A přesto když lidé sledují TV, čím dál častěji se tak činí na digitálních zařízeních a zpravidla online nebo interaktivně.

Dnešní televizní a reklamní prostředí zahrnuje digitální vysílání a IP lineární kanály, uzavřené formáty na vyžádání, krátké formáty a interaktivní TV formáty.

Adresná TV reklama bohatá na data se objevuje jako nová reklamní platforma a náš průmysl musí být schopný posouzení a uvažování o mediálním prostředí, které se před námi právě vyvíjí. Aby to bylo možné, všichni zúčastnění musí mít jasno o TV distribuci a reklamní technologii a zároveň konzistentně používat smluvenou TV a reklamní terminologii.  

Demystifikace

S addressable TV je nevyhnutelně spojená i nová terminologie. Avšak zatímco se brodíme novým jazykem a pokoušíme se definovat „jak to bude prospěšné pro nás”, je čím dál jasnější, že nedostatek reálných informací o možnostech představuje ještě větší problém.

Bobi Carley, který se nedávno přidal ke sdružení ISBA, hlasitě prohlašuje, že inovace následují poptávku: „Potřebujeme, aby se inzerentův hlas považoval za hlavní zainteresovaný subjekt v procesu vytváření tohoto klíčového trhu, aby zaručil, že zrání tohoto trhu probíhá žádoucím způsobem.“

Za tímto účelem spolupracujeme s Nigelem Walleyem ze společnosti Decipher (za podpory firmy Sky) na vytvoření našeho průvodce addressable TV s názvem „Vznikající kontext TV adresnosti“. Doufáme, že marketerům vyplní mezeru ve vzdělání a umožní jim zastávat informovanou pozici ve vývoji Addressable TV.   

Budoucnost

Addressable TV je nyní v bodě, kde je tato debata možná a kde průmysl potřebuje, aby byli všichni hráči dostatečně informovaní, aby se mohli přidat. 

V současné době je rozsah addressable TV velmi omezený, to se ale v Británii rapidně mění. Například Sky Adsmart, je momentálně jediným produktem na trhu a bude se dál vyvíjet v roce 2019. V dubnu se k Adsmartu přidají domácnosti využívajících služeb Virgin Media a později v průběhu roku i televizní společnosti YouView.

S postupných rozšiřování addressable TV bude marketingový průmysl napjatě očekávat, jak dopadnou plány kanálů ITV a Channel 4.

V minulosti měli vysílatelé tendenci pracovat izolovaně. ISBA vítá užší spolupráci mezi vysílateli a podporuje dlouhodobé investice do budování addressable TV, která inzerentům zajišťuje řešení ve velkém měřítku. 

 

Zdroj: TheDrum.com