< zpět na slovník

Reklama

Jedna z forem marketingové komunikace. Jejím smyslem je doručit reklamní sdělení (message) cílové skupině a změnit její uvažování, chování, typicky za účelem prodeje produktu či podpory komunikované značky. Primárně se jedná o placené informace, které jsou šířeny především prostřednictvím televize, tisku, rádia, outdooru (venkovní reklamy) nebo internetu. Reklama může být určena různým cílovým skupinám (ženám/mužům, rodinám s dětmi, generaci Z) či lokalitám (celonárodní/regionální). 

V televizním prostředí se reklamou rozumí jakékoliv veřejné oznámení vysílané za úplatu či jinou obdobnou protihodnotu, a to s cílem propagovat dodání zboží nebo poskytnutí služeb za úplatu. Reklamou se však rozumí i vlastní propagace provozovatele vysílání, tzv. self-promo. Reklamu musí vysílatelé do vysílání zařazovat v blocích, izolované spoty lze do vysílání zařazovat jen výjimečně (vyjma přenosů sportovních událostí). Reklama musí být snadno rozeznatelná a zřetelně oddělená od ostatních částí vysílání. Vysílací zákon stanovuje časové limity pro vysílání reklamy a způsoby jejího zařazení do vysílání. Do času vyhrazeného pro vysílání reklamy se nepočítají různé bezúplatně vysíláné charitativní spoty, oznámení ve veřejném zájmu a self-promo vysílatelů.


Příspěvky, které obsahují slovo Reklama

REKLAMA PŘI ZAPNUTÍ „PAUZY“

8. 5. 2020


V dnešním reklamním ekosystému potřebují značky komunikovat se svými klienty tvořivě, smysluplně a v nevtíravém, bezpečném prostředí. Dokonalý cíl je televize. Belgická komerční společnost SBS byla celosvětovým průkopníkem originálního formátu, jak diváky přesně takovým způsobem zasáhnout: reklamou při stisknutí tlačítka pauza. Tlačítko pauza společnosti SBS, které získalo v Belgii stříbrnou cenu AMMA a Stříbrného lva na Mezinárodním festivalu reklamy v Cannes, bylo nedávno vylepšeno. Tento týden se egtabite ponoří hlouběji…

reklama, inzerce, Pause Button 2.0


Zobrazit příspěvek

NA VAŠE OBRAZOVKY PŘICHÁZÍ: PERSONALIZOVANÁ REKLAMA

25. 1. 2019


Nejžhavějším novým trendem v televizní technologii jsou tzv. „adressable“ reklamy neboli TV reklamy schopné zacílit na určitou domácnost přes uživatelská data. Do konce tohoto roku přijde téměř každá velká televizní společnost nebo poskytovatel se svou verzí adressable reklamy.  Proč na tom záleží: Je to obrovský posun od toho, jak se TV reklamy kupovaly a prodávaly po celá desetiletí. Prodělávající televizní společnosti doufají, že personalizované reklamy vylepší televizní zážitek divákům, kteří…

adresovatelná TV, reklama, inzerce


Zobrazit příspěvek

TRADIČNÍ TELEVIZNÍ REKLAMA ROSTE – NA ROZDÍL OD NOVIN

29. 11. 2020


„Znalci“ ze Silicon Valley často dělají chybu, když házejí všechna tradiční média do jednoho velkého pytle (se kterým to jde z kopce). Reklama v tištěných novinách je zdecimovaná, ale televizní reklama se momentálně drží docela dobře, dokonce i během pandemie. Zatímco se všichni hodně díváme na Netflix (NFXL -0,6 %), inzerenti vědí, že každou hodinu každý den sledují miliony spotřebitelů tradiční vysílání a kabelovou televizi. Podle nedávné zprávy od MoffettNathanson,…

reklama, televizní reklama, efektivita reklamy, online média, tisk


Zobrazit příspěvek

REKLAMA V ADRESOVATELNÉ TELEVIZI: SÍLA RELEVANCE PRO KVALITNĚJŠÍ BUDOVÁNÍ ZNAČKY

12. 1. 2021


Rok 2021 je za dveřmi a marketéři a zadavatelé budou se zvýšenou pečlivostí revidovat své rozpočty a složení výdajů. Je čas k zamyšlení, přestože máme napilno. Televize a služby předplaceného videa na vyžádání zaznamenaly během různých uzávěr nárůst doby strávené u obrazovky a těší se, jak si budou nadále získávat diváky. Televizní reklama však zpravidla zahrnuje velkou investici do kreativy a měření dopadu kampaně může často trvat. Kde má tedy televizní reklama

TV, televize, lineární televize, televizní reklama, adresovatelná televize, značka, budování značky,


