Dvakrát více spotřebitelů uvádí, že televizní reklamy vytvářejí pozitivnější image značek, než je těch, kteří tvrdí totéž o běžných online formátech, zjistil nový rozsáhlý průzkum.

Zpráva Důvěra spotřebitelů v digitální marketing sestavená společností GroupM na základě otázek položených 14 000 spotřebitelů ve 23 zemích odhalila narůstající obavy ohledně digitálního marketingu a používání osobních údajů, což může mít pro značky důležité důsledky.

Spotřebitelé jsou čím dál citlivější na značky, které se objevují vedle nevhodného obsahu, ukazují výsledky průzkumu. 64 % lidí v něm uvádí, že by si z tohoto důvodu na značku utvořilo negativní názor.

60 % spotřebitelů tvrdí, že má menší chuť používat produkt, pokud jsou k nějakému účelu využívány jejich údaje; téměř stejné procento (56 %) chce větší kontrolu nad svými osobními informacemi.

Průzkum zjistil, že na pozadí rostoucích obav ohledně ochrany soukromí na celém světě reagují spotřebitelé pozitivněji na televizní reklamu a více než třetina (37 %) má pocit, že online reklama je příliš rušivá. S tímto vědomím, tvrdí autoři průzkumu, se marketéři musí pro zásah svých spotřebitelů zaměřit na používání správných digitálních platforem. Zároveň je nanejvýš důležité zajistit transparentnost při shromažďování a používání údajů.

„Kvůli všudypřítomným zprávám o selháních při zajišťování bezpečnosti údajů a ochrany soukromí spotřebitelé čím dál ostražitěji sledují, zda jsou o nich během jejich pohybu v online prostředí shromažďovány informace,“ řekl Christian Juhl, globální výkonný ředitel GroupM. „Média se dramaticky vyvíjejí a je třeba, aby bylo odvětví založeno na spolupráci a zlepšilo způsob fungování reklamy pro lidi na celém světě.

„Jako marketéři musíme zajistit, že informace o spotřebitelích používáme odpovědně a transparentně.“

Analýza společnosti GroupM, sestavená ještě před globálním rozšířením onemocnění COVID-19, ukazuje, že spotřebitele, kteří se obávají digitálního marketingu, nejvíce znepokojují fake news na sociálních médiích, kyberšikana a online predátoři.

Spotřebitelé si jednoznačně myslí, že jednat by v tomto směru měly digitální platformy, kdy 75 % spotřebitelů uvedlo, že je na platformách, aby zamezily nebo odstranily nevhodný obsah. To vše naznačuje, že marketéři musí znovu popřemýšlet o vhodnosti kanálu, který používají. A také se musí zaměřit na parametry umístění reklamy, aby chránili hodnotu značky.

Průzkum odhaluje, že spotřebitelé jsou nejen nedůvěřiví, pokud jde o využívání jejich údajů, ale zároveň už začínají být šikovnější, když se pokoušejí sami sebe chránit. Čím dál větší počet lidí například tvrdí, že si mění nastavení soukromí a maže cookies a historii vyhledávače.   

„Pokud společnosti chtějí i nadále údaje o spotřebitelích používat, možná budou marketéři nuceni přijít s pobídkami a o výhodách informovat přesvědčivějším způsobem,“ tvrdí autoři. „Transparentnost při používání údajů o spotřebitelích s jasně daným rámcem, platným jednotně v celé organizaci, pomůže při budování nového vztahu důvěry v procesu digitálního marketingu.“  

Zdroj: https://origin.warc.com