Global TV Group inzerentům přináší nejnovější důkazy z celého světa o účinnosti televize. Výsledky výzkumu ukazují, jak se televize na jednotlivých trzích osvědčuje pro všechny cíle zákazníků.

The Global TV Group, neformální uskupení televizních asociací a mediazastupitelství v Evropě, USA, Kanadě, Austrálii a Latinské Americe, jejichž společným cílem je propagace televize, zveřejnila první ze tří aktualizovaných vydání přehledu Global TV Deck, plánovaných pro rok 2021.

Přehled shrnuje výsledky výzkumů z různých zemí a zahrnuje kritické studie, jako je „Haló efekt: televize jako motor růstu” (VAB/Effectv), „Ne každý zásah je stejný“ (Screenforce DACH/Karen Nelson-Field), „Televize podporuje účinnost reklamy, která přetrvává” (Accenture/thinktv Canada), „Ziskovost: obchodní případ pro reklamu“ (Thinkbox/Ebiquity/Gain Theory), a další.

V předloženém souhrnu najdete například výzkum, který ukazuje, že:

  • během prvních čtrnácti dnů kampaně dodá televize v průměru 23% prodejů realizovaných prostřednictvím médií („Generování poptávky“ – Velká Británie),
  • televize má zásadní význam pro vyhledávání - silný motor krátkodobé poptávky po prodeji („Studie návratnosti“ – Austrálie),
  • kampaně se 70% až 90% pokrytím mají nejlepší možný dopad z hlediska podílu na prodejích a pronikání na trh („Jak zásah televize ovlivňuje prodeje?“ – Španělsko),
  • nejvýznamnější dopad televize zaznamenávají mladší značky (tři roky a méně), které na trhu vytváření svůj příběh a vlastní identitu („Haló efekt“ – USA)

Tento zbrusu nový přehled výsledků provedených výzkumů je nepostradatelný pro marketéry, kteří se snaží dělat co nejinformovanější rozhodnutí o investicích do reklamy – názorně ukazuje, jak televize podporuje obchodní výsledky a dodává největší sílu jejich marketingové činnosti.

Aktuální přehled The Global TV Deck si můžete zdarma stáhnout na webové stránce The Global TV Group.

Sean Cunningham, prezident The Global TV Group a generální ředitel a prezident společnosti VAB:
„Inzerenti si televizi vybírají pro nejdůležitější roli ve svých marketingových plánech – jako hlavní hnací sílu pro dosažení výsledků. Chceme-li ve všech směrech dosáhnout co nejlepších obchodních výsledků – od rychlé aktivace návštěvnosti zákazníků ve velkém rozsahu až po zajištění nevědomé věrnosti značce – měli bychom to, co má rozhodující význam pro splnění cílů v oblasti prodeje a budování značky, svěřit televizi.”