Přehled dlouhodobé změny zvyků spotřebitelů v médiích po rozšíření nákazy novým koronavirem (způsobujícím onemocnění COVID-19) ve Velké Británii a USA.

  • Nejméně polovina těch, kteří tráví konzumací médií delší dobu, tvrdí, že v tom chtějí pokračovat i po skončení epidemie.
  • Největší moc udržet si diváky má online video obsah – 78 % těch, kteří ho sledují více, nepoleví ani po skončení epidemie.
  • V porovnání se spotřebiteli ve Spojeném království je u Američanů větší pravděpodobnost, že si zvyky získané v době, kdy se odsunuli do světa médií, uchovají.

Velká Británie a USA, mediální zvyky po epidemii COVID-19

Úmysl pokračovat i po epidemii, % těch, kdo konzumují více

Online video – Streamování hudby – Online televize – Lineární televize – Videohry – Podcasty – Livestreamy – Tištěné noviny – Online noviny – Rozhlas

Poznámka: Průzkum mezi uživateli internetu ve věku 16-64 let, 20. až 25. března 2020. Otázka: Která z následujících médií jste začali konzumovat nebo konzumujete více od začátku epidemie? A která z následujících médií máte v úmyslu konzumovat ve stejné míře i po skončení epidemie?

ZDROJ: GlobalWebindex, Průzkum v době šíření koronaviru: Spotřeba médií a sport, duben 2020

Podle nejnovějších údajů společnosti GlobalWebIndex tráví spotřebitelé kvůli novému typu koronaviru (COVID-19) s různými médii delší dobu a budou v tom pokračovat i po epidemii. Napříč deseti různými činnostmi tvrdí nejméně polovina těch, kteří u nich tráví více času, že mají v úmyslu v tom pokračovat i po skončení epidemie.

Největší sílu udržet si uživatele vykazuje online video obsah včetně YouTube a TikTok – 38 % spotřebitelů uvádí, že se na ně dívá více, a téměř tři čtvrtiny (73 %) z této skupiny plánují, že si tuto vyšší míru udrží. Více než čtvrtina (28 %) streamuje více hudby a 73 % v tom chce po skončení epidemie pokračovat.

Velká Británie a USA, mediální zvyky po epidemii COVID-19

Úmysl pokračovat i po epidemii, % těch, kdo konzumují více

USA a Velká Británie

Online video – Streamování hudby – Online televize – Lineární televize – Videohry – Podcasty – Livestreamy – Tištěné noviny – Online noviny – Rozhlas

Poznámka: Průzkum mezi uživateli internetu ve věku 16-64 let, 20. až 25. března 2020. Otázka: Která z následujících médií jste začali konzumovat nebo konzumujete více od začátku epidemie? A která z následujících médií máte v úmyslu konzumovat ve stejné míře i po skončení epidemie?

ZDROJ: GlobalWebindex, Průzkum v době šíření koronaviru: Spotřeba médií a sport, duben 2020

U amerických spotřebitelů je pravděpodobnější než u britských, že si vyšší konzumaci médií udrží. Největší rozdíl vykazuje lineární televize: dvě třetiny (68 %) Američanů, kteří lineární televizi sledují více, v tom chtějí po skončení epidemie pokračovat, zatímco ve Spojeném království je to jen polovina (48 %).

Velká Británie a USA, mediální zvyky po epidemii COVID-19

Úmysl pokračovat i po epidemii, % těch, kdo konzumují více

Muži a ženy

Online video – Streamování hudby – Online televize – Lineární televize – Videohry – Podcasty – Livestreamy – Tištěné noviny – Online noviny – Rozhlas

Poznámka: Průzkum mezi uživateli internetu ve věku 16-64 let, 20. až 25. března 2020. Otázka: Která z následujících médií jste začali konzumovat nebo konzumujete více od začátku epidemie? A která z následujících médií máte v úmyslu konzumovat ve stejné míře i po skončení epidemie?

ZDROJ: GlobalWebindex, Průzkum v době šíření koronaviru: Spotřeba médií a sport, duben 2020

U mužů je pokračování ve větším využívání online video obsahu pravděpodobnější, 75 % z těch, kteří konzumují více, mají v plánu pokračovat i po skončení epidemie. U divaček dosáhlo shodné výše 71 % online video, streamování hudby a online televize.

Tento posun spotřebitelských zvyků a chování nabízí značkám příležitost vytvářet nové vztahy se zákazníky, zejména pokud kladou důraz na zdraví, bezpečnost a online obchod. Skupinou, jejíž situace se může i tak zhoršit, jsou luxusní značky, protože spotřebitelé budou po epidemii omezovat náklady.

Marketéři napříč odvětvími přesouvají nebo snižují výdaje v očekávání pravděpodobné recese, což může poškodit střednědobý a dlouhodobý úspěch.

Zdroj: https://origin.warc.com