< zpět na slovník

RRTV

Je ústředím správním úřadem, který vykonává státní správu v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání. Radu tvoří 13 členů, které na návrh Poslanecké sněmovny jmenuje a odvolává předseda vlády. Členství v Radě je veřejnou funkcí, funkční období člena Rady je šest let. Činnost Rady řídí a jejím jménem jedná předseda Rady, kterého si členové Rady volí ze svých řad.


Příspěvky, které obsahují slovo Rrtv