Objemy obchodovaných akcií ve Spojených státech v minulém roce prudce stouply. Jak se zdá, velký podíl na tom mají retailoví investoři. Na výběr jsou tisíce akcií, ale jaké faktory ovlivňují investorská rozhodnutí?

10. srpna vyšla v odborném časopise Management Science nová studie Cornellovy univerzity. Výzkumníci v ní ukazují, že mezi významné faktory ovlivňující retailové investice do akcií patří reklama.

Jura Liaukonyte, docentka Fakulty aplikované ekonomie a managementu Charlese H. Dysona, a její spoluautor zjistili, že patnáct minut po odvysílání televizní reklamy si mnoho investorů vyhledávalo finanční informace o inzerentovi.

V průměru dochází k 3% nárůstu online vyhledávání informací o společnostech v databázi Edgar Komise pro cenné papíry. Vyhledávání na Googlu se pak zvyšuje o 8 %.

Svou roli sehrála i povaha a čas vysílání reklamy. Například nejsilnější odezvu u investorů měly reklamy z finančního sektoru uváděné v hlavním vysílacím čase. Výraznější zájem vyvolaly i reklamy na farmaceutické a spotřebitelské produkty.

Větší reakci si vysloužily produkty s názvy, které odpovídaly nebo se podobaly názvům veřejně obchodovaných společností. Největší vliv měly reklamy, které byly delší, vysílaly se během reklamní přestávky jako první v řadě a objevily se spíš v nových než v dlouhodobých kampaních.

„Důkazy předložené v naší studii naznačují, že vliv reklamy na činnost investorů je bezprostřednější a rozsáhlejší, než uvádí předchozí dokumentace,“ tvrdí Jura Liaukonyte. „Objem obchodů uzavřených díky reklamě tvoří méně než 1 % akcií zadavatele reklamy v daném dni. Tento nárůst ale stojí za povšimnutí a nepředstavuje zanedbatelné číslo.“

Studie dále zkoumala vzorek 495 firem na online obchodní platformě Robinhood v letech 2019-20. Výsledky naznačují, že denní obrat

retailových investorů, kteří drží na platformě Robinhood konkrétní akcie, je o 24 % vyšší, když se ve stejnou hodinu vysílá televizní reklama na tuto společnost. Pokud se reklama objeví během živého vysílání, např. nějaké sportovní události, nárůst se zvýší na 28,7 %.

„Je překvapivé, že díky televizní reklamě mají investoři zájem i o nejbližší konkurenty inzerenta, jeho hlavní dodavatele a další firmy,” uvedla Liaukonyte.

Jura Liaukonyte spolupracovala na výzkumu s Alminasem Zaldokasem, docentem financí na Hongkongské vědecko-technologické univerzitě.

Podle studie může být pro firmy přínosné, když uvedou více reklam po oznámení svých působivých finančních výsledků. Vhodné je také inzerovat poté, co pozitivní finanční výsledky zveřejní klíčoví konkurenti. Vyváží se tím zvýšená pozornost, kterou investoři konkurenci věnují.

Zdroj: news.cornell.edu