Přibližně třetina spotřebitelů tvrdí, že televizní reklama je „zábavná“ (34 %) a „informativní“ (30 %) - to je mnohem více než odpovídající čísla za reklamu na sociálních médiích („zábavná“ 17 % a „informativní“ 19 %).

Proč je to důležité

I přes rostoucí investice do reklamy jsou kampaně na sociálních médiích nejčastěji označovány za „nepřiměřené“ a „obtěžující“. Největší spotřebitelé digitálních médií jsou zároveň nejodolnější vůči cílené reklamě, což oslabuje jeden z hlavních přínosů digitálních kampaní.

Toto zjištění přinesla analýza postojů spotřebitelů k reklamě, digitálním médiím, bezpečnosti značky a cílení založeného na datech ve Velké Británii a USA. Měření prováděla společnost GWI, která se zaměřuje na cílení na publikum, ve spolupráci se společností WARC.

Podrobné údaje 

  • Mladší diváci chtějí, aby je reklama oslovila na emocionální úrovni, starší diváci naopak hledají informace o produktech.
  • Více než polovina spotřebitelů (53 %) tvrdí, že přílišný počet reklam negativně ovlivňuje jejich pohled na značku.
  • Mladší diváci se v online prostředí snadno nechají rozptýlit - jeden ze dvou (49 %) uvádí, že na chytrém telefonu pravidelně přepíná mezi několika aplikacemi.

Kompletní report je ke stažení zde.

Zdroj: Warc.com