Zobrazit příspěvek

REKLAMA PO PANDEMII COVID-19

25. 5. 2020


• Jaké má výhody (krátkodobé a dlouhodobé) zůstat ve vysílání během pandemie Covid-19 a po ní?  • Co je třeba zvážit a jaké úpravy je třeba udělat při inzerci značky po pandemii Covid-19? • Jaké mediální kanály omezit a jaké zachovat po pandemii Covid-19? Podrobné odpovědi najdete v prezentaci Advertising-out-of-COVID-19.pdf. Pandemie Covid-19 přinesla škrty v rozpočtech na reklamu, a proto je nejdůležitější alespoň zachovat nebo - je-li to možné - zvýšit…

reklama, inzerce, značka, covid-19, coronavirus


Zobrazit příspěvek

PROČ JE TELEVIZNÍ REKLAMA STÁLE HYBNOU SILOU PRODEJE AUTOMOBILŮ

3. 2. 2020


Multiplatformní přístup je pro úspěšné cílení na kupce automobilů zásadní. Je ale důležité si pamatovat, že pokud jde o zásah těchto potenciálních kupujících, na prvním místě je stále televizní reklama. Pokud váš klient z automobilového průmyslu zvažuje, že omezí nákup reklamního prostoru v televizi, pak mu hrozí, že přijde o nejdůležitější aspekt na cestě kupujícího k pořízení automobilu. Je to volba, která klienta nakonec může stát mnohem víc, než kolik ušetří. …

reklama, inzerce, TV, televize, lineární TV, lineární televize, adresovatelná televize


Zobrazit příspěvek

TELEVIZNÍ REKLAMA: ŠÉFOVÉ ODVĚTVÍ DISKUTUJÍ O BUDOUCNOSTI TRHU

28. 4. 2020


Steven Scaffardi ze společnosti Mediatel mluví s hlavními představiteli ze světa sdělovacích prostředků a diskutují o tom, jak se vypořádávají s koronavirovou krizí - a co bude s komerční televizí dál Steven Scaffardi (moderátor): Dobré odpoledne a vítám všechny u této speciální virtuální debaty u kulatého stolu na téma Budoucnost televizní reklamy ve Velké Británii, kterému se během těchto čtrnácti dní věnujeme. Je tu s námi Sarah Jones (ředitelka plánování ve společnosti Sky Media), Kate…

covid-19, coronavirus, TV, televize, reklama, inzerce, diskuze, lineární TV, lineární televize


Zobrazit příspěvek

STREAMOVÁNÍ, PROGRAMATICKÁ REKLAMA A DEZINFORMACE: 5 ZAJÍMAVÝCH STATISTIK NA ZAČÁTEK TÝDNE

9. 8. 2021


Konzumace televize a streamování v roce 2020 prudce roste Zdroj: Ofcom Konzumace televize a streamování se v roce 2020 zvýšila na 5h a 40 minut na osobu a den, což je nárůst o 16%. Sledování předplaceného videa na vyžádání, jako je Netflix a Amazon Prima Video, se téměř zdvojnásobilo na 1 hodinu 5 minut na osobu a den. Omezení v důsledku covidu-19 přinesla prudký vzestup konzumace televize a streamování. Sledovanost…

reklama, značka, streaming, BVOD, VOD


Zobrazit příspěvek

MEDIÁLNÍ PRŮZKUM SPOLEČNOSTI DELOITTE – VÍTĚZÍ REKLAMA V BEZPLATNÉ TELEVIZI

20. 9. 2021


Sledování se přesouvá od bezplatného televizního vysílání k televizi na vyžádání. Tradičním vysílatelům proto nezbývá než přehodnotit obchodní strategii pro dosažení výnosů. Společnost Deloitte zveřejnila desáté vydání mediálního spotřebitelského průzkum, kterého se zúčastnilo 2 000 lidí. Zkoumá v něm preference diváků digitální zábavy v Austrálii. Čím dál tím méně se odděluje sledování „bezplatného“ vysílání od placených služeb. Vysílatelé a zábavní služby se totiž snaží diváky hladce přesouvat mezi bezplatným a placeným obsahem,…

televize na vyžádání, reklama, lineární televize, výnosy z reklamy


Zobrazit příspěvek

REPORT: POKUD JDE O OVLIVŇOVÁNÍ KUPUJÍCÍCH, STÁLE KRALUJE TELEVIZNÍ REKLAMA

22. 7. 2020


Efektivita televizní reklamy – to je oborová debata, která jednoduše nezmizí. Digitální tábor protestuje, že televize má nejlepší roky za sebou, zatímco ostatní (pravděpodobně v čele s profesorem Markem Ritsonem) namítají, že ještě nepatří do starého železa. A jak se zdá, nová zpráva by vaše marketingové investice do televize posvětila.Studii provedla britská digitální marketingová platforma Adzooma, která se dotazovala 2 000 účastníků na hodnotu televizní reklamy.Asi 56 procent respondentů souhlasilo,…

TV, televize, online média, efektivita reklamy, reklama, inzerce, výzkum, connected TV, adresovatelná televize, pokročilá televize, lineární televize, lineární TV


Zobrazit příspěvek