< zpět na slovník

Sponzoring

Cílená komerční komunikace, která v myslích zákazníků spojuje značku či produkt se třetí stranou. Značka se tedy napojuje na asociace spojené se sponzorovanou událostí, člověkem, pořadem, objektem nebo médiem. Tyto asociace se pak – za úplatu – přenášejí na značku jako takovou. V prostředí televizního vysílání je sponzoring formou obchodního sdělení, jeho podstatou je obdobně jako u reklamy či umístění produktu propagace. Sponzorování je příspěvek poskytnutý k přímému nebo nepřímému financování programu nebo pořadu s cílem propagovat své jméno, název, výrobek, službu apod. Oznámení o sponzorování pořadů či programů (tzv. sponzorské vzkazy) nesmí na rozdíl od reklamy obsahovat zvláštní propagační zmínky, nesmí přímo nabádat k nákupu výrobků a služeb. Sponzory nemohou být výrobci cigaret a tabákových výrobků, ve sponzorských vzkazech nelze propagovat léky vázané v ČR na lékařský předpis. Každý sponzorovaný pořad i program musí být vždy zřetelně označen jménem/názvem/logem/jinou značkou sponzora. Sponzorovat nelze zpravodajské a politicko-publicistické pořady. Sponzorovat pak nelze programy, u nichž nadpoloviční podíl denního vysílacího času tvoří pořady, které nelze sponzorovat.


Příspěvky, které obsahují slovo Sponzoring

EVROPSKÉ MEDIÁLNÍ SPOLEČNOSTI NALÉHAJÍ NA ZÁKONODÁRCE, ABY NALEZLI ROVNOVÁHU V KONEČNÉM JEDNÁNÍ TÝKAJÍCÍM SE SMĚRNICE O AUDIOVIZUÁLNÍCH MEDIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

26. 3. 2018


Návrh Evropské komise na revidovanou směrnici o audiovizuálních mediálních službách v květnu 2016 přislíbil vytvoření spravedlivějšího prostředí pro všechny aktéry. Tedy aby byla zajištěna přiměřená ochrana spotřebitelů (zejména dětí), aby byla zachována produkce původního evropského obsahu a aby byla provozovatelům televizního vysílání umožněna větší flexibilita týkající se pravidel pro reklamu. Původní návrh byl krokem správným směrem, který uvítaly jak mediazastupitelství, tak vysílací společnosti. Uvítali zejména flexibilitu reklamního času, ale také zjednodušení a liberalizaci pravidel týkajících…

směrnice, EGTA, regulace reklamy


Zobrazit příspěvek

TELEVIZNÍ TRH S GRP SE V PRVNÍM ČTVRTLETÍ VYHNUL VÝKYVŮM

7. 4. 2021


Pokračující pandemie koronaviru nepřinesla na reklamní televizní trh výraznější výkyvy v počtu doručených GRP. Souhrnný počet reklamních GRP, které televize doručily v letošním prvním čtvrtletí, se oproti loňskému prvnímu čtvrtletí snížil o 3 %. Vzhledem k zavedeným opatřením proti koronaviru jde o dobrý výsledek. Do výsledku jsou započítány klasické televizní spoty i sponzoring. Vyplývá to z dat monitoringu Nielsen Admosphere. Vývoj v prvních třech měsících letošního roku ukazuje, že nejpříznivěji se vyvíjela situace…


Zobrazit příspěvek

TELEVIZE LONI DORUČILY SROVNATELNÝ POČET GRP

13. 1. 2021


Přestože pandemie ovlivnila objem reklamních televizních GRP především na jaře, televize v celku loni doručily srovnatelný počet GRP jako o rok dříve. Souhrnný počet reklamních televizních GRP, které televize loni doručily, dosáhl v loňském roce téměř srovnatelné úrovně jako o rok dříve. Vzhledem k pandemii koronaviru jde o dobrý výsledek. Meziročně se počet GRP snížil jen o 0,5 %. Do  výsledku jsou započítány klasické televizní spoty i sponzoring. Vyplývá to z dat monitoringu Nielsen Admosphere.…


Zobrazit příspěvek

REKLAMA PŘI ZAPNUTÍ „PAUZY“

8. 5. 2020


V dnešním reklamním ekosystému potřebují značky komunikovat se svými klienty tvořivě, smysluplně a v nevtíravém, bezpečném prostředí. Dokonalý cíl je televize. Belgická komerční společnost SBS byla celosvětovým průkopníkem originálního formátu, jak diváky přesně takovým způsobem zasáhnout: reklamou při stisknutí tlačítka pauza. Tlačítko pauza společnosti SBS, které získalo v Belgii stříbrnou cenu AMMA a Stříbrného lva na Mezinárodním festivalu reklamy v Cannes, bylo nedávno vylepšeno. Tento týden se egtabite ponoří hlouběji…

reklama, inzerce, Pause Button 2.0


Zobrazit příspěvek

TRENDY MĚSÍCE: ROI, B2B A TELEVIZE NOVÉ GENERACE

19. 3. 2021


Tento měsíc: Jak mohou inzerenti zdvojnásobit návratnost investic (ROI), některé výzvy a příležitosti pro B2B marketéry a budoucí podmínky pro televizní reklamu a diváky. Polovina značek dosahuje ROI ve výši 1,6 USD, ale ty nejefektivnější mohou tento výsledek zdvojnásobit Podle dat od společnosti Nielsen mohou inzerenti za každý dolar investovaný do médií očekávat průměrnou návratnost prodeje 1,06 USD. 25% těch nejefektivnějších  inzerentů však může dosáhnout ROI 2,09 USD – což je…


Zobrazit příspěvek