KOMU:

Vážený pan prezident Tusk,
Vážený pan prezident Juncker,
Vážený pan prezident Tajani.
Vážená paní premiérka Dăncilă,
Vážený pan ministr Ciamba,

KOPIE:

Představitelé a náměstci členských států Evropské unie
Předsedkyně Výboru pro právní záležitosti v Evropském parlamentu
Stínoví zpravodajové a členové vyjednávacího týmu Evropského parlamentu
Evropská komise, Roberto Viola, Mariya Gabriel

Tvůrčí odvětví žádají pozastavení vyjednávání ohledně Článku 13[1]

Jakožto zástupci audiovizuálního a vydavatelského odvětví působící na evropských trzích jsme nesmírně a čím dál více znepokojeni směrem, kterým se ubírají diskuse ohledně Článku 13 (Ustanovení o hodnotových mezerách) navrhované Směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu, jelikož řešení, která jsou předmětem diskuse, jsou horší než současný právní rámec.

Jedním z hlavních důvodů[2] pro Článek 13 vyjádřených Komisí v původním posouzení dopadů z roku 2016 byla absence doporučení Evropského soudního dvora, které by objasnilo otázku, zda služba zprostředkující nahrávaný obsah zodpovídá za komunikaci směrem k veřejnosti a/nebo zda mohou využívat status poskytovatele hostingu podle Směrnice o elektronickém obchodu.

Od tohoto zhodnocení se situace zásadně změnila. Mezitím bylo takové doporučení vysloveno rozhodnutím ze dne 13. září 2018. Německý federální soudní dvůr (Bundesgerichtshof) se obrátil na SDEU ve věci týkající se YouTube/Google a některých oprávněných, aby přesně tuto otázku objasnil (případ C-682/18 Google).

Chápeme touhu dokončit vyjednávání v rámci současného mandátu. Nicméně, raději než uspěchat vysoce kontroverzní Článek 13 a usilovat o konečnou podobu tohoto opatření, bez ohledu na možné ohrožení evropského právního rámce upravujícího autorská práva a bez ohledu na předsudky a poškození tvůrčích odvětví před koncem tohoto legislativního období, naléhavě žádáme spoluzákonodárce EU, aby pozastavili jednání s ohledem na tento článek. Komise by měla i nadále sledovat vývoj na úrovni Evropského soudního dvora, zejména ve věci C-682/18, a po tomto rozsudku rozhodnout, zda je v budoucnu nutný legislativní zásah. V tomto ohledu bychom také chtěli připomenout zásady proporcionality a subsidiarity[3], jakož i závazky přijaté v rámci interinstitucionální Dohody o zdokonalení tvorby právních předpisů[4].

Podepsáni

ACT – Association of Commercial Television in Europe – Grégoire Polad, Director General – gp@acte.be

ANICA – Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive Multimediali – Francesco Rutelli, President – presidenza@anica.it

AKTV – Asociace komerčních televizí – Marie Fianová, Secretary General – marie.fianova@aktv.cz

ARCA -Asociatia Română de Comunicaţii Audiovizuale, Grorge Chirita, Executive Director – george@audiovizual.ro

CRTV – Confindustria Radio Televisioni- Rosario Alfredo Donato, Director General –rosario.donato@confindustriaradiotv.it

FAMA – Film and Music Austria – Dr. Werner Mueller – mueller@fama.or.at

FIAPF – International Federation of Film Producers Associations – YBP, Benoît Ginisty, Managing Director to FIAPF Headquarters – B.Ginisty@fiapf.org

IFTA – Independent Film & Television Alliance – Jean Prewitt, CEO – jprewitt@ifta-online.org

IVF – International Video Federation – Publishers of Audiovisual Content on Digital Media and Online, Charlotte Lund Thomsen, Legal Counsel – clthomsen@ivf-video.org

MPA – Motion Picture Association – Stan McCoy, President and Managing Director MPA EMEA – Stan_McCoy@mpaa.org

PREMIER LEAGUE – Mathieu Moreuil, Director of EU Affairs – mmoreuil@premierleague.com

STM – International Association of STM Publishers, Matt McKay, Director of Communications, mckay@stm-assoc.org

VAP – Verein für Anti-Piraterie der Film und Videobranche – Monique A. Goeschl, General Manager – goeschl@vap.cc

VAUNET – German Media Association, Verband Privater Medien e. V – Julia Maier-Hauff, Ressortleiterin Europarecht  – MaierHauff@vau.net


[1] Tento dopis nebrání podepsání zbývající části Směrnice

[2] Str.  143 Posouzení dopadů: “Soudní dvůr se nezabýval specifickým případem on-line služeb umožňujících přístup k obsahu nahranému jejich uživateli” a “zda mohou těžit ze statusu poskytovatele hostingových služeb dle Směrnici o elektronickém obchodu” a na straně 144: ” Vzhledem k tomu, že je možné, že Soudní dvůr EU vyjasní otázku, zda je služba poskytující nahrávaný obsah, odpovědná za komunikaci směrem k veřejnosti a / nebo zda může mít prospěch ze statusu poskytovatele hostingu podle Směrnice o elektronickém obchodu, nelze předvídat, jelikož je zcela závislá na vyžádání vnitrostátních soudů.”

[3] Článek 5 odst. 3 Lisabonské smlouvy, který je k dispozici na adrese https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012M/TXT&from=EN

[4] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:123:FULL&from=EN