< zpět na slovník

Obchodní sdělení

Ve smyslu Vysílacího zákona zastřešující pojem, kterým se rozumí reklama, teleshopping, sponzorování a v případě televizního vysílání i umístění produktu do pořadů, tedy všechny formy sdělení určeného k přímé či nepřímé podpoře zboží či služeb nebo image podniku fyzické či právnické osoby, která vykonává regulovanou činnost nebo je podnikatelem vykonávajícím činnost, která není regulovanou činností.


Příspěvky, které obsahují slovo Obchodn�� sd��len��

PROČ SE TV POSOUVÁ SMĚREM K MĚŘENÍ ZALOŽENÉMU NA IMPRESÍCH A K OBCHODOVÁNÍ CÍLENÉMU NA KONKRÉTNÍ PUBLIKUM

17. 12. 2019


Diváci a zadavatelé reklamy začali očekávat větší personalizaci a zaměření Moc a hodnotu televizní reklamy uznávají nákupčí v oblasti tradičního i online obsahu. Tento obrazový a zvukový formát, který běží na celé obrazovce a nedá se přeskočit, přináší výsledky zadavatelům jak brandové, tak výkonové reklamy. Nákupčí nejvíce láká představa, že větší dostupnost údajů o sledování pořadů a adresovatelných obrazovek brzy napomůže ještě přesněji cílenému nákupu napříč dodavateli prémiového video obsahu.…

adresovatelná televize, pokročilá televize, cílení na diváky, reklama, inzerce, imprese, TV, televize, online média, měření, data, sledovanost, lineární televize, lineární TV


Zobrazit příspěvek

ASOCIACE KOMERČNÍCH TELEVIZÍ SE STALA ČLENEM ASOCIACE EGTA A GLOBÁLNÍ PROFESNÍ INICIATIVY PRO PROPAGACI TELEVIZE THE GLOBAL TV GROUP

25. 9. 2017


Asociace komerčních televizí (AKTV), která sdružuje nejvýznamnější provozovatele komerčního televizního vysílání v České republice, se stala novým přidruženým členem egta, odborné asociace sdružující televizní a rozhlasová medizastupitelství nejen z Evropy, ale i jiných zemí světa. AKTV bude zastupovat Českou republiku spolu se stávajícími členy egta – televizními skupinami Nova a Prima a také společností AtMedia Group. Kromě toho se AKTV připojila také ke globální iniciativě The Global TV Group, neoficiálnímu seskupení asociací televizních společností a medizastupitelství v Evropě,…

AKTV, EGTA, Global TV group


Zobrazit příspěvek

RŮST PRO TELEVIZNÍ/MEDIÁLNÍ OBCHODNÍ SKUPINY ZNAMENÁ EXPANZI DO KONKURENČNÍHO PROSTŘEDÍ

14. 2. 2019


TV/mediální obchodní skupiny musí pokračovat v růstu v chaotickém světě. To může někdy znamenat přesah do konkurenčních profesních disciplín. Promax, televizní marketingová skupina založená v 50. letech 20. století nyní rozšiřuje globální členství, které má zahrnovat nejen digitální marketing, ale i marketing v kinech. Steve Kazanjian, president/chief executive officer skupiny Promax říká, že existuje určitý stupeň prolínání mnoha oblastí marketingu – například mezi malými TV obrazovkami a velkými plátny kin.…

Promax, Video Advertising Bureau, NATPE


Zobrazit příspěvek

BUDOUCNOST NENÍ TELEVIZE PŘIPOJENÁ, ALE SPOJENÁ

3. 3. 2021


Jen díky holistickému a integrovanému řízení všech forem televizních médií mohou inzerenti dosáhnout lepšího měření a větší efektivity, píše Paul Evans. Televize nikam neodchází, najdeme ji všude Od chvíle, kdy byla před více než 80 lety odvysílána první reklama, ušla televize dlouhou cestu. Dramaticky se inovovala a vytvořila některé divácky nejpřitažlivější zážitky ze sledování, které mají inzerenti k dispozici - ať uvažujeme o kvalitě nabízeného obsahu programů, různých obrazovkách, zařízeních…


Zobrazit příspěvek

MEDIÁLNÍ PRŮMYSL PŘEDSTAVUJE TV STANOVY PRO „ZODPOVĚDNÉ A TRANSPARENTNÍ“ MĚŘENÍ REKLAMY

21. 10. 2019


Sdružení TV a rozhlasových mediazastupitelství, egta, představilo „progresivní TV stanovy týkající se závazku televizních společností k zodpovědnému a transparentnímu měření reklamy v TV/video ekosystému.“ Stanovy, které podpořila i skupina The Global TV Group, podepsala většina 155 členských mediazastupitelství  ve více než 42 zemích spolu s obchodními orgány jako jsou Screenforce, Thinkbox, ThinkTV a the VAB. Mluvčí sdružení egta informoval Digital TV Europe. že vedení členských společností sdružení egta, kteří stanovy podepsali jsou:  Jan…

EGTA, reklama, inzerce, cross-mediální měření, cross-platformní měření


Zobrazit příspěvek

PRŮZKUM ORGANIZACE EGTA POUKAZUJE NA TRANSFORMACI REKLAMNÍHO PRŮMYSLU

12. 7. 2019


Výsledky exkluzivního průzkumu asociace egta potvrzují očekávání top manažerů ohledně jejich průmyslu. Více než 100 pracovníků na pozicích CEO a senior vedoucích pracovníků z oslovených členů asociace egta – vedoucí TV a rozhlasových sales houses z Evropy i odjinud – očekávají v příštích třech letech růst investic do reklamy v Total Videu a Total Audiu. Exkluzivní průzkum vedený obchodním sdružením se sídlem v Bruselu vrhá světlo na pokračující proměnu, kterou…

TV, televize, lineární televize, lineární TV, rádio, rozhlas, online média, reklama, inzerce, EGTA


Zobrazit příspěvek

TELEVIZNÍ PUBLIKUM SE ROZČLEŇUJE, ANEB NIC NEVYHOVUJE ÚPLNĚ VŠEM

4. 12. 2018


Televizní společnosti chtějí v rámci optimalizace tzv. tune-in kampaní rozdělit publikum do segmentů, aby dosáhly k divákům určitého pořadu nebo žánru online, nebo aby pořad lépe časově umístily a naplánovaly. To všechno je užitečné pro různé metodologie vytváření segmentů. Stejně tak záleží i na velikosti a složení diváckého okruhu televize a také počtu a typu pořadů, které segmentují.   Jak nejlépe vytvářet segmenty je jak otázka z oblasti datové vědy, tak z oblasti…

adresovatelná TV, cílení na diváky, divácké segmenty


Zobrazit příspěvek

NEODOLATELNÝ PŮVAB TELEVIZE PO PANDEMII

11. 6. 2021


Ve strategických příručkách mediálních agentur televize přímo září, jak se inzerenti snaží získat vysílací čas pro své značky a poprvé po letech tlačí čísla růstu výdajů na reklamu do kladných sfér.   Omezení a nařízení vydaná v souvislosti s covidem-19 zvýšila dobu konzumace televize ve všech jejích formách, včetně bezplatného vysílání a různých služeb odloženého sledování a BVOD. Značky šly s davem, přidaly se k lačnému publiku - které zlákal obsah…

covid-19, koronavirus, TV, televize, reklama, investice, SVOD, BVOD, růst značky, výdaje na reklamu


Zobrazit příspěvek